A DEPORTÁLÁS KÖZTÉRI EMLÉKMŰVÉÉRT

A Soá magyarországi nyitányaként ismert Kőrösmező & Kamenyec-Podolszkij-i deportálás során a magyar hatóságok (legfelső kormánykörökben megszületett döntés eredményeként) mintegy 18.000 hazánkban élő zsidó testvérünket telepítették ki az ukrajnai hadműveleti területekre, ahol többségük szörnyűséges halált halt. A deportáltak közül sok ezren az 1941. augusztus 27-28-án Kamenyec-Podolszkijban rendezett, az addigi történelemben példátlan méretű náci tömeggyilkosságnak váltak áldozataivá.

A magyar hatóságok deportálják (a magyar törvények által) „rendezetlen állampolgárságúnak” minősített magyar zsidókat.

Az 1941-ben történtek a magyar históriában addig ismeretlen egyértelműséggel mutatták meg, hogy az antiszemitizmus az embertelenség milyen infernális mélységeihez vezethet el egy nemzet életében. 1941-ben ugyanis semmilyen külső kényszer nem játszott szerepet abban, amit a magyar hatóságok elkövettek. Sőt, és ezt ma már pontosan tudjuk, a náci birodalom részéről ekkor még kifejezetten ellenezték is a magyar államvezetésnek az országban élő zsidóktól ily módon megszabadulni próbáló törekvéseit.

Arcunkon izzó szégyenfolt, hogy e mindaddig példátlan brutalitású gaztettnek és a merénylet mártírjainak ma sincs emlékműve hazánkban.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) Theológus és Lelkész Szak, valamint a főiskolát fenntartó egyház, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egy évtizede igyekszik közreműködni az 1941-es nemzeti tragédiára való emlékeztetésben. Október 12-én minden évben megemlékezünk a történtekről, és istentiszteleti liturgia keretében hajtunk fejet Izrael népe 1941-ben nemzetünk által elüldözött mártírjainak emléke előtt. (Az évek során – itthon és külföldön – emléktáblákat is elhelyeztünk az események helyszínein, Kamenyec-Podolszkijban a Mártírok Parkjában pedig felállítottuk a helyszínen meggyilkolt magyarországi zsidó testvéreink emlékművét.)

A deportálás 70. évfordulója alkalmával tavaly rendezett konferenciánkon határoztuk el azt, hogy szorgalmazni fogjuk e nemzettörténeti szempontból is kardinális jelentőségű esemény köztéri emlékművének felállítását.

A főiskola és a fenntartó egyház ad hoc Emlékmű Bizottságának a fentiek szellemében augusztus 28-án, a kamenyec-podolszkiji vérfürdő emléknapján megtartott megbeszélésén a résztvevők úgy ítélték meg, hogy az emlékmű felállításának igen alkalmas helyszíne lenne a Budapest VIII. kerületi Józsefváros, ahol 1941-ben a fővárosból elhurcoltak egyik ideiglenes toloncállomása is működött.

Emlékmű Bizottságunk a terv megvalósítása érdekében széles körű társadalmi kuratóriumot hív egybe, a véglegesen kialakított elképzelések mentén elkészítendő emlékmű költségeinek a fedezéséhez pedig országos közadakozást kíván szervezni.

A tervvel kapcsolatos elgondolásunkat december 31-ig terjedően azzal bocsátjuk előzetes társadalmi vitára, hogy az ennek során megfogalmazódó felvetések figyelembevételével minél körültekintőbb döntést hozhassunk az emlékmű megvalósítását illetően.

A közvetlenül hozzánk eljuttatni szándékozott észrevételeket a theol@wjlf.hu elektronikus vagy az 1410 Budapest, Dankó u. 11. Pf. 200 hagyományos postacímen tudjuk fogadni.

Ugyanitt tájékoztatjuk az érdeklődőket arról is, hogy a WJLF Soá és Kereszténység Kutatóintézete október 12-én ez évben is megtartja a deportálás eseményét felidéző, tudományos konferenciával egybekötött kegyeleti emléknapját. A megemlékezés alkalmával megvalljuk bűneinket, kifejezést adunk a kitaszítottakat jelképesen és helyettesen is visszafogadó szándékainknak; könyörgünk a köztünk élő áldozatok és családtagjaik lelkét ma is nyomasztó fájdalmak – nem utolsósorban a történteket illető saját érzéketlenségeink okozta szomorúság – enyhítéséért, és azért, hogy az Örökkévaló adjon őszinte belátást, bűnbánatot és a zsidóellenesség gonoszságától megtisztult lelkületet az Ő hazánkban élő gyermekei számára.

A korabeli magyar jogrendszer által „hontalanná” minősített zsidók deportálása

Legyen áldott a mártírok emlékezete!

 

További információk

A Kőrösmező & Kamenyec-Podolszkij című – http://korosmezokam.atw.hu/ – honlapon és az azonos nevű Facebook-oldalon.

Author: Majsai Tamás

A WJLF Theológus és Lelkész Szak dékánja, a Soá és Kereszténység Kutatóintézet igazgatója wjlf1703@gmail.com