JUDAISZTIKAI KÜLÖNLEGESSÉGEK MEGMENTÉSE

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem tulajdonában lévő latin és héber karakteres iratanyagot leltárba veszi, és működő, kutatható gyűjteménnyé bővíti a jelenlegi könyvtári állományt. A kitűzött célt a Jachad (Együtt) Magyarország Közhasznú Egyesület közreműködésével valósítják meg, amelynek végrehajtásához két év alatt jelentős, mintegy 150 millió forint összegű támogatást kapnak.
001

„Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) könyvtárának állománya nagy valószínűséggel 550.000 és 560.000 közé tehető az azonosítható egyedek száma, aminek kb. fele folyóirat, periodika, feltehetőleg 200.000 körül van a könyvek száma (tele ritkaságokkal, egyediségekkel, ősnyomtatványokkal), ezen kívül levelezések, itt hagyott vegyes szellemi hagyatékok, írók, festők művei, jelentős és tudós alkotó elődeink örökül hagyott szellemi öröksége. Az óriási hagyaték feldolgozását színezi a sokféle nyelv (magyar, héber, német, latin, stb.), a származási korok, a tartalmi elemek szerinti sokféleség. – nyilatkozta Nagy János Ádám tudományos kutató.
Komoróczy Géza professzor kutatóként ismeri a gyűjtemény jelentőségét. Korábban azt mondta, hogy a könyvállomány feldolgozás után a világ 5 legjelentősebb judaisztikai gyűjteménye között lesz ez a magyar könyvtár.
A kutatásra fordítandó összeg finanszírozásának fedezetét korábban nem sikerült megoldani, de az állam felismerte a gyűjtemény jelentőségét, és pénzügyi támogatással segíti az európai szintű gyűjtemény feldolgozását és kutathatóvá tételét.
OR
Az anyag egyébként a II. Világháború óta hevert rendezetlenül az OR-ZSE pincéjében. A magyarországi rendszerváltást közvetlenül megelőző évben Andrew Moshe Moskowitz rabbi irányításával mintegy 15 (akkoriban épp frissen diplomázott) önkéntes fiatal – (többek között) Seleanu Magdolna, Schweitzer Gábor, Szántó T. Gábor, Turán Tamás, Varga Mihály és mások -. hat hónapon át ingyen dolgoztak a tudománytörténeti szempontból világviszonylatban is rendkívülinek számító, félmillió kiadványt számláló különleges könyvállomány feltárásán, és megmentésén.
Az állomány becsült mennyiségének nagysága a Pannonhalmi Könyvtár anyagának mennyiségével vetekszik.
A gyűjtemény többek között különböző kiadású Bibliákat, imakönyveket, tudományos és szépirodalmi könyveket, apró nyomtatványokat és folyóiratokat is tartalmaz. A már leltárba vett könyvek között találhatunk olyan különleges darabokat, mint Bacher Simon két nyelven írott Nemzeti Énekét, Gárdonyi Géza: Róma könyvét, Radnóti Miklós 1934-es, számozott kiadású kötetét, a költő saját eredeti aláírásával ellátva.

library8
Olyan további érdekes példányok is fellelhetőek, mint Herzl Tivadar saját aláírásával ellátott könyve, vagy Abel Pann 1920-as években készült, aláírt színes képekből álló Bibliasorozata. A könyvanyag jelenleg három szinten található.
A már két éve tartó leltározást, katalogizálást több mint húsz munkatárs végzi. A feltárt héber anyag mennyiségét mutatja, hogy ha egymásra tennénk a lapokat, akkor nagyjából 1 kilométernyi magasságú lenne a papíroszlop.
Az iratok megjelölésére speciális kódot használnak, amely az úgynevezett QR-kódhoz hasonló, de annál több adatot tartalmaz. Különlegessége, hogy saját fejlesztésű és készítésű eszközzel lehet leolvasni.
A cél, hogy 2016. év végére olyan működő könyvtár jöjjön létre, amely zsidó, keresztény és muszlim tudósok, sőt más témában kutatók számára is hozzáférhető legyen és gyűjteményét tudományos munkájukhoz is fel tudják használni.

Author: Varga Mihály

Stratégiai kommunikációs tanácsadó, a PR Herald – az első magyar public relations szakfolyóirat – alapító-főszerkesztője. 1983-ban kezdi pályafutását a Magyar Televízió Szegedi Stúdiójában, mint szerkesztő-rendező, majd ’85-től filmgyártásvezetőként dolgozik Budapesten. 1987-től a Magyar Tudományos Akadémia Kutatófilm-stúdiójánál produkciós menedzser. A rendszerváltás idején (illegális körülmények között) külpolitikai tudósításokat szervez, külföldi televíziós társaságoknak szállít dokumentumfilmeket és híranyagokat, a „Keleti Tömb” utolsó szocialista országainak végnapjairól. Több száz publicisztika, rádió- és lapinterjú szerzője és szerkesztője. Olyan szervezetek és vállalatok pr-tevékenységét segítette/segíti, mint az ORTT, a Magyar Államkincstár, a Szerencsejáték Zrt., a Nemzeti Szakképzési Intézet, a Magyar Villamos Művek Rt., a Levegő Munkacsoport, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségi Közalapítványa és a Workania. A pályájuk elején álló tehetséges emberek megszállott támogatója. Kapcsolat: varga.mihaly@prherald.hu

Vélemény, hozzászólás?