A VIRTUÁLIS VILÁG ETIKAI DIMENZIÓI

A Bahá’í Nemzetközi Közösség  (BIC) az ENSZ Szociális Fejlesztési Bizottsága  február 17-én záruló 59. ülésszaka elé terjesztette a digitális technológiáknak a civilizáció fejlődésében játszott szerepéről szóló nyilatkozatát.

„Az emberiség példa nélkül álló átmenet időszakát éli – hangsúlyozza a BIC nyilatkozata, melynek címe: Gondolatok az értékeinkről: digitális technológiák és az igazságos átmenet. „Új lehetőségek tárulnak fel a kollektív értékeket és az ezek alapját képező alapfeltevéseket átfogalmazó hangsúlyos társadalmi változások előtt, és ez különösképpen a digitális technológiák világában van így.”

A nyilatkozat rámutat az egyre növekvő egyetértésre abban a kérdésben, miszerint a digitális technológiák nem magától értetődően semlegesek, amint ez az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá is vált. „A technológiai innovációt – írják –, miként a fejlődés uralkodó paradigmáját is, mélyen befolyásolja azok materialista alapvetése.”

Ez a nyilatkozat állt  a Bizottság ülésszaka alatt szerdán tartott online szatellit-eseménynek a középpontjában, melynek házigazdája a BIC mellett az Egyesült Arab Emirátusok kormánya, és a Társadalmi Fejlesztés NGO Bizottsága voltak.

A „Mesterséges intelligencia: a virtuális világ etikai dimenziói” című eszmecsere több, mint száz diplomatát, politikai döntéshozót és civil társadalmi szereplőt vonzott, akik több etikai kérdést is körüljártak, pl. hogy a mesterséges intelligencia (MI) miként tud különféle helyi közösségek igényeivel foglalkozni, és az innováció és szabályozás miként tud kéz a kézben haladni a közjó előrelendítése érdekében.

Soraya Bagheri, a BIC képviselője és az esemény moderátora szerint: „A kialakuló új technológiák, mint pl. a mesterséges intelligencia, nagy lehetőséget kínálnak arra, hogy az emberi szellemet az emberiség legsürgetőbb kihívásainak a megoldására tudjuk fókuszálni.”

A technológia morális vetületeiről szólva Ms. Bagheri kifejtette: „Ma azzal a kihívással szembesülünk, hogy a technológiai haladás sebessége azon képességünk előtt jár, hogy végiggondoljuk annak hatásait.” Hangsúlyozta továbbá, milyen nagy szükség van arra, hogy az emberiség családja erőteljesebben részt vegyen a jövőjét érintő kritikus fontosságú kérdések, például a MI és egyéb digitális technológiák fejlesztési irányainak a megvitatásában.

A nyilatkozat középpontjában a szerdai online beszélgetés állt, amelyet a BIC az Egyesült Arab Emírségek kormányával és az NGO Társadalmi Fejlesztési Bizottságával közösen szervezett.

A panelbeszélgetés egy másik résztvevője, Hamad Khatir  – az Egyesült Arab Emírségek Belügyminisztériuma nemzetközi partnerkapcsolatokért felelős igazgatója –, ugyanazon véleményének adott hangot: „Az inkluzivitás minden szoftverfejlesztés kötelező velejárója kell legyen… Valós a veszély, hogy az MI-t csak a világ bizonyos részeinek vagy a társadalom egy részének kiszolgálására tervezik…  olyan kritériumok fényében kell értékelni, amelyek az emberi haladást helyezik minden célkitűzésünk középpontjába.”

A jelenlegi egészségügyi válság előtt készült fénykép. A BIC évek óta nyilatkozatokkal, és az éves üléseken való részvétellel járult hozzá a Szociális Fejlesztési Bizottság munkájához.

Eline Chivot, az Európai Néppárt digitális politikáért felelős főtanácsadója, a területre vonatkozó közös alapelvek kidolgozásának fontosságát emelte ki: „ezek adják meg a rugalmasságot egy mindnyájunk által elfogadott és betartott kódex, egyféle morális iránytű  alkalmazásához.”

A BIC-nyilatkozat gondolataira alapozva Douglas Allen, a University of Denver professzora és a bahá’í közösség tagja arról beszélt, hogy egy igazságos digitális jövő miként tenné lehetővé a termelékenység és technológia előnyeinek széles körben történő megosztását, nagymértékben hozzájárulva a szegénység és gazdagság végleteinek a kiküszöböléséhez, és a „nulla összegű világ” (Zero-Sum World) gondolatával való szakításhoz.

**

A Bahá’í World News Service (https://news.bahai.org/) cikkét angol nyelvről fordította: Koczóh Péter

Author: Róbert Katalin

A magyar-francia tagozaton végzett középiskolai tanulmányok után a PSZF rendszerszervezői szakán szerzett diplomát. 2017-től több internetes kulturális magazin, folyóirat létrehozásában, működtetésében vett részt, és számos cikke jelent meg.

Vélemény, hozzászólás?