Presztízs

HARC A LUKÁCS ARCHÍVUMÉRT

Új, nemzetközi alapítvány jött létre a Lukács Archívum körül kialakult helyzet és annak széleskörű visszhangja nyomán. A LANA felkért kuratóriumi elnöke és alelnöke ezúton tájékoztatja a Lukács Archívum fennmaradása és Lukács György szellemi örökségének ápolása iránt elkötelezett személyeket és szervezeteket, valamint a szervezet reménybeli támogatóit és a szélesebb nyilvánosságot az alapítvány létrehozásáról. Céljuk, hogy támogassák a Lukács […]

Tovább »

 
 

KOLOSTORBA VONULTAM

A világtól való elvonulás, a csöndes visszavonultság nem csupán a keleti vallások sajátja. Nem kell kontinenseket átutaznunk ahhoz, hogy a világ egy távoli pontján rátaláljunk a nyugalomra. Közép-Európa történelme során fennmaradt kolostorai ma hazánkban is a turizmus egyik legmeglepőbb ágának, a „kolostor-turizmusnak” adnak otthont. A középkorban szigorú regula szerint élő szerzetesek aligha gondolták, hogy néhány […]

Tovább »

 
 

BÁBELI ZAVAR

Az Úr megelégelte az embersereg nyüzsgését, szorgoskodását és – meggátolandó a félreértésektől mentes, egyszerű kommunikációt – jól összekavarta a népek nyelvét. Azon nap óta a többnyelvűség számtalan tréfás helyzet, kínos szituáció, rettentő galiba és komoly összezördülés okozója egyre szűkebb bolygónkon. Nyelvi félreértésekből lokális csetepaték is adódhatnak: képzeljük el a helyzetet, hogy egy közép-afrikai dzsungellakó átsétál […]

Tovább »

 
 

A PUSZTULÁS KATARZISA

Számomra az írás és az építkezés leginkább a Don Quijote-i életforma, életvitel, szellemiség gyakorlati megvalósitását járja körül. Legalább is erre mutat egy csomó dolog: a mindvégig rejtetten jelenlevő végzetszerűség, s az, hogy nincsenek követők. Nincs „iskolateremtés”; miközben véget nem érő, szüntelen a harc, mely az élet/forma része. Az emelkedett szellemiség, a finom irónia, sőt talán […]

Tovább »

 
 

ÓTVARTÖRTÉNET

Az afrikai motorozás során természetes a szükségmegoldások, gányolások tömege. Egyfelől a rendkívül mostoha útviszonyok következményeként, másrészt a hatalmas távolságok okán, harmadrészt pedig az általános műhely- és utánpótláshiány miatt. Ehhez hozzájárul még az utazó nyomorúságos pénzügyi helyzete, valamint – alapvetően – a motor életkora. Most ezekből adunk ízelítőül egy csokorravalót. Általános ótvar-leíráshiányt észlelek a historikus úti-szakirodalomban. […]

Tovább »

 
 

CZEIZEL ENDRE (1935-2015)

„Bármerre járok, mindig egy óra van velem; megbízható barát ez, kísér hűségesen. A Nagy Mester alkotása, művészi gépezet, s ha búsulok, vagy örülök, oly lázasan ketyeg… És ha megáll majd egyszer, nem lesz már újra jó, amíg kezébe nem veszi a művész – az Alkotó. El kell majd menni hozzá: messze  lakik nagyon, a Végtelenség honában, túl […]

Tovább »