HONLAPOZÓ

Az internet egyszerre funkcionálhat reklám, ügyfélkapcsolati, értékesítési és pr-eszközként. A pr-vonatkozások tekintetében számos új tulajdonsággal rendelkezik az off-line médiákkal szemben. Az üzenetek közvetlenül a címzetthez juthatnak el, használata révén csökken a „kapuőri”, véleménybefolyásolói, irányító szerepe. Olyan sajtóközlemények szerkeszthetők, amelyek a címzett számára további forrásokat tárnak fel. Így hatékonyabbá teszi a hagyományos sajtókapcsolatokat elsősorban a gyorsaság és az interaktivitás szempontjából. A hírcsoportok, levelező listák fórumot kínálnak az üzenetek célba juttatására.

Az internet – ezen belül minden egyes weboldal – magas presztízsű médium, bár sokan még mindig idegenkednek a használatától – legyen szó akár hirdetőről, akár felhasználóról.
Pedig a befogadói szituáció nagyon kedvező, mivel a felhasználó azért ül a gép elé, mert kifejezetten azzal a tevékenységgel akar foglalkozni.
A reklámokat illetően nagyon egyszerű az átkapcsolási lehetőség: egyetlen gombnyomással akár a konkurencia hirdetését is láthatja a felhasználó.
A technikai adottságok kiválóak, de Magyarországon nem lehet figyelmen kívül hagyni az elavult gépparkot.
A látogatók jól körülhatárolható csoportot alkotnak. Magyarországon fiatal, képzett, magasabb jövedelemmel rendelkező férfiak alkotják az internet-felhasználók táborát. Földrajzilag azonban nem mindig körülhatárolható a célcsoport, ez az internet azon előnyéből adódik, hogy a világ bármely tájáról elérhető.
Az internet weboldalai globális médiumok, de direkt marketing eszközként is használhatók, mert a célozhatóság szempontjából kiemelkedők.
Egy honlap elkészítése nem jár jelentős költségekkel. Alacsony költségvetésből is érdemes elkezdeni, és egy fő elérési költsége sem magas, reklámozás esetén a fizetés pedig történhet a kontaktus minősége alapján.
Rugalmas, gyorsan megjeleníthető, ezen túl pedig lehetőség van rendszeres változtatásra is.
Bonyolult problémákat vet fel az internet – ezen belül a weblapok – ellentmondásos jogi szabályozatlansága. A viszonylagos szabadság mellett azonban erős, önkéntes belső normakövető rendszer érvényesül.
A kézzelfoghatóság a kinyomtatott oldalak esetében érvényesül.
A weboldalakon megjelentethető információk mennyisége korlátlan. Az oldal tárkapacitása olyan nagy lehet, amilyenre szükség van, a költségek jelentősebb emelkedése nélkül.
A képernyőn megjelenő információk olvasása kifejezetten szemkárosító lehet.
A lehetőség a külső megjelenés ellenőrzésére csekély, a weblapok látogatói különböző méretű képernyőt és különféle színbeállításokat alkalmaznak.
A szétosztás ellenőrzése szintén csekély.
HONLAP-KOMMUNIKÁCIÓ 
Az internet-kommunikációnak az alábbi szempontok szerint funkcionál.
Sokaknak szól (leírhatatlanul) sokféle témáról. A hagyományos kommunikáció kevesekről sokaknak szól.
A felhasználó igénye szerint: A hagyományos kommunikáció az információ kiadójától, míg az internetes az információ vevőjétől függ. Az internetes érdeklődők maguk jönnek házhoz.
A folyamatos hozzáférés lehetősége: arra kell törekednünk, hogy a célközönség bármikor megtalálja az üzenetet.
Minden egyes rétegnek kínáljunk valamit: ne mi vezessük a felhasználót, hanem ő maga vezesse önmagát a weboldalunkra.
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER
A hiteles, könnyű felhasználást nyújtó, a felhasználó szempontjából optimális weboldalnak az alábbi szempontrendszer mentén kell felépülnie:
A látogatók igényeinek figyelembe vétele
Jó, ha egyénre szabott a kikötő, azaz tartalmaz egyéni beállításokkal működő, alakítható felületeket, amelyek a következő látogatáskor már alapállapotban megjelennek.
Legyen lehetőség a Fórumban történő vélemény-nyilvánításra, vagy csevegésre.
Legyen lehetőség interakcióra.
Vegye figyelembe az egyéni különbségeket (életkor, nem)
Vegye figyelembe a technikai különbségeket (pl. ISDN, kábel)
TÁJÉKOZÓDÁS 
Könnyen áttekinthető legyen a közölt tartalom.
Tanulható legyen a használat.
Az alkalmazott illusztrációk adekvát összhangban legyenek a tartalommal.
Kínáljon alternatívát!
A felhasználó gondolkodása alapján csoportosítson.
Tartalmazzon hatásos navigációs elemeket.
A navigációs elemek segítsék az eligazodást.
Tartalmazzon menürendszert, helyzetjelzőt, térkép-menüt.
TARTALOM 
Az oldalak kialakítása feleljen meg a pásztázó szemmozgásnak.
Tartalmazzon fejezetcímeket, kulcsszavakat, felsorolásos, számozott listákat.
Alkalmazza a lényegkiemelés elveit – fordított piramis-módszer.
Viselje magán a tárgyilagos, tömör írásmód jegyeit.
A megbízhatóság érdekében hivatkozzon ábrákra, más weboldalakra.
STRUKTURÁLTSÁG 
Legyen gyors, gyorsan letölthető.
Kevés legyen a hibák mennyisége.
Kezdjen konklúzióval.
Alkalmazzon tömörítő és pásztázó technikát.
Alkalmazzuk az egy rovat – egy gondolati rendszer elvet!
A szöveg legyen kisebb egységekre tördelve.
A sűrített információk esetében alkalmazzon élőkapcsokat a kifejtéshez és a háttér információkhoz.
TETSZETŐSSÉG 
Legyen optimális az illusztráltság foka – ne legyen képekkel agyonzsúfolva!
Feleljen meg a bevált, megszokott normáknak, de emellett egészségesen törekedjen a szokatlan, eredeti megoldásokra is.
Szerencsésebb, ha a weblap bal oldala tartalmazza a navigációs eszközöket.
A menüpontok tartalmazzanak szöveges és képi megoldásokat.
Szerepeljen az élőkapcsok alatt rövid leírás az élőkapcsok funkciójáról.
Jó, ha a nyitólapon szerepel képi illusztráció.
Tartsa fenn a látogatók hűségének elvét, a látogatóban keltsen olyan érzést, hogy szívesen térjen vissza a kikötőre máskor is.

Author: Stofán Mónika