HELSINKI CHARTA

A Helsinkiben tartott Public Relations Világkongresszuson megállapodás született a nagy nemzetközi pr-szövetségek képviselői, nevezetesen: az International Public Relations Association (IPRA), a Confédération Européenne des Relations Publiques (CERP), és az International Committee of Public Relations Consultancies Association (ICO) között a pr-szakma minőségi fejlesztésére vonatkozóan. A mi hivatásunkban a minőséget a kommunikációs szolgáltatások tulajdonságainak és jellegzetességeinek összességeként definiálhatjuk és értékelhetjük. A kérdés valójában az, hogy képesek vagyunk-e mi magunk a meghatározott vagy hallgatólagos igényeket elfogadott szakmai szabványok szerint kielégíteni.

Helsinki

Mivel a pr elsősorban gyakorlatorientált hivatás és szemléletmód, éppen ezért a közös ismeretanyag, az elméleti felkészültség, a kutatás, az etikai szabályok és a végrehajtás ellenőrzése egyszerre jellemzi.
Ezek a jellegzetességek szinte kiegészítik egymást, és a minőségnek, mint szakmai fogalomnak az alapköveit alkotják.
A szakma valamennyi képviselőjének – vezetőnek, tanácsadónak, tanárnak, kutatónak és diáknak – el kell ismernie a társadalom, az ügyfelek és a szakemberek által a szakma számára kialakított minőségi szabályokat.
Következésképpen minden gyakorlati szakembernek és tanácsadónak törekednie kell a minőségi bizonyítvány megszerzésére, a szabványok folyamatos értékelési módszereinek alkalmazására, a végrehajtás ellenőrzésére és a minőség fejlesztésére.
Az alulírott szövetségek ezért International Institute for Quality in Public Relations (IQPR) néven a minőség területén új, közös vállalkozás indítását határozták el. E dokumentum aláírásával a három szövetség jóváhagyja és elfogadja a Public Relations szakma IQPR által meghatározott és közzétett minimális minőségi szabványait. E folyamatosan aktualizált szabványokat, mint a szakma alapvető minőségügyi fogalmait valamennyi gyakorlati pr-szakembernek be kell tartania.
A Helsinki Charta kiszélesíti a közönségkapcsolatok és a nyilvánosságszervezés területein működő nemzetközi szövetségeknek az 1961-es Athéni Kódex közös elfogadásával indult és a 80-as években a gyakorlati pr-oktatás irányelveinek meghatározását célzó közös erőfeszítésekkel folytatódott együttműködését.
Az IPRA, a CERP és az ICO által elfogadott, a gyakorló szakemberek számára szóló irányelveket tartalmazó és a szakma fejlesztését célzó valamennyi kódex és nyilatkozatai – így az Athéni Kódex, a Velencei Szabályzat, a Lisszaboni Kódex és a Római Charta – továbbra is érvényben marad.
(Helsinki, 1997. június 18.)

Author: Thomas Achelis