UTÓPIA

 „Az Utópiában leírt tökéletes államrendszer bizonyos elemei meghökkentően modernek, s nyugodtan kijelenthetjük, hogy Morus számos gondolatával messze megelőzte korát. A halálbüntetés elutasítása, a kölcsönös megegyezés alapján kimondott válás lehetősége, az eutanázia indokolt esetben történő engedélyezése, az egyszerű vallási tolerancián túlmutató ökumenizmus hirdetése – csupa olyan dolog, amelyet a konzervatívok még századokkal később is radikálisan modernnek, elfogadhatatlannak tekintettek/tekintenek.”

A szerző portréját Ifjabb Hans Holbein festette meg.

Az angol humanista nézeteket valló államférfi Morus Tamás (eredeti nevén Thomas More) 1478-ban született Londonban. Bár vonzotta a papi hivatást, mégis a jogot választotta. Kiválóan írt, az antik kultúra mellett erősen hatottak rá a humanizmus eszméi. Nem véletlen, hogy az ő nevéhez fűződik az angol humanista történetírás első terméke, a Historia Ricardi Tertii című munkája. Az évek múlásával egyre fontosabb politikai és diplomáciai megbízatásokat kapott, majd az 1509-ben trónra lépő VIII. Henrik legfőbb bizalmasa lett, aki 1529-ben lordkancellárévá nevezte ki. Később azonban súlyos nézeteltéréseik támadtak, amikor Henrik elhatározta, hogy a német fejedelmességek mintájára elszakad Rómától, a pápától és a katolicizmustól. Az uralkodó végigvitte tervét, így a hithű katolikus Morus Tamás 1532-ben lemondott hivataláról. A király az angol egyház fejévé kiáltotta ki magát, az új törvényre minden angol polgárnak esküt kellett tennie. Az egykori kancellár azonban megtagadta ezt, ezért fogságba vetették.  Élete végéig kitartott eszméi mellett, és nem engedett a fenyegetőzéseknek. 1535. július 6-án végezték ki VIII. Henrik parancsára. 400 évvel később a katolikus egyház szentté avatta.

A MŰRŐL

1515-16-ban, flandriai követsége alkalmával írta meg Utópia című korszakalkotó művét, mely egy új paradigmát hozott létre az államelméleti gondolkodásban. Az utópia szó jelentése: elképzelt jövőkép, ami a valóságban nem valósítható meg. A szépirodalomban többnyire jövőbeli, a tökéleteshez közeli fejlettségi szinten álló emberi társadalmat, illetve a társadalmat leíró irodalmi művet jelent. Morus Tamás Utópiája egy elképzelt ország, amiről egy fiktív személy elbeszéléséből értesülünk. Ő mutatja be az állam társadalmi berendezkedését és mindennapi életét. Ez a kommunisztikus jellegű társadalom a külvilágtól elzárva egy szigeten található, mindenféle külső ingertől mentesen, ezáltal biztosítva Utópia népének a nyugodt és békés fejlődést saját törvényei szerint.

A könyv alapjában két részből áll. Az első rendkívüli módon jellemzi az akkori Anglia társadalmának hibáit, a feudalizmus, háborúk, visszaélések aranykorát. A második rész maga Utópia, „sehol sem”, vagy „Sehol-hely”, a történet helyszíne pedig „Sehol-szigete”. A fővárosban, Láthatatlan városban uralkodik Sehol király tökéletes társadalma felett. Itt nincs pénz, nem létezik a magántulajdon, a köztulajdonból mindenki kedvére vehet el a szükségleteinek megfelelő mennyiséget. Nincs fényűzés, divat, az emberek iskolába járnak, és a szabadidejüket is tudományok tanulmányozásaival töltik. Vezetőiket maguk választják, a jóra és egymás megsegítésére törekszenek. Vallásszabadságban élnek, az emberi boldogságot az erkölcsben, a szellemi élvezetekben keresik. A bűnösöket szolgasággal büntetik, ezzel is a közjót szolgálva, és ha megbánást mutatnak, elengedik őket. Nem ismerik a dőzsölést, a vadászatot, szerencsejátékokat, ennek ellenére fizikai szükségleteiket kielégítik, mégis mindenben mértéket tartanak. Örök béke, nyugalom és harmónia honol Utópiában.

Morus felismerte hibáit, megteremtette azt az értékrendet, amely gátat vet a szenvedésnek és fájdalomnak, de mindig is tudatában volt annak, hogy az utópisztikus világ csak a képzeletünkben létezhet. Hiába próbálkoztak későbbi generációk, korok a gyakorlatba átültetni, az csak még több rosszat szült. Ez lehet az oka, hogy többen időtlennek és időn kívülinek aposztrofálják ezt a művet. „Utópia fantáziája itt lebeg a szemünk előtt, de sosem lesz a miénk.”

Az idén megjelent könyv a Cartaphilus Kiadó gondozásában igényes, olvasható darab. Iniciálékkal, rajzokkal és kis jegyzetekkel díszített keményfedeles „valódi aranykönyvecske, nem kevésbé üdvös, mint amilyen mulattató a legjobb államformáról és az újonnan fölfedezett Utópia, azaz Sehol nevezetű szigetről” (Thomas More).

A KÖTET ALAPADATAI

Szerző: Morus Tamás

Cím: „Utópia”

Kiadó: Cartaphilis Klasszikusok, 2011

Oldal: 208 oldal

Kötés: keménykötés

ISBN: 9789632662039

Ára: 1990-, forint

Author: Milák Bernadett Tünde

(1989, Budapest) * A Regisztrált Tehetségpont újságírója * bernadett.milak@hotmail.com * (30/543-56-66)