VALLÁSKÖZI BÉKE-IMAKÖR

A vallásközi béke-imakör résztvevői (bal széltől) 1. Varga Gyöngyi (evangélikus lelkész, egyetemi oktató) 2. Sulok Zoltán (muszlim, MME vezetője) 3. Radvánszki Simon Péter (zsidó rabbi) 4. Nagy Tünde (Brahma Kumaris) 5. Caitanya das (Karádi Csaba, krishna-tudatú tanító) 6. Nagypál Szabolcs (katolikus teológus, egyetemi oktató) 7. Keresztes Margit (bahá’í)

Hét vallás képviselői gyűltek össze 2024. április 13-án este a Magyarországi Bahá’í Közösség Egyház központjában egy vallásközi béke-imakörre.

A rendezvény a résztvevők akaratának megfelelően szigorúan politikamentes légkörben zajlott.

Az evangélikus, katolikus, zsidó, muszlim, hindu, Brahma Kumaris és bahá’í hagyományok képviselői megosztották egymással és a hallgatósággal, hogy mit tanítanak a vallásaik a békéről, honnan ered a béke és miként kell a békéért munkálkodni:

A béke magunkban és a családjainkban kezdődik, innen sugárzik ki a társadalomba, és nekünk kell cselekednünk azért, hogy megvalósuljon. Hinnünk kell abban, hogy megvalósítható. Ehhez nyugalmat kell teremteni magunkban, mert akinek a szívében harag van, az nem lehet a béke eszköze. Meg kell békülnünk magunkkal és egymással, mert a béke nem statikus konfliktushiány, hanem a harmónia és a megelégedettség kialakításának folyamata.

A béke alapja annak felismerése, hogy az egész emberiség egy faj, egy testvériség, és minden ember egyenlő. Úgy tudjuk megalapozni, hogy megértjük és elfogadjuk a helyünket a teremtésben, és Istenre összpontosítjuk a gondolatainkat.

A béke Isten ajándéka, az élet teljessége, bőség és félelemmentesség.

A vallás, és a vallások megbékélése nélkül lehetetlen békét teremteni a világban, mert a béke a lelkekben kezdődik.

A résztvevők a tanítások megosztása után felemelő, szeretetteljes légkörben együtt imádkoztak és meditáltak a békéért.

Author: Seyla Hamminbad

seyla.hamminbad@prherald.hu

Vélemény, hozzászólás?