ANALEMMA

hold-analemma

A természet bizonyos területeire jellemző szabályozottság gyakran észrevétlen marad, mert a folyamatok „szabad szemmel” nem mindig áttekinthetőek. Egy-egy jelenség jobb megértéséhez hosszabb és következetes megfigyelés szükséges – feltéve, ha egyáltalán van tudomásunk annak létezéséről. A tudomány fejlődésének nagy ugrásai (például a Föld laposságának cáfolata, a bolygók felfedezésének időszaka stb.) sokszor az észlelői munkának, azok pontosságának köszönhetőek. A hasonló „megfigyelési programok” ma is nagy érdeklődést váltanak ki: ilyen Soponyai György ún. Hold-analemma fotója is, amelyet a NASA a Nap Képének (EPOD – Earth Science Picture of the Day) választott.

Az analemma egy elnyújtott, fektetett nyolcas alakú görbe, amely lehet zárt és nyílt. Napunk és Holdunk is ezt a látszólagos pályát járja be égboltunkon – előbbi egy év, utóbbi egy (hold-)hónap alatt. Soponyai György informatikus, fotós és amatőr csillagász egyéni projektjének célja ennek a görbének egyetlen képen való ábrázolása volt, amely eddig világszinten is csak keveseknek sikerült.

hold-analemma
Hold-analemma a Rákóczi híd felett (Fotó: Soponyai György / NASA / EPOD)

– Mi a kép története, előzménye?
Soponyai György: 2013-ban készítettem el a Nap-analemmát, amelyet eddig 25-30-an készítettek el előttem. Az egy éves projekt még 2012 decemberében kezdődött, amikor egy napkelte alkalmával kiválasztottam egy fix pontot, majd 2013 januárjától egy éven keresztül „követtem” a Nap útját – tiszta időben, pontosan ugyanarról a helyről fényképezve a Napkorongot, az adott napon a kelés időpontjában.

– Tudomásom szerint Ön az első, aki a Nap mellett a Hold analemmáját is rögzítette.
SGy: Így van. De a célom csak annyi volt, hogy szerettem volna magamról megtudni, képes vagyok-e rá.

– Hogyan készült a fotó?
SGy: A Naphoz képest a Hold fotózási technikája jelentősen eltér, elsősorban az időpontokat tekintve, ami körülbelül egy hónap (pontosabban ld. később). Az eredeti képeket egy Canon 5D Full Frame géppel készítettem egy nagy látószögű, 28 mm-es átmérőjű objektívvel, amelyek végül csak a végső kép hátterét adja. A Hold látszólagos átmérője ugyanis ennél a látószögnél igen kicsi, ezért a felvételt 200 mm-es teleobjektívval megismételtem: ebben az esetben a Hold korongja már kb. 7x-8x nagyobbnak látszik.

– A Nap-analemmával ellentétben a Holdnál miért volt erre szükség?
SGy: A nagyobb részletesség miatt. Azt szerettem volna, hogy a fázisokon kívül kísérőnk részletei is megmutatkozzanak: a fény-árnyék viszonyok, a tengerek, a kráterek stb. A 200 mm-es objektívvel rögzített Holdkorongot rámásoltam a 28 mm-es eredeti kép korongjaira, így biztosítva a nagyobb részletességet.

A görbe rajzolatához az kell, hogy az egyes fázisok minél pontosabb helyen kerüljenek rögzítésre az égbolton. A projekt sikeressége főként azon áll vagy bukik, hogy az ember „jókor van-e jó helyen”.
SGy: Inkább az idő számít. A Nap kb. 4 percenként 1 Nap-átmérőnyi utat tesz meg az égbolton, tehát valóban igen pontosnak kell lenni. A Holdnál még komplikáltabb a helyzet, mert a Hold-kelte (melyek a képeken rögzítve vannak) időpontjai között jóval nagyobb eltérések vannak, mint a Nap esetében. Magas kockázati tényező még a felhős időszakok előfordulása – ennek alakulásához már szerencse kell.

– A Nap analemmája zárt, a Holdnál viszont nyílt görbe rajzolódott ki. Mi ennek az oka?
SGy: Az eltérés oka a két eltérő holdhónap-definíció. A sziderikus hónap az az időtartam, amely alatt a Hold megkerüli a Földet. Ez 27 nap 7 óra 43 perc  11,5 másodperc. A szidónikus hónap ettől eltér, ugyanis a két újhold (általánosabban: két ugyanazon holdfázis) között eltelt időtartamot ad meg, amely kb. 2 nappal hosszabb, mint a sziderikus hónap (29 nap 12 óra 44 perc 2,9 másodperc).

Mivel a képen cél volt a holdfázisok egymásutániságának bemutatása is, minden nap 18-18 másodperccel később készült az aktuális felvétel, mint az szükséges lett volna a szabályos analemmához. Így a napi 18-18 másodperceket összeadva egy hónap alatt annyira eltértem a szabályos analemmától, hogy szemléltetni tudtam a két holdhónap-definíció közti különbségeket.

Hogyan tovább?
Soponyai György: Informatikusként dolgozom, ez csak egy hobbi. A módszerem és a helyszínem viszont már bejáratott – már készül a következő Nap-analemma fotó, amely ugyanerről a helyről, de már 180°-os látószögben, hamarosan elkészül.

 

Author: Weisz Dávid

Tájékoztatás, értelmezés, tanítás - ez a három tevékenység a tudomány által elért eredményeknek a megszokottól kissé eltérő módon történő kommunikálására vonatkozik. Az aktuális tudományos hírek hátterének ismertetésére törekszem. Kapcsolat a szerzővel: weiszd@caesar.elte.hu

Vélemény, hozzászólás?