Posted in A pr-szakma Public relations

BELSŐ PR ESZKÖZEI

Életre szóló élmény

Néhány eszközről igencsak nehéz eldönteni, hogy a pr-osztály hatáskörébe tartozik-e, hiszen előfordul, hogy a humán erőforrás gondozza őket, egynémely vállalatnál pedig a marketingkommunikáció organizálja mindazt, amit belső pr-nek hívunk. Szerintem nem is az a kérdés, hogy ki végzi el a feladatot, hanem hogy mi a helye, szerepe a szervezet életében, milyen eszközök és erőforrások (Ne felejtsük el: a dolgozó szórakoztatása, megtartása költséges mulatság!) állnak rendelkezésre.

Tovább... BELSŐ PR ESZKÖZEI
Posted in A pr-szakma Public relations

A PR-ETIKA

Szakmai szabályzat

A pr-szakma Etikai Kódexe az alábbi elvekre épül: a lojalitás, az igazság és a tények feltétel nélküli tisztelete, a titoktartás és az őszinteség, a korrupció tilalma, a társszakmák egyenrangúsága, a goodwill és a reputáció szabályai, az átláthatóság (transzparencia) elvei, a manipulációk tilalma, az összeférhetetlenségi elvek, a közérdek és a közszolgálat kívánalmai, a minőségi kommunikáció, és a Tudatos felelősségvállalás. Az alábbi összeállításunkban vázlatosan megkíséreljük részletezni, hogy az előzőekben felsorolt elveknek miben áll az érdemi jelentése a mindennapi gyakorlatban. (A Szerk.)

Tovább... A PR-ETIKA