A NÁCIZMUS TÖRTÉNETI PSZICHOLÓGIÁJA

„Adolf Hitler ich liebe dich”  (Goebbels naplóbejegyzése)

„Te bezzeg nem a négy fal között csináltad.” (Indulatos magánvéleményem)

Vajon mire gondol a tömeg? Semmire. Szóval a kérdés értelmetlen. De mit érez? Nos, ezen már érdemes mélázni. Csakhogy a történész itt megtorpan, mert bizony ebben nem illetékes, őt az absztrakciók – mint például a „gonoszság” fogalma – tanácstalan vállvonogatásra késztetik – a pszichológia viszont hajlandó megnyilatkozni*.

A két tudományág módszerei persze gyökeresen eltérnek. A pszichológiában például legitim azt mondani, hogy Hitler tettei visszavezethetőek a „fekete pedagógia”** gyakorlatára, ami sérült egyéniséget eredményezett, de a történész egy ilyen állításra csak megvetően felhorkanna, hogy „No de kérem! Hol vannak a dokumentumok?” Másfelől a pszichológia hajlamos érzéketlennek mutatkozni a történelmi kontextus iránt: az érzelmeket általános jelenségeknek tekinti, nem törődik azzal, hogy azok milyen speciális gazdasági-társadalmi okokra vezethetőek vissza, illetve hogy az idők során milyen jelentésmódosulásokon mehetnek keresztül. De ha a történelem és a pszichológia összefog, akkor optimális esetben képesek egymást inspirálni, egymás hibáit korrigálni, és ez csodás és izgalmas dolgokat szül.

Agora Zsuzsanna pazar, magyar nyelven alighanem egyedülálló kötete azt vizsgálja, a nácizmus milyen érzelmi mintázatokra támaszkodva került hatalomra, illetve hogyan befolyásolta azokat saját céljai érdekében. Ilyen értelemben adalék a propaganda művészetéhez. Alapvetően Hitler (és Goebbels) beszédeinek szókészletét veti kvantitatív és kvalitatív vizsgálat alá, plusz alaposan belerágja magát a Mein Kampfba is. (Amiért részvétem.) Segítségül hívja a kortárs pszichológia arzenálját, elsősorban Traxek és Heide érzelembesorolás-mátrixát, ami a kellemes-kellemetlen ill. alávetettség-dominancia tengelyen helyezi el az érzelmeket, valamint Plutchnik háromdimenziós modelljét az alapérzelmekről, ami totálisan olyan, mint egy szivárvánnyal szerelembe esett margaréta, szerintem gyönyörű, mutatom is:

A vizsgált beszédek (láss csodát) ugyanazt a dinamikát követik, tragikusan nyitnak, hogy aztán a végén eksztázisba hajszolják a hallgatóságot. (Ami egyben kb. az összes hollywoodi blockbuster dinamikája is…) Felépítésük nagyjából a következő:

1.) Kétségbeesés (félelem és szomorúság)
2.) Lelkifurdalás (szomorúság és undor)
3.) Cinizmus (undor és várakozás)
4.) Agresszió (várakozás és harag)
5.) Filoheroizmus (harag, öröm és bizalom)

Ezzel az ívvel a szónok egy egységes érzelmi teret hoz létre, amiben a hallgatóság egyszerűen jól érzi magát: úgy látja, megváltják bűneitől, és egyben reményt is nyújtanak neki. Van benne ugyanis egy masszív pozitív jövőkép, a győzelem ideája, amihez nem kell mást tenni, mint követni a vezért, és azonosulni vele. A módszer számos toposzt beemel a szokásos antiszemita metaforáktól a végveszély-próféciákig, miközben központi eleme a vezér mindenekfelettiségének hirdetése***. Alaposan támaszkodik továbbá a nárcisztikus áldozatiság mítoszára is, magyarán arra, hogy a mi népünk a legtöbbet szenvedett nép, hozzánk képest a többi nép tejjel-mézzel folyó Kánaánban él, ráadásul tőlünk lopták hozzá a tejet meg a mézet is. Amiből az következik, hogy ha kifosztjuk, megalázzuk vagy elpusztítjuk őket, akkor helyes dolgot teszünk. Ezek a beszédek egyfajta (Ernst Jünger kifejezésével) „heroikus tudatállapotot” hívnak elő, amiben a fájdalom nem olyasvalami, amit meg kell szüntetni vagy el kell kerülni, hanem magasztos érzület, amit át kell élni, hogy aztán diadalmasan kiemelkedjünk belőle.

Nem állítom, hogy ez a könyv olyasvalami, ami tele van a kortárs politikai propagandára való utalással. Nem. Ez csak egy könyv a nácikról. De ezzel együtt, hogy is mondjam… szóval érdemes figyelmesen olvasni. Nyilván a politikai propaganda ezen formáit nem Hitler fedezte fel****, és nem is csak Hitler használta őket. Hanem sokan mások is. Mégpedig azért, mert, kapaszkodjatok meg: sikeres. Hogy a franc essen bele. Ocsmány, veszedelmes, talán önpusztító is, de legalábbis rövid távon sikeres. Szóval nem mondom én azokra, akik ezekkel a sötét verbális atomágyúkkal lövöldöznek, hogy nácik. Csak azt mondom, hogy nőjön nekik köröm oda, ahol a legjobban fáj.

(Fun fact: ez a könyv hozzásegített egy tanulságos beszélgetéshez. Épp a hűvösvölgyi villamos-végállomáson olvastam, amikor megszólított egy bácsi:
–Biztos jó könyv.
Biztató kezdet, gondoltam.
– Ez a Hitler nem volt buta – folytatta az úriember, pechemre.
– Úgy  is  lehet  mondani – válaszoltam  én,  konfliktuskerülő üzemmódban.
Aztán, pár jelentéktelen vargabetű után a bácsi így nyilatkozott:
– Azért csak a zsidók irtották ki a zsidókat.
– Nem – mondtam én, mert sok skandináv minimalista prózát olvasok.
– De én tanultam az ELTE-n!
– Nem – hát mit mondjak, ha egyszer biztos nem.
– De láttam a dokumentumokat!
– Nem – ám belátva, hogy elég unalmas így velem társalognia, még hozzátettem: – Elnézést, indul a buszom.
Hát így esett. Tanulság nincs. Talán csak annyi, hogy egyeseknek tényleg csak egy pöcc kell, hogy virtigli nácik legyenek. Vagy annyi se.)

Idézet a könyvből

„A nemzeti érzelmek náci abúzusa a finom átmenetek történelmi jelentőségére hívja fel a figyelmet, ami a kortárs hétköznapokban többnyire reflektálatlan marad. A helyzet akkor válik veszélyessé, mikor egy társadalomban a diszkurzus már nem a jóról és a rosszról folyik, hanem a jókról és a rosszakról, és arról, mit kell tenni a rosszakkal, hogy a rend helyreálljon.” ― Agora Zsuzsanna, A nácizmus történeti pszichológiája

Lábjegyzetek

* „A pszichiátriában a rossz csillagzatot a Sötét Hármas jelenti, mely három személyiségvonás jelenlétére utal: narcizmus, machiavellizmus és pszichopátia, melyhez negyedik elemként társulhat a szadizmus is. Ma ez jelenti a gonoszság képletét.”

** Alice Miller által bevezetett fogalom, a gyereknevelés azon ágát értjük alatta, ami a személyiség és az akarat megtörésére épül. Hozzáteszem, az, hogy a gyermek első számú erénye az engedelmesség kell legyen, az autoriter nevelés egyik alapvető gondolata a mai napig.

*** Érdekességképpen: Hitler beszédeiben az önfényezésre utaló elemek a húszas évektől a ’33-as hatalomátvételig megnégyszázszorozódtak. Az igen! Hogy ez is egy tudatos stratégia volt, vagy egyszerűen ahogy teltek az évek, beleszeretett önmagába, azt nem tudni. Talán is-is.

**** Kezdjük ott, hogy a PR-t nem is Hitler, hanem az amerikaiak találták ki. A németek rengeteget merítettek Edward L. Bernays Propaganda c. kötetéből, Ivy Lee személyében pedig amerikai tanácsadó is bábáskodott a náci prominensek mellett.

 

Author: Járvás Péter

1998-ban érettségizett Nagykőrösön, majd felsőfokú tanulmányait az ELTE TFK magyar-művelődésszervező szakán kezdte, de nem végezte. Könyvesbolti szakmai pályafutása Budapesten, egy Múzeum körúti üzletben kezdődött, később Magyarország piacvezető könyvkereskedelmi cégéhez került. Hat éve folyamatosan ír online könyves recenziókat, dinamikusan bővülő karakterszámmal. 2015 óta a Merítés-díj zsűrijének állandó tagja. További írásai: Kuszma

Vélemény, hozzászólás?