A HABLEÁNY-KATASZTRÓFA

2019. május 29-én este, pár perccel 21 óra után –, Budapesten, a Margit hídnál az 1000 tonnás Viking Sigyn szállodahajó összeütközött a 40 tonnás Hableány turistahajóval. A Hableány kegyetlenül gyorsan – hét másodperc alatt elsüllyedt. Fedélzetén 35 ember tartózkodott, két fős magyar személyzet, valamint 31 dél-koreai turista és két dél-korai idegenvezető.

Megrendült állampolgárok tiszteletadása a Margit hídnál a Hableány katasztrófa után

Érdemes megnézni L. Dézsi Zoltán riportfilmjét, amely összefoglalja a megrázó eseményeket: https://youtu.be/ekyYeTlOaH8
Sokat hallhattunk, olvashattunk arról, hogy ki, mi okozta a balesetet, ki a hibás, de ezen a gyásznapon nem szeretnék ezzel foglalkozni. A kishajó utasainak és hozzátartozóinak sorsa az, ami számomra fontos. Ezért a mentési folyamatról, és főként az áldozatok azonosításának mikéntjéről, megbízhatóságáról szerettem volna többet megtudni.
Fenti riportfilmben elhangzik, hogy azoknak, akik a hajóban rekedtek, semmiféle esélyük nem volt a túlélésre. A vízbe került utasok közül – az akkori időjárási viszonyok mellett – az is csoda, hogy hét embert ki tudtak menteni a közelben tartózkodó hajókról. Akiket elsodort a víz, több okból sem élhették túl. 27 halott, 7 túlélő, 1 eltűnt személy – ez a szomorú végeredmény.
Egy kivétellel minden testet megtaláltak és azonosítottak. Ez pedig minden katasztrófánál rendkívül fontos.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 2019. május 31-én közreadott szonárképe  a Margit hídnál hajóbalesetben elsüllyedt Hableány turistahajóról. A képen látszik, hogy a hajóroncs az oldalán fekszik. A roncs legmagasabb pontja a vízszint alatt 2, a legmélyebb pontja 7,5 méterre van. A fehér kishajó ikon és a folytonos fehér vonal a folyó északi irányát jelöli. Forrás: MTI/VMSZ

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztályának vezetője, az Interpol DVI Hungary csapatok irányítója, Kreitz Zsuzsanna rendőralezredes, aki a Hableány-katasztrófa áldozatainak azonosítását vezette, a Kékfény riportműsorában a következőt mondta erről: „Mindenkinek joga van a saját halottját eltemetni, és ez egy nagyon fontos momentuma a DVI-nak éppen azért, mert hogy az összekeveredéseket a protokollrendszernek köszönhetően a lehető legnagyobb mértékben próbáljuk kizárni.”
A teljes riportfilmből (amely a DVI Hungary balesetet követő júniusi tréningjén készült,) átfogó képet kaphatunk a csoport munkájáról.
DVI Hungary – Kékfény-riport az Áldozat Azonosító Csoportról (2019. 06. 24.)
https://vimeo.com/344383920

„DVI” – ezt a szót gyakran hallottuk akkoriban, de mit takar pontosan? Többek között erről beszélgettem Dr. Farid Armin Ajanggal, a magyarországi DVI egység fogorvos szakértőinek vezetőjével, az Interpol DVI fogászati almunkacsoportjának magyarországi képviselőjével.

Dr. Ajang Armin Farid
a magyarországi DVI egység fogorvos szakértőinek vezetője, az Interpol DVI fogászati almunkacsoportjának magyarországi képviselője

Azonosításkor mi a feladata a fogorvos szakértőknek?

Dr. Farid: Szerencsétlenségek ismeretlen áldozatainak azonosításakor sokszor hiányos, nagyon sérült holttestek identitását kell megállapítani. Az Interpol protokoll szerint az elsődleges azonosítók a DNS, a fogsor és az ujjlenyomat. Ebből minimum egyet kell alkalmazni egy sikeres azonosításhoz. Vannak szekunder azonosítók is: ruha, tetoválás, ékszer, piercing, amik segítenek az azonosításban.
Ha nem áll rendelkezésre, vagy nem vehető le ujjlenyomat, és nincs lehetőség DNS vizsgálatra, valamint szekunder azonosítók sincsenek, akkor még mindig lehetőség van az áldozat fogászati dokumentációját összevetni a maradványokkal, mivel a fog a legextrémebb helyzetekben (pl. víz, magas hőmérséklet) is megmarad.

Mikor és hogyan értesült a katasztrófáról?
Dr. Farid
: Másnap reggel ez volt az első hír, amit megláttam. Éppen Svájcban tartózkodtam. Azonnal kapcsolatba léptem a DVI egységekben dolgozó fogorvosokkal. A dél-koreai csoport fogorvos szakértőjétől megtudtam, hogy Dél-Koreában minden 17. életévét betöltött állampolgár ujjlenyomatait leveszik mind a tíz ujjáról, és egy adatbázisban tárolják, mely hozzáférhető. Így valószínűsíthető volt, hogy az azonosítás főként ennek alapján fog történni. Ezután a csapatom tagjaival megbeszéltük, kinek mi a feladata. Dr. Kamil al-Katib kollegám kezdte el a hét megtalált áldozat fogászati vizsgálatát, majd két nappal később Magyarországra érkeztem és bekapcsolódtam a szolgálatba.
Mit jelent a DVI mozaikszó?
Dr. Farid: Egy angol nyelvű rövidítés, a Disaster Victim Identification (katasztrófák áldozatainak azonosítása) kezdőbetűiből áll össze. Egyrészt az Interpol egységes eljárásrendjének a megnevezése, egy módszer, melyet tömeges áldozatokkal járó – akár természeti, akár emberek okozta – katasztrófák során alkalmaznak. Másrészt az áldozatok azonosítására alakult szervezetet is így hívják.
Milyen ennek a szervezetnek a felépítése?
Dr. Farid: A 190 országot tömörítő Interpol egyik fő tevékenysége az áldozatazonosítás. A DVI szervezet központi irodája tehát az Interpol szervezeti egysége, amely Franciaországban, Lyonban működik. Itt születnek meg a protokollal kapcsolatos döntések, tréningeket szerveznek a DVI-egységeknek, szükség esetén részt vesznek mentésben is.
Az Interpolhoz tartozó tagországok saját hatáskörben alakítanak ki DVI-csoportokat, és rendelnek hozzá emberi és anyagi erőforrásokat. Katasztrófa esetén az azonosításban az érintett országok DVI csoportjai közösen dolgoznak, jelen esetben ezért érkeztek a helyszínre a dél-koreai szakértők.
Ha több ország érintett, nagyon nehéz helyzetek állhatnak elő, gondoljunk például egy repülőgépszerencsétlenségre, vagy robbantásra. Ezért ebben az esetben az Interpol irányítja a műveletet.
Minden DVI-egységben helyszínelő rendőrök, nyomozók, igazságügyi orvos- és fogorvos szakértők dolgoznak az eljárásrend szerint.
A magyarországi DVI-csoport hivatalos neve: Nemzeti Áldozatazonosító Szolgálat, és a Rendőrség szervezete. Vezetője Kreitz Zsuzsanna rendőr alezredes. Az egység 2018- ban jött létre, tagjainak kiképzése megtörtént.
Első éles bevetésünk volt a Hableány utasainak és személyzetének azonosítása, melyet a dél-koreai DVI csoporttal együttműködve végeztünk.
Végül csak ujjnyom alapján történt az azonosítás?
Dr. Farid: Minden áldozatot megvizsgáltunk, és voltak köztük olyanok, akiket kizárólag a fogászati vizsgálat alapján azonosítottunk.

Dr. Ajang Armin Farid igazságügyi fogorvos szakértő, a DVI Hungary tagja, a dél-koreai szakértőkkel

Milyen volt az együttműködés a mentés és azonosítás során a munkában résztvevőkkel?
Dr. Farid: Fizikailag és lelkileg is nagyon megterhelő feladat egy ilyen katasztrófa esetén a mentés és az áldozatok azonosítása. Azt tudom elmondani, hogy minden egyes résztvevő szívét-lelkét beletette. Mindent megtettünk, ami emberileg lehetséges volt. Szoros kapcsolat alakult ki közöttünk például a fogorvos csapatommal, de a dél-koreai szakemberekkel is. Mentés után is együtt maradtunk, beszélgettünk. Ez fontos, hogy a feszültséget együtt levezethessük. Koreai munkatársainkat elvittük egy koreai étterembe például, de a Gundelba is, mert az nagyon érdekelte őket. Sőt, a mai napig megvan a baráti kapcsolat velük. Az ilyen helyzetek összekovácsolják az embereket.
*

Dr. Farid Ajang Armin: Ausztriában született, perzsa származású orvoscsaládban. Ausztriában töltötte gyermekéveit, majd fogorvosi tanulmányait 1989-ben kezdte meg a SOTE német nyelvű képzése keretében. Később az USA-ban tanulta a harapásnyomok elemzését, és az áldozatok azonosítását. Tematikus tréningeket, valamint előadásokat tart Magyarországon és más országokban, így Jeruzsálemben, az USÁ-ban, Dél-Koreában.
Tagja az Amerikai Igazságügyi Tudományos Akadémia, és az amerikai és a brit Igazságügyi Fogorvosszakértők Társaságának. Vendégelőadója a Francia Igazságügyi Fogorvosszakértők Társaságának, az Igazságügyi Fogorvosszakértők az Emberi Jogokért csoport tagja. Fogorvosként is praktizál Budapesten. Humanitárius tevékenysége az elmaradott térségekben tartott fogászati tanácsadásoktól az ételosztáson át a filmforgatásig terjed.
2009-ben alapítóként vállalt részt egy szakértői DVI csoport felállításában a Semmelweis Egyetem (SOTE) Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetén belül.
*

A magyarországi csapat – a koreai kollégáikkal közösen –, professzionális módon, és eredményesen dolgozott az áldozatok kilétének megállapítása során a katasztrófa után. Az ő megfeszített munkájuknak köszönhetően a hozzátartozók méltó módon adhatták meg a végtisztességet a szerencsétlenségben életüket vesztett szeretteiknek.

Kreitz Zsuzsanna rendőr alezredes, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztályának vezetője, az Interpol DVI Hungary csapatok irányítója a dél-koreai munkatársakkal

Kreitz Zsuzsanna alezredes 2019. júliusában egy nyilatkozatában azt mondta, hogy lenyűgöző volt látni, hogy mindenki, aki részt vett ebben a munkában – hivatásosok, civilek, szakértők – a feladatát a lehető legmagasabb szinten hajtotta végre, tudta a kötelességét, és segíteni akart. Elmondta, hogy azért volt sikeres a művelet, mert professzionalizmus jellemezte mindenkinek a tevékenységét, a dél-koreai hatóságokkal való együttműködés példaértékű volt, mellőzte a bürokráciát, ennek eredményeként a lehető legrövidebb időn belül közösen tudták azonosítani az áldozatokat.

ZÁRSZÓ
A Hableány tragédiája váratlanul ért mindenkit, mert a dunai hajózást nem éreztük veszélyesnek. Sokkoló tény a mai napig, hogy a Margit hídnál egy hajó hét másodperc alatt elsüllyedhet, és a rajta lévők odaveszhetnek. Egy pici jó érzést adhat, hogy az azt követő mentési és főként az azonosítási munka példamutatóan zajlott le, amiért hálás köszönet illet minden szakembert. Nagy szerencse, hogy egy évvel a baleset előtt már megalakult a magyarországi DVI-csapat, amely sikeres első éles bevetését követően remélhetőleg még inkább megkapja a személyi és tárgyi feltételeket ahhoz, hogy – szükség esetén – mind idehaza, mind külföldön katasztrófáknál hatékonyan működhessen.

Reménykedjünk abban, hogy nem lesz, vagy nem gyakran lesz erre szükség a jövőben.

TOVÁBBI MEGBÍZHATÓ FORRÁSOK:
Csak ujjnyomat alapján azonosították a Hableány eddig megtalált áldozatait
https://168ora.hu/itthon/dvi-azonositas-169191…
Először lép akcióba a magyar DVI, egy speciális Interpol-egység, akik a dunai hajóbaleset áldozatait fogják azonosítani
https://168ora.hu/itthon/hajobaleset-dvi-168975
Amíg nincs holttest, a hozzátartozók reménykednek – A Hableány áldozatainak azonosítása is súlyos lelki teher
https://168ora.hu/itthon/aldozatazonositok-170502…
Interpol oldala
https://www.interpol.int/…/Disaster-Victim-Identification-D…
DVI Hungary – Kékfény Riport az Áldozat Azonosító Csoportról (2019.06.24)
A 2019. júniusi gyakorlat
https://vimeo.com/344383920…
FOGAKAT FAGGATÓ SZAKÉRTŐ – Police.hu
http://www.police.hu/…/zsaru-maga…/fogakat-faggato-szakerto…
PR Herald cikke: Az igazságügyi fogászat szerepe az emberek azonosításában
https://prherald.hu/az-igazsagugyi-fogaszat-szerepe-az-emb…/…
https://miazablogger.hu/2019/08/10/kreitz-zsuzsanna/

(A fenti publikáció eredetileg a KONTRASZT független irodalmi és művészeti folyóirat oldalain jelent meg. Az itt olvasható cikk hivatalosan engedélyezett másodközlés.)

Author: Róbert Katalin

A magyar-francia tagozaton végzett középiskolai tanulmányok után a PSZF rendszerszervezői szakán szerzett diplomát. 2017-től több internetes kulturális magazin, folyóirat létrehozásában, működtetésében vett részt, és számos cikke jelent meg.

Vélemény, hozzászólás?