GIZA – AZ IDŐMŰ

A Khufu piramistól keletre elhelyezkedő három kis piramis északról déli irányban: Hetepheresz, Meritetes és Hanutsen a nagy Khufu piramis keleti oldalának egyötödében, az délkeleti oldalnál levő árnyékpontra („SP-pontra”) vetett árnyékaival az évet négy részre tudja osztani. 

Giza

A középső kis Meritetes piramis március 21-én napkeltekor és szeptember 22-én napkeltekor a Khufu keleti SP-pontra vetett árnyékával meghatározza a tavaszi és őszi napéj-egyenlőséget. A déli kis Hanutsen piramis napkeltekor árnyékával az SP-pontra meghatározza a téli Napfordulót, az északi kis Hethepheres piramis napkeltekor az SP-pontra jutó árnyékával meghatározza pontosan a nyári Napfordulót. Az északi Hetepheres kis piramis az év folyamán két fontos határ között mozog csúcsának reggeli árnyékpontjával: a délkeleti ferde piramis oldal egyötödében levő SP-pont mint nyári napfordulótól, a templom felmérésen az északi templom fallal azonos vonalban levő téli napfordulóig minden egyes Nap reggelén egymás után 60-70 centiméterig jelet mutatott a Khufu keleti oldalán az SP-pont magasságában. (Lásd: a korabeli alaprajzot, a kis ablakkal a fal mentén.)
A minden napra jutó oda- illetve visszainduló jel (bár jelenleg nem látszik), a Khufu korában feltehetően megvolt, s ezzel a teljes év minden napját megjelölhették.
KHEFREN
Egyiptomban ismert a nyári, illetve a téli Napforduló ideje, legkönnyebben a középső övcsillag, a Khefren csúcsából tudjuk meghatározni a 28-28 fokos egyenesekkel.
A behúzott 28 fokos egyenest, a J.A.R. Legon által 2000-ben felmért rajzból számítással meghatározhatjuk (27,95 fok), s a csúcspontból keletre menő szerkesztő egyenesre való tükrözéssel szerkesztéssel megállapíthatjuk a téli Napfordulót.
A Khentkawes mészkő alapjának észak-nyugati talppontja lesz a téli Napforduló helye.
Mivel ezek az évek ily módon feloszthatók egyenlően két-két részre, megszületett az év két részre osztása.
A nyári napforduló a június 21-hez kötődik, a téli december 21-éhez.
A két időpont között – mai értelemmel – 6-6 hónap van.
Helyes az itt található két majdnem 28 fokos egyeneseket a Gizai rajzra ráhelyezni, mert így megkaphatjuk a kicsinyített teljes méretarányos helyszínrajzot!
MENKAURE
Miután láttuk az év kétfelé osztását és az év négyfelé osztását meg kell vizsgálnunk, hogy milyen további felosztás képzelhető még el.
Ha megnézzük a Menkauré déli részén fekvő három kis kelet-nyugati kis piramisokat láthatjuk, hogy ezek a kis piramisok déli irányban szemlélve pontosan 4 x 7 = 28 napokra osztását teszi lehetővé az év során.
14 nap
Mindez látható, ahogy a Hold tőlünk délre újhold, növekvő félhold, telihold, és csökkenő félhold képében továbbhalad előttünk 28 naponként. Innen eredhet az éjjeli 7, 14, 21, és 28 napokra osztása Ahet-Atonnál, amellyel a kétévenként szintén pontosan feloszthatjuk az évet 26 x 28 = 728 napra.
A 728 nap maradék nélkül felosztható 728 : 14-gyel, ami pontosan 52 ismétlődést mutat a rajzokon említett 14 osztással.

Author: Göczey András

Konstruktőr-formatervező mérnök. Az egyiptomi Kheopsz és a három királynői piramis naptár-kijelölő napóraként működésének elméleti kidolgozója. Néhány évvel ezelőtt meg azzal lepte meg a világot, hogy – Ungár Somával közösen – kifejlesztette a GausWheelt, ezt a különleges közlekedési eszközt, amely világhódító műszaki megoldás lett. Elnyerte a Magyar Formatervezési Tanács díját, valamint három alkalommal is érmes lett a Vilati Vitorlás Csillagtúrán.

Vélemény, hozzászólás?