Archive for: gender

A NŐK ZAKLATÁSÁRÓL

„Arról kell beszélnünk, hogy miért van az, hogy Magyarország mind a mai napig nem ratifikálta az Isztambuli Egyezményt, amely a zaklatást, nők elleni erőszakot, a kényszerabortuszt, a kényszer-sterilizálást,a családon belüli erőszakot bűncselekménnyé nyilvánítja. Miközben olyan, EU-n kívüli országok is ratifikálták, mint Albánia, Montenegró, Szerbia vagy Törökország. Tudjátok ezek azok az ‘elmaradott, balkáni országok’, amelyekről olyan öntudatos […]

Tovább »

 
 

ÖSZTÖNZÉS ÉS FEJLESZTÉS

A LEGO Csoport márka-keretprogramjának szerves részét képezik azok a „promise”-ok (Play Promise, Partner Promise, Planet Promise és People Promise), melyekben a vállalat az önmagával szemben támasztott elvárásokat fogalmazza meg érintettjei felé. A márkakommunikáció egyik legmarkánsabb állásfoglalása – a Partner Promise-hoz kapcsolhatóan – épp termékkínálatában mutatkozik meg: a portfólió bővítése akképp igyekszik maradéktalanul kiszolgálni a mindenkori […]

Tovább »