TAMPEREI CHARTA

A sikeres public affairs tevékenység során minden pr-szakember a Public Relations Európai Konföderációja (CERP), és Európa nemzeti pr-szövetségei által elfogadott Etikai Kódexben foglalt szigorú szabályokhoz és viselkedési normákhoz tartja magát.

Az éjszakai Tampere
Az éjszakai Tampere


1. A public affairs szakembert munkája során a következő tulajdonságok jellemzik: őszinteség, intellektuális integritás és lojalitás.
2. A szakember nem használ olyan kommentárokat, illetve információkat, amelyek – ismeretei, vagy sejtése szerint – nem igazak, illetve félrevezetők.
3. A PA-tevékenységnek mindig a nyilvánosság előtt kell zajlani.
4. Mindig visszakereshető, tiszta forrásokkal kell rendelkezni, és soha senki nem vezethető félre.
5. A szakembernek munkája során teljes diszkrécióval kell viseltetnie.
6. Teljes mértékben tisztelnie kell a szakmai bizalmat.
7. Tilos elmondania, (megfelelő engedély nélkül) felhasználnia bármilyen olyan információt, melyet korábbi, jelenlegi illetve potenciális ügyfelei, illetve munkáltatói bíztak rá.
8. A közvélemény, illetve annak képviselőinek bármilyen csekély félrevezetésére irányuló törekvés szigorúan tilos. Minden információt teljesen ingyen kell szolgáltatnia, ellenszolgáltatásként semmilyen fizetési mód nem megengedett.
9. A PA-szakembernek tiszteletben kell tartania a civil szervezetek, testületek és Parlament belső szabályait.
10. Megértéssel kell viseltetnie a köztisztviselők speciális feladataival szemben.
11. Mind a közvetlen, mind az áttételes vesztegetés szigorúan tilos.
12. Az általánosan elfogadott mértékű figyelmességeken kívül, ajándék adása szigorúan tilos.
13. Tilos kormánytisztviselőket és köztisztviselőket konzultációs célok érdekében szerződtetni, ha a konzultáció bármilyen konfliktushoz vezethet, illetve a tisztviselő hatáskörét érinti.
14. Semmilyen pénzösszeget nem lehet köztisztviselőnek és kormánytisztviselőnek közvetlenül, vagy akár áttételesen felajánlani, beígérni, kifizetni vagy kölcsönözni.
15. Semmilyen ajándékot, illetve összeget nem lehet közvetlenül, vagy indirekt módon felajánlani köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek vagy szervezetnek, amelyben az adott személynek bármilyen anyagi érdekeltsége van.
16. Minden ajándék, illetve kifizetett összeg illegális, ha azzal a céllal került kifizetésre, hogy egy adott döntést befolyásoljanak, vagy a személyt a hivatali munkaköri hatalmával való visszaélésre buzdítsák.
17. Semmilyen összeggel vagy egyéb hozzájárulással nem lehet közvetlenül, vagy indirekt módon politikai pártokat, csoportosulásokat, vagy politikusokat támogatni.
(Ajánlásként elfogadta: a CERP Európa Tanácsa, 1991. október 19-én, Tamperében.)

Author: Varga Mihály

Stratégiai kommunikációs tanácsadó, a PR Herald – az első magyar public relations szakfolyóirat – alapító-főszerkesztője. 1983-ban kezdi pályafutását a Magyar Televízió Szegedi Stúdiójában, mint szerkesztő-rendező, majd ’85-től filmgyártásvezetőként dolgozik Budapesten. 1987-től a Magyar Tudományos Akadémia Kutatófilm-stúdiójánál produkciós menedzser. A rendszerváltás idején (illegális körülmények között) külpolitikai tudósításokat szervez, külföldi televíziós társaságoknak szállít dokumentumfilmeket és híranyagokat, a „Keleti Tömb” utolsó szocialista országainak végnapjairól. Több száz publicisztika, rádió- és lapinterjú szerzője és szerkesztője. Olyan szervezetek és vállalatok pr-tevékenységét segítette/segíti, mint az ORTT, a Magyar Államkincstár, a Szerencsejáték Zrt., a Nemzeti Szakképzési Intézet, a Magyar Villamos Művek Rt., a Levegő Munkacsoport, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségi Közalapítványa és a Workania. A pályájuk elején álló tehetséges emberek megszállott támogatója. Kapcsolat: varga.mihaly@prherald.hu

Vélemény, hozzászólás?