AZ EMBERI TERMÉSZET

„A modern társadalomban élő ember egyre jobban érdeklődik az emberi természet és a társadalom kialakulásának, működésének tudományos vizsgálata iránt, mert ilyen módon szeretne választ kapni saját problémáira és szűkebb-tágabb közösségének megoldatlan kérdéseire. Ma már sok tudományág foglalkozik az emberi viselkedéssel – sokféleképpen. Valamiféle szintézisre van szükség, amelyhez az egyes részterületek információi hozzákapcsolhatók.” (Csányi Vilmos)

 

Csányi Vilmos etológus, akadémikus, az ELTE egyetemi tanára e szavakkal, gondolatokkal fordul olvasójához, bevezetőjében. Hosszú út vezetett Konrad Lorenztől az etológia megalapítójától a  humánetológia mai tudományos eredményeihez, sok vitát, értetlenkedést váltottak ki ezen természettudományos megközelítések. A humánetológia az emberi viselkedés magyarázatára keres választ, azt vizsgálja evolúciós gyökerekből táplálkozva. A könyvben tárgyalt etológiai megközelítésből kiindulva választ kaphatunk korunk emberének számos nyűgére, társadalmi konfliktusainak lehetséges okaira. Érdekes felvetésekkel találkozhatunk állati mivoltunkból eredő viselkedésünk eredendő következményeiről. A kötet használati utasításként, eligazító segédletként szolgál civilizált világunk problémamentesnek nem mondható emberegyedeinek megértéséhez.

Kiindulási alapként a reprodukciós sikert, mint célt kell elfogadnunk, ez a rendszer mozgatórugója, a  jó stratégiát kidolgozó, jó adottságokkal rendelkező egyed győz, ő kapja meg legjobb tulajdonságokkal bíró társát, kinek utódai kapják e géneket. A győztes mindent visz. Nagyon nagy általánosítással és egyszerűsítéssel részemről, mely egy ilyen népszerűsítő rövid írásműbe belefér.

Megismerhetjük az állatvilág példáin elindulva az emberi agresszió megnyilvánulásának, jelenlétének okait s funkcionális magyarázatát. Társas életünket, párválasztásunkat befolyásoló, tendenciákra lelhetünk. Csoportszervező erőkre, elvekre, melyek alapján barátokat s ellenségeket választunk magunknak. Megérthetjük, miért van nagy szerepe a birtokolt javaknak a társadalmi hierarchia alakulásánál, az anyagi potenciálnak a másik nem meghódításánál. A könyv fényt derít az emberiség örök problémájára, amely férfi és nő eltérő stratégiájából ered. Miért hagyják ott családjukat az idősödő férfiak, a nők miért háziasabbak…stb.  Néhány címszó a tartalomból: Csimpánzkultúrák; Politika, együttműködés, elosztás; Kommunikáció és emberi nyelv; Élet a megapopulációban; Empátia, imitáció, hipnózis, ének, zene, tánc

A könyvben ismertetett etológiai szemlélet mint magyarázó elv persze nem oldja meg ezen problémákat, csak lehetséges értelmezési keretet villant fel számunkra. Egy megközelítést, mellyel rátekinthetünk környezetünkre, társadalmi berendezkedésünk jellegzetes elemeire. A világ kicsit kereknek látszik, s ez már önmagában elegendő jóérzést kelt bennünk egy rövid időre, két rohanás között.

A kötet érdeklődésre tarthat igényt a témában jártasabb vagy éppen csak most ismerkedő tudományos érdeklődéssel megáldott olvasó számára egyaránt. Alapos elméleti háttérrel szolgál, melyet a gyakorlat, jelen esetben az állatvilág s emberi élettér bemutatása tesz izgalmas olvasmánnyá.

A KÖTET ALAPADATAI
A könyv címe: Az emberi természet
Szerzője: Csányi Vilmos
Kiadta: Vince Kiadó, Budapest
Terjedelme: 310 oldal
A könyv ára: 1495 Ft

Author: Myat Kornél

kornelmyat@gmail.com

Vélemény, hozzászólás?