Posted in A pr-szakma Public relations

A PR-SZAKMA ÖNÁLLÓSÁGA

Az angol nyelvben a „foglalkozás” szónak – többek között – az „occupation” és a „profession” szavak felelnek meg. Az angol-magyar üzleti szótár az alábbiak szerint…

Tovább... A PR-SZAKMA ÖNÁLLÓSÁGA
Posted in A pr-szakma Public relations

A PR-ETIKA

Szakmai szabályzat

A pr-szakma Etikai Kódexe az alábbi elvekre épül: a lojalitás, az igazság és a tények feltétel nélküli tisztelete, a titoktartás és az őszinteség, a korrupció tilalma, a társszakmák egyenrangúsága, a goodwill és a reputáció szabályai, az átláthatóság (transzparencia) elvei, a manipulációk tilalma, az összeférhetetlenségi elvek, a közérdek és a közszolgálat kívánalmai, a minőségi kommunikáció, és a Tudatos felelősségvállalás. Az alábbi összeállításunkban vázlatosan megkíséreljük részletezni, hogy az előzőekben felsorolt elveknek miben áll az érdemi jelentése a mindennapi gyakorlatban. (A Szerk.)

Tovább... A PR-ETIKA