A FÖLD EGYETLEN ORSZÁG

Van egy fiatal, 150 éves vallás, melynek létezéséről sem tudtam egészen addig, míg a közelmúltban meg nem ismertem egyik hívét, pedig már ötmillió követője van szerte a világban.
A bahá’í (ejtsd: baháj) világvallásról van szó. Nincsenek templomai, papjai. Hívei azt vallják, hogy egyetlen Isten létezik, minden próféta az Ő küldötte. Hogy az emberiség minden tagja – bőrszínre, nemre, vallásra való tekintet nélkül – egyenrangú, gyökere azonos. Hirdetik a világbékét, és a gyakorlatban tesznek is érte
.

Alapítója, prófétája a perzsa Bahá’u’lláh, aki 1817-ben született Teheránban Mirza Hussain Ali néven. A legdurvább üldöztetésben volt része Iránban és a többi iszlám országban. Életének nagy részét börtönben töltötte. Elgondolkodtató, hogy egy vallás követőit, mozgalmat, mely elismer minden más vallást, a békét hirdeti, nem szegül szembe semmiféle hatalommal, nem térít, hanem az emberiség felemeléséért tevőlegesen és hatékonyan küzd, egész eddigi történelme során, a mai napig elképzelhetetlen terror sújtja Iránban, és egyéb muszlim országokban, de a nagy világvallások mindegyikéről sem lehet elmondani, hogy jó szemmel nézik a bahá’í-ok tevékenységét.
A vallás központja a Bahá’i Világközpont (Haifa, Izrael). Itt működik – többek között – az Igazságosság Egyetemes Háza, mely 1986-ban a nemzetközi békeév kapcsán egy nyilatkozatot adott ki „A világbéke ígérete” címmel. A Nyilatkozatot a Föld minden népének s legfőképpen azok irányítóinak szánták, és el is juttatták hozzájuk. Több országban ünnepélyes keretek között adhatták át, Washingtonban például a Fehér Házban az emberi jogok napján. A miniszterelnökök, legfelső bíróságok, országgyűlési képviselők és minden fontos intézmény tagjai megkapták a szöveg másolatát.
Ennek a nyilatkozatnak a lényegét egy prospektusban foglalták össze Illionisban (USA), ennek a szövegét közreadom, mivel igencsak aktuális.
*
A VILÁGBÉKE ÍGÉRETE
„A Föld egyetlen ország
Nyilvánvaló, hogy minden háború és konfliktus forrása vallási, faji vagy nacionalista előítélet. Az előítélet a világ alapjainak, az emberiségnek a lerombolója… Annak felismerése, hogy az emberiség egyetlen nagy családba tartozik, az első lépés a világ ügyeinek átszervezése felé, hogy a végső békéhez jussunk. Az emberiség egysége olyan tény, amelyet mind a közös alkotóba vetett hit, mind pedig a tudományok igazolnak. Az előítéletektől táplált gyanakvás és bizalmatlanság leküzdését a különböző csoportok hiteles szövetségbe tömörülésével, és a gyermekek nevelésével kell kezdeni, azzal, hogy fogékonnyá tesszük őket a különbözőségek iránt. Ennek eredményeképpen erősödhet a népek közötti megértés, és létrejöhet az új világrend, amely mind politikailag, mind gazdaságilag és társadalmi szinten egyesíti az országokat, véget vet a háborúnak és ugyanakkor a kultúrák különbözőségét is megőrzi… Az előítélet a világbéke legnagyobb akadálya. Legijesztőbb következményei a fajgyűlölet, a nacionalizmus és a vallási fanatizmus. Az előítéleteknek ez a három válfaja adja az olyan viselkedések alapját, amelyek a világot kettéosztják „mi” és „ők” szerint. A fajgyűlölet akadályozza az emberi fejlődést azzal, hogy áldozatainak képességeit elfedi, alkalmazóját pedig lealacsonyítja. A nacionalista szélsőséges, szemben az országát ésszerűen szeretővel, megakadályozza a népek közötti együttműködést, pedig azok továbbélésük érdekében függenek egymástól. A vallási türelmetlenség szintén háborúk és üldözések forrása, jóllehet a világvallások alapítói soha nem tanúsítottak ilyen magatartást… A háborúskodás befejezése nem pusztán a népek közötti szerződések kérdése. A béke csak akkor szilárdulhat meg, amikor a szellemi elvek, amelyeket egyesek „emberi értékeknek” hívnak, határozzák meg, hogy miben keresik a világproblémák megoldását. A béke útjában álló akadályok leküzdéséhez a faji, nemzeti és vallási előítéletek elvetése, a szegények és gazdagok közötti mélységes szakadék áthidalása, a férfiak és nők egyenlőségének és az egyetemes oktatásnak a megteremtése szükséges.”
„A világbéke ígérete” c. kiadványt 47 nyelvre fordították le és 143 kiadást ért meg. Ennek a kezdeményezésnek köszönhetően 1987-ben az ENSZ a „béke hírnökei” címet adományozta a bahá’í közösség tagjainak.
*
FORRÁSOK:
100 éves a bahá’í vallás Magyarországon c. kiadvány
Colette Gouvion és Philippe Jouvion: Isten kertészei
https://www.facebook.com/pg/magyarbahai/posts/
http://bahai.hu/
AJÁNLOTT LINKEK:
Göncz Kinga az emberi jogokért Iránban:
https://youtu.be/wQaLfkScUjA
Sebestyén Márta az emberi jogokért Iránban:
https://youtu.be/-X6imnXH2BI

Author: Róbert Katalin

A magyar-francia tagozaton végzett középiskolai tanulmányok után a PSZF rendszerszervezői szakán szerzett diplomát. 2017-től több internetes kulturális magazin, folyóirat létrehozásában, működtetésében vett részt, és számos cikke jelent meg.

Vélemény, hozzászólás?