A SZAKOKTATÓI PÁLYA MEGÍTÉLÉSE

Tanterem

Idén is egymásnak feszül a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A PDSZ vezetői rendkívül aggályosnak tartják a szakképzés átalakítását. Bár az ágazat kétségtelenül reformokra szorul, a hibás döntések sorozata csak ront a helyzeten. Többek között nem felel meg a 21. század követelményeinek sem.

Az új szakközépiskola 3+2 éves. Növelték a szakirányú tananyag arányát, és drasztikusan csökkentették az általános tananyag tanítási óraszámát. Ez korlátozza a különböző szakképzési programok közötti átmenet lehetőségét, és végső soron növelheti a korai iskolaelhagyás veszélyét (Mártonfi, 2015). A két további évben a tanulók automatikusan folytathatják tanulmányaikat ugyanabban az iskolában, a felsőoktatás előfeltételét jelentő érettségihez vezető általános oktatási program részeként. Mindazonáltal a hároméves tanterv alapkészségekkel kapcsolatos részének erőteljes lecsökkentése miatt a tanulók aligha szerzik meg azokat a kulcskompetenciákat, amelyek az érettségi letételéhez szükséges tantárgyak elsajátításához kellenek.”

(Részlet az Oktatasi_es_kepzesi_figyelo_2016_Mo.pdf kiadványból)

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete megalapozottan követeli, hogy a szakképzés újabb reformját egy évvel halasszák el, mert a korai bevezetés kapkodáshoz vezet, aminek ismét a tanulók látják a kárát. A PDSZ megkeresésére a kormány a sztrájktörvényben megjelölt határidőn túl sem jelölte ki a tárgyalóit.

Kaptak helyette egy levelet, amiből alább megosztok egy részletet. Az egész levelezés itt érhető el.

 

Nemcsak a Nemzeti Alaptantervvel nehezítik meg a pedagógusok dolgát. Nem tekinthetünk el attól, hogy bár a pedagógusi pálya hivatás, elhivatottság jellemzi, mégis a pedagógus is ugyanazért a magyar forintért vásárol a boltban, mint mindenki más. Ám jelenleg a pedagógusok bére megalázóan alacsony, a leterheltségük viszont az egyik legmagasabb az EU-ban.

Ezek a tények nem emelik a pedagógusi pálya presztízsét.

2020-ra eljutottunk oda, hogy a pályakezdő mesterdiplomás tanárok annyit keresnek, mint ami a szakmunkás minimálbér. Az illetményük még idén is a 2014-es minimálbérhez van kötve.

2020 ped-bértábla

Problémás továbbá, hogy a szakképzésben dolgozók jogállása is megváltozik. 2020-tól a közalkalmazotti törvény hatálya alól átkerülnek a munkai törvénykönyve hatálya alá. A szakképző intézményben közismereti oktatási feladatokat, az ágazati alapoktatási és a szakirányú oktatási feladatokat ellátó valamennyi oktató, valamint minden más dolgozó.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy:

  • A munkáltató sokkal egyszerűbben és problémamentesen szabadulhat meg a dolgozótól
  • rövidebb felmondási idő, kevesebb végkielégítés
  • a nyugdíj előtt álló pedagógus a 40 éves jubileumra már nem jogosult a 35. évben
  • megszűnik a bértábla szerinti 3 évenkénti előre lepési lehetősége
  • nem jár 50%-os utazási kedvezmény
  • a nyugdíj előtti 5 évben a csökkentett munkaidő lehetősége

A lista nem teljes, de már így is sokkoló. A teljes leírás ezen a linken érhető el.

Vajon miért büntetik azokat az embereket, akik a jövőnket biztosítják az által, hogy a gyermekeinket oktatják?

 

Author: Csabai Zsanett

1981-ben született Szolnokon. 2012-től Kommunikáció és médiatudomány sajtó szakirányon tanult. Szabad világnézetének köszönhető, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekbe kerülve kíváncsisága és elemző gondolkodásmódjával hasznos tapasztalatokká konvertálta az időnként zord, vagy kellemetlen körülményeket is. Mottója: „Ha elestem, akkor fekszem egy darabig ott lent, hátha látok valami érdekeset.” – Ezzel az attitűddel dolgozott hegesztőként, közmunkásként, pedagógiai asszisztensként, majd könyvtáros lett, oktatott idős embereknek számítógép- és internethasználatot, a pénzügyi világ is megérintette, és megtanult programozni is. Grafikákat készít, szabadidejében fest és ír. Kedvelt témái a kulturális antropológia, azon belül is leginkább a proxemika. Erős szociális érzékenysége nyomán sokat foglalkozik a mélyszegénység, a diszkrimináció, a gyermek-felnőtt interperszonális kommunikáció kérdéseivel. Egyik kutatási területe: a tranzakcióanalízis, és a konfliktusmegoldás, mint kommunikációs jelenség.