LISSZABONI SZABÁLYZAT

A Lisszaboni Szabályzatot – ezt a szakmai kódexet -, a Public Relations Európai Konföderációja (CERP) szövegezte meg Portugáliában, 1978. április 16-án, majd 1989. május 13-án módosították. A Magyar Public Relations Szövetség közgyűlése változtatás nélkül elfogadta 1991. szeptember 30-án.

I. rész

SZAKMAI MINŐSÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS NORMÁK

1. bekezdés
Minden szakmabeli tag (adott nemzeti szövetség), melyet megfelelő módon vettek fel, s mint ilyet a (nemzeti) szövetség szabályaival összhangban, e kódex értelmében a szakma részének tekinthető, annak számára ez a kódex kötelező.

II. rész

ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖTELEZETTSÉGEK
2. bekezdés

Szakmájának keretében a public relations szakembere vállalkozik arra, hogy tiszteletben tartja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában kitűzött elveket, és különösen a kifejezés szabadságát és a sajtószabadságot, mely az egyén számára biztosítja az információhoz jutás jogát. Hasonlóképpen vállalja, hogy a közérdekkel összhangban cselekszik, és nem okoz kárt az egyén méltóságában vagy sérthetetlenségében.

3. bekezdés
Szakmai magatartása során a pr-szakembernek becsületességet, intellektuális integritást és hűséget kell mutatnia.
Különösképpen vállalkozik arra, hogy nem használ ki semmilyen kommentárt vagy információt, mely tudomása vagy megérzése szerint hamis, vagy félrevezető.
Ugyanebben a szellemben elővigyázatosan el kell kerülnie, még véletlenszerűen is az olyan gyakorlatok és módszerek használatát, melyek nem egyeztethetők össze a jelen szabályzattal.

4. bekezdés
A public relations tevékenységet nyíltan kell folytatni, ezeket könnyen felismerhetővé kell tenni, egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen eredetük, és ez nem lehet félrevezető a harmadik fél számára.

5. bekezdés
Kapcsolatban más szakmákkal és a társadalmi kommunikáció más ágazataival, a public relations gyakorlati szakembere tiszteletben kell tartsa azokat a szabályokat és gyakorlatokat, melyek jellemzőek ezekre a szakmákra vagy foglalkozásokra, amennyiben ezek összeegyeztethetők saját szakmája etikájával. A public relations gyakorlati szakemberének tiszteletben kell tartania a szakmai magatartás nemzeti szabályzatát, és az országában érvényben lévő törvényeket (vagyis azét az országét, ahol a szakmáját gyakorolja), és legyen tartózkodó a személyes publicitásban.

III. rész
SPECIÁLIS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
(Az ügyfelek és alkalmazók felé)

6. bekezdés
A public relations gyakorlati szakembere nem képviselhet ellentmondó vagy konkurens érdekeket anélkül, hogy meg ne szerezné az érintett ügyfelek vagy megbízók kifejezett beleegyezését.

7. bekezdés
Szakmája gyakorlása során a public relations gyakorlati szakembere teljes diszkréciót kell alkalmazzon. Nagyon aprólékosan kell tiszteletben tartania a szakmai titoktartást, és különösen nem szabad lelepleznie semmilyen bizalmas információt, melyet ügyfeleitől vagy alkalmazóitól (a múltban, a jelenben vagy potenciálisan) szerez, vagy hogy ilyen információt használjon kifejezett felhatalmazás nélkül.

8. bekezdés
A public relations gyakorlati szakembere, aki olyan érdekekkel rendelkezik, amely miatt konfliktusba kerülhet ügyfelével vagy alkalmazójával, ezt a lehető legkorábban nyilvánosságra kell hoznia.

9. bekezdés
A public relations gyakorlati szakemberének nem szabad javasolnia ügyfelének vagy alkalmazójának bármilyen vállalat vagy szervezet szolgáltatásait, amelyben neki pénzügyi, kereskedelmi vagy egyéb érdeke van, anélkül, hogy először nyilvánosságra ne hozná ezt az érdeket.

10. bekezdés
A public relations gyakorlati szakembere nem köt szerződést ügyfelével vagy alkalmazójával, melynek keretében számokban mérhető eredményt garantálna.

11. bekezdés
A gyakorló public relations szakember elfogadhat anyagi térítést szolgáltatásaiért, de csak fizetés vagy bér formájában, és semmiképpen sem fogadhat el fizetést vagy más anyagi juttatást, ha ezt a mérhető szakmai eredmények függvényévé teszik.

12. bekezdés
A public relations gyakorlati szakembere egy ügyfélnek vagy megbízónak végzett szolgáltatásaiért semmiféle juttatást nem fogadhat el egy harmadik féltől (pl. árengedményeket, jutalékokat vagy természetbeni fizetést), kivéve, ha ehhez bír az ügyfél vagy az alkalmazó engedélyével.

13. bekezdés
Ha egy public relations megbízás végrehajtása valószínűleg súlyos szakmai visszaélést igényelne, és olyan viselkedésre utalna, amely nincs összhangban a jelen kódex elveivel, a public relations gyakorlati szakemberének lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy erről azonnal értesítse ügyfelét vagy alkalmazóját.
Tegyen meg minden lehetségest, hogy az utóbbi tiszteletben tartsa a szabályzat követelményeit. Ha az ügyfél, vagy alkalmazója kitart szándéka mellett, a pr-szakembernek tiszteletben kell tartania a kódexet, tekintet nélkül arra, hogy ez milyen következményekkel jár rá nézve.

14. bekezdés
A jelen kódex és a korábbi, nevezetesen a 2., 3., 4. és 5. bekezdésben foglaltak arra utalnak, hogy a public relations szakember folyamatosan figyelemmel kíséri az információ jogát, mi több, kötelességének tekinti, hogy információt adjon a szakmai titoktartás keretei között. Ezek utalnak arra is, hogy a média jogait és függetlenségét tiszteletben kell tartani.

15. bekezdés
Bármiféle kísérlet a közvélemény és annak képviselőinek megtévesztésére tilos! A híreket felhasználás vagy publikáció céljából mindenfajta felszámított díj vagy rejtett jutalom nélkül kell rendelkezésre bocsátani.

16. bekezdés
Ha szükség van az információ terjesztése során valamilyen kezdeményezésre vagy ellenőrzésre, úgy – a jelen szabályzat keretei között – a PR-szakember is vásárolhat adásidőt és hirdetési helyet az ezen a területen elfogadott szabályokkal, gyakorlattal, felhasználással összhangban.

17. bekezdés
A public relations szakembernek tartózkodnia kell a társaival szembeni tisztességtelen versenytől. Nem cselekedhet vagy szólhat olyan módon, mely csökkentheti egy kolléga jó hírét, vagy ronthatja annak üzletmenetét, azonban mindig tiszteletben kell tartania a jelen kódex 19. b) bekezdésében foglalt kötelezettségeit.

18. bekezdés
A public relations szakembernek tartózkodnia kell minden olyan magatartástól, mely rossz hírbe hozná szakmáját.
Különösen nem szabad kárt okoznia nemzeti szövetségének (például az MPRSz-nek), hatékony működésének vagy hírnevének rossz szándékú támadással vagy úgy, hogy bármiféleképpen megszegné annak alkotmányát vagy szabályait.

19. bekezdés
A szakma jó híre minden egyes tagjának felelőssége. A public relations szakember kötelessége nemcsak, hogy ő maga tiszteletben tartsa ezt a kódexet, de egyben
segítsen e kódex szélesebben elfogadottá és jobban ismertté és megértetté tételében,
jelentse a megfelelő fegyelmező hatóságoknak, ha bármiféle, a kódexet megszegő vagy a kódex megszegésére gyanút adó cselekményről szerez tudomást és
tegyen meg minden tőle telhetőt, hogy elérje az illetékes hatóságok odavonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartását és szankcióinak hatékonnyá tételét. Bármilyen szakember, aki megengedi, hogy ezt a szabályzatot megszegjék, úgy tekinthető, mintha õ maga szegte volna meg e törvénykönyvben foglaltakat.

Lisszabon, 1989. máj. 13. (A fenti szöveg kivonatos közlés. A Szerk.)

 

Forrás: PR Herald (CERP)

Author: Varga Mihály

Stratégiai kommunikációs tanácsadó, a PR Herald – az első magyar public relations szakfolyóirat – alapító-főszerkesztője. 1983-ban kezdi pályafutását a Magyar Televízió Szegedi Stúdiójában, mint szerkesztő-rendező, majd ’85-től filmgyártásvezetőként dolgozik Budapesten. 1987-től a Magyar Tudományos Akadémia Kutatófilm-stúdiójánál produkciós menedzser. A rendszerváltás idején (illegális körülmények között) külpolitikai tudósításokat szervez, külföldi televíziós társaságoknak szállít dokumentumfilmeket és híranyagokat, a „Keleti Tömb” utolsó szocialista országainak végnapjairól. Több száz publicisztika, rádió- és lapinterjú szerzője és szerkesztője. Olyan szervezetek és vállalatok pr-tevékenységét segítette/segíti, mint az ORTT, a Magyar Államkincstár, a Szerencsejáték Zrt., a Nemzeti Szakképzési Intézet, a Magyar Villamos Művek Rt., a Levegő Munkacsoport, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségi Közalapítványa és a Workania. A pályájuk elején álló tehetséges emberek megszállott támogatója. Kapcsolat: varga.mihaly@prherald.hu

Vélemény, hozzászólás?