A GYŰLÖLETKELTÉS HATÁROZOTT ELUTASÍTÁSA

A közelmúltban történt megrendítő események kapcsán a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület (MIJE) ismét határozottan felhívja minden felelőségteljesen gondolkodó és tisztességesen reagáló ember figyelmét, hogy – különösen a közelgő 2019-es európai uniós választásokra és az azzal járó fokozott kampányolásra tekintettel – a gyűlöletre és a gyűlöletkeltésre nemet kell mondani!

Con Chronis illusztrációja

A Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület (MIJE) határozottan és következetesen elítéli a gyűlöletkeltés és a jogtalan erőszak minden formáját, függetlenül attól, hogy az etnikai, vallási vagy politikai színezetet ölt. Legyen szó akár a 2019. március 15-én történt új-zélandi mészárlásról, a néhány nappal későbbi utrechti vérengzésről, vagy az Afrikában zajló etnikai tisztogatásokról, ártatlan emberek haltak meg, és halnak meg nap mint nap, mert kollektív bélyeget sütnek rájuk szélsőséges nézeteket valló egyének, felelőtlen politikusok, uszító vallási vezetők, vagy épp klikkvadász médiumok.
A vélt vagy valós egyéni, illetve társadalmi félelmekre és problémákra viszont semmilyen megoldást nem nyújt az, ha ezen félelmeket és problémákat egy ellenségnek kikiáltott és önkényesen kreált  címkével ellátott csoporton kérik számon és torolják meg. Akár a zsidó vallást, akár a kereszténységet, akár az iszlámot nézzük, az (Isten előtti) egyéni felelősséget tanítják, ahogyan a modern nemzetállamok jogrendszerei is erre épülnek. Ezen vallások, nemzetek, államok megvédése tehát nem lehetséges az ezek alapját képező elvek megtagadásával. A közösség megvédelmezésére erőszak csak végső esetben vehető igénybe, és akkor sem önbíráskodás formájában. Számos módja van annak, ha valaki a szűkebb vagy tágabb közösségét akarja segíteni: a civil szolgálattól kezdve a fegyveres szolgálatig mindenki megtalálhatja a képességeinek és lehetőségeinek leginkább megfelelő pályát. Az államnak pedig az a feladata, hogy az egyéni boldogulás feltételeit biztosítsa polgárainak, akik ezáltal a közösség érdekeit is előmozdítják. Az egyén és társadalom ilyetén egymásra utaltsága, illetve ennek felismerése a nagy világvallásoktól kezdve az antik gondolkodókon át napjainkig végigkíséri mind a nyugati, mind a keleti (és egyéb) hagyományokat.

Sulok Zoltán, a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke és Anwár Klára iszlám vallásjogász a Keresztény-Zsidó Társaság Iszlám kihívások című konferenciáján – Máthé Zoltán felvétele

A globalizációval pedig megkerülhetetlenné vált, hogy globális problémákra globális megoldást keressünk közösen. Ezen megoldások akadályozása az egész emberiségre végzetes lehet, és naponta szedi áldozatait. A vízlelő-helyekért, a művelhető földekért, a még zöld legelőkért folytatott küzdelem különösen a túlnépesedéssel érintett térségekben érzékelhető, de a klímaváltozás egyik következménye volt részben a máig húzódó szíriai polgárháború, és a jövőben is hasonló konfliktusok eszkalálódása várható. Ezen törésvonalak gyakran etnikai illetve vallási köntöst öltenek, de kifejezetten veszélyes, ha alapvetően gazdasági, politikai problémákat rosszul diagnosztizálva ellenségképek gyártásával és nem létező árnyak elleni küzdelemmel próbálnak elpalástolni, mely elvonja a figyelmet az adott állam illetve rendszer valós problémáiról. Így például az állami szerepvállalás csökkentését és az állam visszavonulását hirdető neoliberális gazdaságpolitika a középosztály lecsúszásával és a szegényebb osztályok cserbenhagyásával épp azt a polgári társadalmat számolja fel, mely a demokrácia alapját adja. Ez a szélsőségek további erősödéséhez vezet, mely a lecsúszott rétegekben felfedezni véli az idegent, a „migránst”, az ellenséget.
Különösen aggasztónak tartjuk, hogy az új-zélandi terrorista által közölt írás, melyben tettét igazolni próbálja, számos ponton összecseng hazai és európai vezető politikusok nyilatkozataival. Ráadásul a merénylő az osztrák identitáriusokat is szponzorálta, amely mozgalom Magyarországon is rendelkezik követőkkel, és másfél éve egy budapesti mecsetet támadtak meg, mely sajnos nem érte el a hatóságok ingerküszöbét. 
A fentiekre tekintettel a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület (MIJE) mindenkit arra kér: párthovatartozástól függetlenül, hogy ne csak szavakban határolódjon el, hanem tettekben és gondolkodásmódban is a gyűlölet minden formájától, mely már így is túl sok áldozatot követelt.

Author: Bakó Balázs

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogász. Szakdolgozatát 'A menedékjog az iszlám doktrínájában és az iszlámot követő országok gyakorlatában, különös tekintettel az Öböl-menti országokra' címmel védte meg. Több jogvédő szervezet önkénteseként hasznosítja a gyakorlatban elméleti kutatásainak eredményeit, különösen az utóbbi évek menekültválsága nyomán. 2017 óta a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület elnöke.