VELENCEI SZABÁLYZAT

A „Velencei Szabályzatot” – a pr-szakma magatartási kódexét -, a Nemzetközi Public Relations Szövetség (IPRA) 1961. májusában, Velencében tartott Közgyűlésen fogadta el. 

A) Személyi és szakmai sérthetetlenség
Személyes integritáson a magas erkölcsi normák és a makulátlan jó-hír megőrzését értjük. Szakmai integritás azt jelenti, hogy betartjuk az IPRA alkotmányát, szabályalt és különösen a szabályzatot.
B) Az ügyfelekkel és a munkáltatókkal kapcsolatos magatartás
A tagnak általános kötelessége tisztességes szolgáltatást nyújtani korábbi és jelenlegi ügyfeleinek, alkalmazóinak.
Nem képviselhet konfliktusba kerülő vagy konkurenciális érdekeket, az érintettek kifejezett egyetértése nélkül.
A tag őrizze meg mind a jelen, mind a korábbi ügyfeleinek és alkalmazóinak bizalmas közléseit.
Ne alkalmazzon olyan módszereket, melyek sérelmesek lehetnek egy másik ügyfelére vagy munkáltatójára.
Egy ügyfél vagy munkáltató számára végzett tevékenység során a tag ne fogadjon el bért, jutalékot vagy bármifajta értéket szolgáltatásával összefüggésben senki mástól, mint megbízójától, hacsak eme külön engedélyt nem kap ügyfelétől vagy alkalmazójától a tények teljes ismertetése után.
Nem javasolhatja leendő ügyfelének vagy alkalmazójának, hogy a bére vagy másfajta juttatása bizonyos eredményektől függjön, és nem köthet ilyen jellegű béregyezményt sem.
C) A közönséggel és a sajtóval kapcsolatos magatartás
A tag szakmai kötelességeit a közérdekkel összhangban végzi, teljes tiszteletben tartva az egyén méltóságát.
Nem vehet részt olyan tevékenységben, amely a tömegkommunikációs csatornák megvesztegetésére irányul.
A tag szándékosan nem terjeszthet hamis vagy félrevezető információt.
Minden időben arra törekedjen, hogy kiegyensúlyozott és hű képet adjon a szervezetről, melyet szolgál.
Nem hozhat létre olyan szervezetet, amely bejelentett céljától eltérően ügyfele, munkáltatója vagy saját maga titkos érdekeit szolgálja, valamint nem ajánlhatja e szervezet szolgálatait már létező egyéb intézményeknek.
D) Kollégákkal kapcsolatos magatartás
A tag szándékosan nem sértheti meg egy másik tag szakmai jó hírét vagy gyakorlatát. Azonban, ha a tagnak bizonyítéka van arra, hogy a másik tag bûnös etikátlan, törvényellenes vagy tisztességtelen lépések megtételében, melyek ellentmondanak ennek a törvénykönyvnek, ezt az információt az IPRA Tanácsának tudomására kell hoznia.
Nem törekedhet arra, hogy bármelyik más tagot megfosszon alkalmazójától vagy ügyfelétől.
A tag együttműködik a tagtársaival abban, hogy ezt a szabályzatot betartsák és betartassák.
1961. 05. 15.

Author: Mohamed Aldikar

Vélemény, hozzászólás?