EGY ÁLLÁSINTERJÚ APROPÓJÁN

Az alábbi gondolatok leírására egy különös állásinterjú késztetett, melyhez hasonlóban sajnos a legtöbb nőnek biztos volt már része. Az interjúztató úriember az öltözködési szokásaimról, családi állapotomról, illetve főnökömmel és férfi kollégákkal való kapcsolatomról szóló kérdéssor alapján próbálta eldönteni, hogy én vagyok-e az „az igazi 21. századi nő”, aki alkalmas lenne a munka elvégzésére. A teszt kitöltésének végére már készen álltam egy szenvedélyes hangnemű monológ keretében helyére rakni az illetőt, de valószínűleg megérezhette ellenszenvemet, és inkább kollégáját küldte vissza a papírért. Ezúttal két dologra próbálok választ keresni – milyen céljai és kihívásai vannak egy 21. századi nőnek, illetve milyen kép él róla napjaink társadalmában.

Az illusztráció Brigitte Lacombe fotográfiája
A mai és a generációkkal korábbi nők többsége között jelentős gondolkodásbeli különbség húzódik, ami egyrészt jelenlegi előnyösebb jogi helyzetünkből, másrészt a globalizáció által bekövetkezett változásokból (az egyén szerepére fektetett hangsúly, s a lehetőségek egyre szélesedő skálája) fakad.A feminizmus első hulláma (más néven szüfrazsett mozgalom) a választó- és tulajdonjog kiharcolásáról szólt, melyek minden egyes nőre ugyanúgy vonatkoztak. Magyarországon a nő a választójogi törvény értelmében nem volt jogi személy, apja, majd férje gyámsága alatt állt, tehát választójoga sem volt. Ma már nehéz elhinni, de a nők csak 1971-ben kaptak általános választójogot még egy olyan civilizált nyugati államban is, mint Svájc. Alig 40 éve.

A hatvanas évek kezdetétől a hetvenes évek végéig tartó második mozgalom már jóval tágabb problémakörrel foglalkozott, mint pl. a nők karrier lehetősége és egyenlő bérezése, saját testéhez való joga, fellépés a nemi- és családon belüli erőszak és az általános elnyomás ellen. Ennek érdekében (mai szemmel nézve – az akkor élő nők jogfosztottságát csak írásokból ismerve) agresszívan léptek fel minden ellen, ami a nők tárgyiasítását és kizárólagos háziasszony szerepét sugallta, a médiában és az élet minden területén. A siker eléréséhez minden nőnek – kulturális és osztálybeli különbségeket és egyéni igényeket félretéve, együtt kellett munkálkodni a modern nő imidzsének kialakításán és elfogadtatásán.

A mozgalom célkitűzéseiből ugyan sokminden a mai napig nem valósult meg- egy friss statisztika szerint az Európai Unióban a nők átlagkeresete 18%-kal, Magyarországon pedig 16%-kal alacsonyabb a férfiakénál, a média által közvetített sztereotípiák még mindig károsan hatnak általános megítélésünkre, a nők elleni erőszak pedig továbbra is elképesztő méreteket ölt, hogy csak néhányat említsek a sok közül – a problémák megközelítésben viszont óriási különbség rejlik az ún. második, és a jelenlegi harmadik feminista hullám között.

A globalizáció és a második hullám eredményei jóval több lehetőséget biztosítanak egy mai nő számára, az értéket pedig már pont a sokszínűség jelenti. A 21. századi nő lényege tehát individualitásának megőrzése és egyéni céljainak megvalósítása, amellett, hogy hű marad a feminizmus szellemiségéhez, és támogatja a nők egyenjogúságáért folyó küzdelmet.

A mai nőkről sokakban kialakult negatív képért legnagyobb felelőssége a médiának és a radikálisabb eszméket terjesztő második hullámnak van (meg kell jegyezni azonban, hogy ez nem róható fel negatív kritikaként az utóbbi mozgalomnak, hiszen az akkori helyzetben csak így tudtak érvényesülni). Véleményem szerint ezek miatt azonosítja a mai napig rengeteg ember TÉVESEN a feminista kifejezést a férfigyűlölettel, családellenességgel vagy a gátlástalan karrierizmussal.

Éppen ezért a modern feminizmus lényege a nők egyéni döntéseinek támogatása és tiszteletben tartása, döntsenek bármilyen karrier, tanulmányok, vagy akár a főállású anyaság mellett, valamint hajlandóság társadalmi összefogásra a nők széles köreit sújtó problémák megoldása érdekében.

Láthatjuk, milyen hosszú utat kellett végigjárni jogainkért, s ezért is felháborító, hogy sok cég a mai napig holmi irodai dekorációnak kíván felvenni nõi „munkatársat”.

 

Author: Juhász Anikó

2013 ősze óta Brüsszelben él, dolgozik és folyamatosan tanul. Két évig szellemi fogyatékosokkal végzett önkéntes tevékenységet az Arche Bruxelles nonprofit szervezetnél, ahol a bentlakók ellátásával és a nekik szóló programok szervezésével foglalkozott a közösségben. Ez idő alatt mélyítette el a francia nyelv és a belga kultúra ismereteit. A Brüsszeli Szabadegyetemen végzett Modern nyelvek szakon. Fordítói tanulmányokat kezdett az Université Libre de Bruxelles (ULB), ami folytatása volt a kétezres évek elején a magyarországi Mafilm Audionak végzett szakfordítói munkájának. 2019-ben sikeresen diplomázott angol, olasz, és francia szakon. 2010 óta a PR Herald állandó szerkesztőségi munkatársa, 2013 óta pedig brüsszeli tudósítóként is segíti a szakmai hírportált fordítói és újságírói munkával.