PR-OKTATÁS ANGLIÁBAN

Nagy-Britanniában többféle szintű public relations képzés folyik. A gombamód szaporodó, hasonló képzést kínáló szervezetekre és programokra tekintettel, a londoni székhelyű Public Relations Intézet (Institute of Public Relations, IPR), a Public Relations Tanácsadók Szövetségével (Public Relations Consultants Association, PRCA) karöltve oktatási és továbbképzési mátrixot adott közre.
UNIVERSITY OF STIRLING

Az IPR és a PRCA oktatási bizottságai által összeállított mátrix a különböző szinteken elvárható ismereteket és képességeket foglalja össze, amellyel a szakmában dolgozóknak rendelkezniük kell.
A nagy-britanniai oktatási mátrix négy kategóriát, és a pr-szakemberek szakmai pályafutásának öt különböző szintjét különbözteti meg.
A NÉGY KATEGÓRIA
A., Elméleti ismeretanyag
B., Üzleti kommunikációs képességek
C., Tanácsadás és tervezés
D., Végrehajtás
AZ ÖT SZINT 
1. Bármilyen pr-es munkakörbe való belépés előtt álló
2. Szakmai kezdő (asszisztens, junior tanácsadó)
3-4. Tanácsadói szint – javaslatokat kidolgozó és végrehajtó
5. Nagy tapasztalattal rendelkező főtanácsadó (menedzseri szint)
Alapvetően három képzési szintet különíthetünk el és ezekbe sorolhatók be különböző kritériumok alapján a már beindított és az újonnan induló tanfolyamok, programok. Ez a besorolás egyben a pr-szervezetek szakmai jóváhagyását és ajánlását is jelenti.
A legelső szint a különböző időtartamú, de általában rövid (félnapostól a néhány hétig tartó) workshop-okat és szemináriumokat foglalja magában. Ezek a tanfolyamok inkább bevezető jellegűek, illetve a pr bizonyos területeire koncentrálnak. Íme néhány szervezet, és intézmény amely ilyen képzés ajánl:
1. Institute of Public Relations
2. Public Relations Consultants Association
3. British Association of Industrial Editors
4. Chartered Institute of Marketing
5. Industrial Society (Communication Skills Department)
6. London Scholl of Public Relations
7. Trident Training Services 
A TANFOLYAMOK 
Bevezetés a pr-be
Írásos anyagok összeállítása a sajtó részére
Kutatás és kiértékelés
Kríziskommunikáció
Szervezeti stratégia és pr
Programok menedzsmentje
Médiamix
Bevezetés a médiakapcsolatokba
A pr és a jog
Stratégia
A pr pénzügyi vonatkozásai
Fejlesszük a kreativitásunkat!
A következő szintet a féléves-éves tanulmányi idő után, záróvizsgával végződő tanfolyamok jelentik. A kurzusok sikeres elvégzése esetén a hallgatók bizonyítványt is kapnak. E képzési szinthez szorosan kapcsolódó intézmény: a Kommunikáció, Reklám és Marketing Alapítvány (Communication, Advertising and Marketing Foundation, CAM).
Az 1978-ban létrejött alapítvány célja vizsgák összeállítása és szervezése, maga az alapítvány azonban e vizsgákra felkészítő tanfolyamokat nem szervez. Két különböző szintű vizsga letételére van lehetőség. A CAM Certificate (bizonyítvány) hat vizsga sikeres letétele után szerezhető meg.
A HAT TERÜLET
Reklám
Marketing
Public relations
Eladásösztönzés és direkt marketing
Média
Kutatás- és viselkedéstudomány
Második körben pedig a „CAM Diploma in PR” szerezhető meg, amelynek feltétele: a CAM Certificate.
A VIZSGA 3 RÉSZE: 
1. pr a gyakorlatban
2. pr-menedzsment
3. Business Management Stratégia és Gyakorlat
Elindult az IPR szervezésében egy új, posztgraduális képzés amelynek célja, hogy egyrészt a folyamatos szakmai továbbképzés és fejlődés platformjaként funkcionáljon, másrészt pedig, hogy elősegítse az IPR-t egyik hosszú távú céljának elérésében, nevezetesen, hogy államilag is elismert oklevelet kibocsátó intézményként működhessen, ezzel is mintegy megteremtve választott hivatásunk színvonalának megőrzését és minősített pr-szakemberek képzését. A tanfolyam kétszer 12 hetes szemeszterből áll, heti két órás levelező képzés formájában, ezt pedig három hónapos egyéni tanulás és felkészülés követi.
AZ IPR-DIPLOMA FELTÉTELEI
Minimum 21 éves életkor és
Rokon szakmában szerzett szakmai végzettség; és pr-munkakörben eltöltött legalább egy év; vagy
Főiskolai illetve egyetemi diploma (business, marketing, menedzsment, kommunikációs szakok), és legalább egy év pr-munkakörben eltöltött főállás; vagy
három év szakmai tapasztalat és a CAM Bizonyítvány vagy
öt év főállásban eltöltött szakmai tapasztalat és érettségi.
Az egyéb bizonyítványt vagy diplomát adó tanfolyamok 
1. West Herts College – Nemzetközi pr, egyéves nappali képzés
2. Dublin Institute of Techonology – egyéves képzés
3. Cathy Ace and Associates – távoktatás, illetve hétvégi intenzív tanfolyamok keretében
4. ROI Communications – levelező oktatás
A West Herts College a párizsi Institut Superieur d Enseignement des Relations Publiques-kal közösen összeállított tanterv alapján oktatja a nemzetközi pr-t, ami külföldi részképzést is magában foglal.
TANTÁRGYAK
Print, design és írásos anyagok összeállítása
Video, fényképészet, műsorszórás
elmélet és technikák
Média és reklám
Pszichológia
Piackutatás és nemzetközi marketing
Jog
Idegen nyelv
A képzés a gyakorlati munkán és a kultúrák kölcsönösségén alapszik. A külföldön eltöltött tanulmányidő a vendéglátó ország nyelvén megtartott prezentációval fejeződik be.
A tanulók interperszonális és szervezeti képességeik fejlesztésén túl megtanulhatják, hogy hogyan építhetnek ki munkakapcsolatot a más kulturális háttérrel rendelkező emberekkel, illetve a kultúrközi kommunikáció segítségével hogyan fogadhatnak el és győzhetnek le kulturális különbségeket. Gyakran előkerülő témák: a divat, a környezetszennyezés, a Csalagút, a testvérvárosi kapcsolatok és a turizmus.
A legmagasabb szintű képzést az egyetemi illetve a főiskolai diplomát adó kurzusok biztosítják. Az egyetemi fokozatot a Master of Arts (MA) illetve a Master of Sciences (MSc) jelentik. Hároméves képzés után szerezhető meg a Bachelor of Arts (BA) fokozat, amely kb. az itthoni főiskolai diplomával egyenértékű. A master fokozatok megszerzésének feltétele a Bachelor diploma megléte.
A képzés kétféleképpen történhet: vagy alapképzésként, vagy pedig ún. posztgraduális képzés keretében. Hogy mennyire új keletű dologról van szó, azt az is jelzi, hogy az első egyetemi szintű képzés Európában 1988-ban indult, egyéves prosztgraduális képzés keretében.
campus
ALAPKÉPZÉST NYÚJTÓ FŐISKOLÁK, EGYETEMEK
Bournemouth University (Bournemouth)
Négyéves nappali tagozatos képzés, a harmadévben szakmai gyakorlat, BA diploma
College of St Mark and St John (Plymouth)
Hároméves nappali képzés, másodéven szakmai gyakorlat, BA diploma
Leeds Metropolitan University (Leeds)
Három illetve négyéves nappali tagozatos képzés, szakmai gyakorlattal, BA diploma
Napier University (Edinbugh)
Hároméves nappali képzés, nincs szakmai gyakorlat, BA diploma kommunikációból
Lancashire Business School
Department of Journalism
University of Central Lanchasire (Preston)
Hároméves nappali képzés
Posztgraduális képzést a következő egyetemek ajánlanak
University of Stirling 
Egyéves nappali képzés, hathetes szakmai gyakorlat, MSC diploma
Manchester Metropolitan University 
Egyéves nappali képzés, MA diploma
University of Wales (Cardiff)
Két harmadéves nappali képzés, 200 órás szakmai gyakorlattal
A Manchester Metropolitan University-n a Management és Business karon belül a Kereskedelmi és Marketing tanszékhez tartozik a pr-oktatása.
A tanév három harmadévből áll és mindegyikben négy főtantárgyat tanulnak a hallgatók. Aki ezt a 12 tanegységet sikeresen elvégzi, pr posztgraduális diplomát szerez. A negyedik harmadévben kutatási módszertant lehet hallgatni és a szakdolgozat megvédése után jogosult a MA fokozatra.
Cél a következő készségek és képességek fejlesztése:
Hatékony pr-programok tervezése és kivitelezése
A kommunikáció-elmélet alkalmazása
A menedzsment-technikák alkalmazásának megértése
A legfontosabb kommunikációs képességek megértése, különös tekintettel a különböző célcsoportoknak szánt hatékony írásos és szóbeli prezentációkra
A nyomtatott és az elektronikus média működésének megértése
Egyéni képességek úgy mint interperszonális kommunikáció, vezetéselmélet, emberi erőforrás management.
Módszertan
A képzés előadások, szemináriumok és szakmai gyakorlatok keretében folyik. A legtöbb tanegység a csoportmunkán alapuló projektek tervezését és kivitelezését is magába foglalja. A negyedik szemeszter során lehetőség van szakmai gyakorlatra is, ez azonban nem kötelező.
Felvételi követelmény:
A képzés bármely BA diplomával rendelkezők előtt nyitva áll. Természetesen a külföldi pályázóknak bizonyítaniuk kell, hogy megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek. További előny, ha valakinek már van tapasztalata, azaz a pr bármely területén dolgozik/dolgozott.
A Stirlingi Egyetemen az európai viszonylatban is elismert Film- és Média Tanulmányok Tanszékéhez tartozik a public relations képzés. Az egyetem egyike azon kevés intézményeknek, ahol lehetőség van a doktori fokozat (Ph. D.) megszerzésére is.
Távoktatás tanterve:
Az első két év során kétszer 16 hetes szorgalmi időszak van, amelyet egyhetes bentlakásos oktatás követ. E két év alatt a hallgatók összesen nyolc tanegységet teljesítenek. A képzés utolsó fél évében 15.000 szavas szakdolgozatot kell elkészíteniük.
A Leedsi Egyetem egy érdekes kooperációban vesz részt német, osztrák, francia, portugál és holland egyetemekkel karöltve. E program keretében a hallgatók MA in European Public Relations (MARPE) diplomát szerezhetnek két év tanulmányidő után. A MARPE széleskörű oktatási program, hiszen két szemeszter komoly elméleti oktatást követően a hallgatók külföldi egyetemeken tanulnak tovább, amely egyben szakmai gyakorlat is.
A program mind szerkezetében mind pedig (oktatási) céljaiban egyedülálló. Filozófiája a pr mint önálló diszciplina nemzetközi megértésének előmozdítása a ma Európájának üzleti és politikai életében végbemenő és egyre erősödő integrációkkal összhangban. A tanfolyam egyetlen központi kérdés köré épül: a PR különböző szemléletmódjai és gyakorlatai Európában. Célja a gyorsan változó gazdasági, társadalmi és politikai helyzet azon kihívásainak megfelelni, amelyekkel a pr-szakembereknek szembe kell nézniük. Az oktatás három nyelven folyik a tanuló választása szerint, lehet angolul, németül vagy franciául tanulni.
Az angol nyelvű modul 16 hónapon át tart és Anglia mellett Hollandiában folyik az oktatás.
Felépítése: 
Első szemeszter: Szakmai gyakorlat Angliában vagy Hollandiában
Második szemeszter (Anglia):
Angol nyelv
A pr kutatási módszerei
Kiértékelések elmélete és gyakorlata
Szervezeti pr
A kommunikáció mint menedzsmentfunkció
Gazdasági és közösségi struktúrák
Harmadik szemeszter: szakmai gyakorlat vagy a szakdolgozat előkészítése.
Negyedik szemeszter (Hollandia):
Mai összehasonlító európai történelem, az európai intézmények szerkezete, kulturális különbségek elemzése.
pr összehasonlító felmérések, médiarendszerek és struktúrák.
Kormányzati kapcsolatok, lobbyzás európai kontextusban.
Ötödik szemeszter: a szakdolgozat elkészítése.
Az Institute of Public Relations ötféle tagsági kategóriát állapított meg, attól függően, hogy ki milyen végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A teljes jogú tagság kritériumai: 
1. olyan személyek, akik már legalább négy éve pr-tanácsadóként (végrehajtói szinten) dolgoznak és az IPR által elfogadott diplomák egyikével rendelkeznek.
Ez lehet a CAM Diploma in PR, valamint a fentebb említett főiskolák és egyetemek nappali és posztgraduális képzései, beleértve a West Herts College és a Dublin Institue of Technology egyéves tanfolyamait is.
VAGY
2. legalább tíz éves vezető (főtanácsadói) múlttal rendelkező egyén.
Akik e kritériumok egyikének megfelelnek, azok az IPR teljes, szavazati joggal is rendelkező tagjai lehetnek és jogosultak nevük után az MIPR (Member of IPR) rövidítés használatára. Néhány évvel ezelőtt az Egyesült Királyságban 48000 ember dolgozott pr-esként a legkülönbözőbb szinteken és közülük mindössze hatezren jogosultak a teljes tagság elnyerésére.
Kültagok azok lehetnek, akik nem felelnek meg a fenti kritériumok egyikének sem, de legalább három éves szakmai múlttal rendelkeznek.
Nevük után az AMIPR röviditést (Associate Member of IPR) használhatják (Kb. 22 000 potenciális tag).
Diáktagként (Student member) csatlakozhatnak az intézethez az akkreditált pr-szakokon tanuló főiskolai és egyetemi hallgatók.
A teljes jogú tagsággal rendelkezők közül a kiváló pr-munkát végzőket – egy tudományos bizottság javaslata alapján – tudományos taggá léptethetik elő, akik az FIPR (Fellow of IPR) rövidítést használhatják.
Azok pedig, akik a fenti kategóriák egyikébe sem tartoznak pártoló tagként csatlakozhatnak ugyan az IPR-hez, de nem szerepeltethetik ezt a tényt névjegyeiken.
(Affiliates members).

Author: Szondi György

szondipr@gmail.com

Vélemény, hozzászólás?