Népbutítók

SZEMLÉLTETŐ AGITÁCIÓ AZ 50-ES ÉVEKBEN

Az ötvenes évek Magyarországán a  helyi agitációs gárdáknak nem csak a plakát és a faliújság állt rendelkezésére. A szemléltetés eszköztára ennél jóval gazdagabb volt. A kevésbé látványos eszközök használatuk helyének és módjának függvényében sokfélék lehettek.[1] Az 1950-ben kiadott „A szemléltető agitációról” című brosúra[2] „a szemléltető agitáció eszközeiként (…) többek közt a jelszót, a falragaszt, a grafikont, […]

Tovább »

 
 

KARIKATÚRISTÁK ÉS A PÁRTPROPAGANDA

A karikatúráknak „ az 1950-es évek Magyarországán politikusnak és harcosan időszerűnek kellett lennie, el kellett fordulnia a »polgári« karikatúra rajzos vicc-jellegű »öncélúságától«, hogy a szocializmus építésének és az ellenség leleplezésének eszközévé váljon!”[1] A propagandaosztály befolyásolásának köszönhetően 1949 után a karikatúra műfaja is elsősorban a közvetlen napi agitációs tevékenység eszközévé vált.[2] A vizuális típusú negatív propagandakampányban […]

Tovább »

 
 

PLAKÁTOK ÉS AZ OSZTÁLYHARC

 „A kulák »passzivitása« – ha ugyan ezt az elbújást passzivitásnak lehet nevezni – csapda, amellyel a dolgozó parasztságot akarja megtéveszteni. A törvény teljes szigorával kell lesújtani a feketevágó, adócsaló, beadást és a föld megművelését szabotáló, a rémhírterjesztő, a szövetkezetbe csalárd módon befurakodó kulákra.”[1] – olvasható az MDP Központi Vezetőségének ülésére szánt beszámolóban. A falun élők […]

Tovább »

 
 

A POLITIKAI AGITÁCIÓ ESZKÖZEI

Az MDP II. Kongresszusa alkalmából jelent meg a „Magyarország új arca” című képes propaganda kiadvány, ami a „Sztálin legjobb tanítványa” által vezetett diktatúra hamis, félrevezető propagandájának mintapéldája. A képeskönyv a valóságtól elrugaszkodott, utópisztikus képet fest az ország és a társadalom állapotáról. A képeken a munkások mosolyogva dolgoznak és teljesítik túl az elvárásokat, míg a parasztok […]

Tovább »

 
 

GONDOLATOK A KÖLCSÖNZŐBŐL

Gondolja, hogy az Új eltörli a Régit? Valóban úgy gondolja, hogy a Saddam Husseinek, Khadafik és a tálibok… kiradírozzák az Arisztotelészeket, a Jézus Krisztusokat, a Zolákat (a híres „Vádolom” miatt elítélt francia írót, aki megvédte a kis zsidó Dreyfust), a Senghorokat (Szenegál egykori miniszterelnökét) és kis svájci köztársaságokat virágoztatnak fel globális világunk négy szegletében? Henri […]

Tovább »

 
 

A FÜGGETLENSÉG ÁLMA ÉS ÁRA

A szociális munkások többnyire felkészületlenül jönnek ki az iskolából, így nem képesek hatékonyan odaállni a szegények és rászorulók mellé, ezért az ő szerepüket a civil szférának kell átvennie, mondja Németh László szociálpolitikus, szociális munkás, művészetterapeuta. Adománybolt hálózat kiépítését javasolja, amivel megteremthetik a működésükhöz szükséges anyagi feltételeiket, és munkanélkülieket is tudnak foglalkoztatni. A központi finanszírozástól függetlenül […]

Tovább »