REKLÁMFOGALMAK (I – O)

A hétköznapi érintkezés során a beszélt nyelvben használt legtöbb szavunk jelentéséhez nem definíció útján, hanem természetes nyelvérzékünk alapján, illetve a használat során jutunk hozzá. A definíciók alkalmazása a jelentés tisztázásában leginkább a szaknyelvekben elterjedt. Ekkor egy mesterséges fogalom „A” megnevezését (a szakkifejezést, a terminus technicust) egy már ismertnek vagy egyszerűbbnek tekinthető „B” kifejezéssel magyarázzuk meg. Arisztotelész szerint, ha egy fogalmat (például napraforgó/négyzet) definiálni akarunk, akkor megadunk egy fölérendelt – más szóval, bővebb – fogalmat, amelyet már ismerünk (virág/téglalap), és megadjuk e fölérendelt fogalom egy olyan jegyét (tulajdonságát), amely csakis a definiálandó fogalomra igaz, csakis annak a tulajdonsága. Ezt a definíciótípust Arisztotelész már kétezer évvel ezelőtt leírta az „Organon” című művében: a fogalmakat a tárgyak „fajának”, a „bővebb” fogalmakat a „nemének” nevezve.
ADVERTISING

Imprimálás:
az utólagos korrektúra elnevezése, amely során a megrendelő aláírásával engedélyezi a nyomtatás elindítását.
Ilyenkor véglegesen ellenőrzik, hogy színhelyesek-e a képek, hogy minden elem, szöveg, kép meg van-e, a helyére kerültek és nem maradtak-e hibák a szedésben.

Impresszum:
a nyomtatvány szerzőinek, szerkesztőinek, készítőinek (grafikus, fotós), valamint műszaki adatainak feltüntetése (terjedelem, nyomdai adatok, papírméret)Injektálás:
a hirdető logójának a műsor során való bemutatás.
Például sportesemények közvetítése közben a szponzor logójának a képernyő sarkában való megjelenítése ( meghatározott időtartamban és gyakorisággal.)

Integrált kommunikáció:
egységes irányelvek szerint összeállított kommunikáció, ahol annak minden egyes eszköze ugyanazt a célt szolgálja, és elemei összhangban állnak egymással.

Installáció (térformáló építészeti eszközök):
az összetett elemrendszert jelenti, melynek elemeiből épül fel a kiállítási stand.

Interstitial:
egy olyan POP-up ablak, amely korlátozott időtartamban jelenik meg.
Az időtartam (néhány másodperc) lejártával az ablak automatikusan becsukódik.
(Magyarországon az Interstitial egy módosított változata is teret hódított, mely nem Pop-up ablakként, hanem az oldalba ágyazottan jelenik meg.Ív:
Papírlap, különböző méretre vágva. A méretek szabványban rögzítettek, de készíthetnek egyedi méretű íveket is. Az ívek méretének a gyártási technológia szab határt.

Kasírozás:
A papír felületére felvitt plusz réteg, amely valamilyen szempontból eltérő tulajdonságú a hordozóanyagtól.
A felvitt réteg általában valamilyen műanyag-származék, vagy alumínium.
Fontos, hogy a hordozó papírréteg jól simított, szennyeződés- és hibamentes legyen, mert e nélkül nem lehet fényes egyenletes felületet létrehozni.
Alapvetően háromféle kasírozással készülnek a papírok: száraz-, nedves- és forró ömledékes kasírozás. Ez utóbbi eljárással állítják elő a vaj, a margarin csomagolóanyagát is.
A kasírozott papír karcolásálló, vízálló, zsírálló tulajdonságú. Értékes csomagolókartonokhoz, display-ekhez, hanglemezborítókhoz, könyvkötészeti célokra alkalmazzák.

Keresztolvasottság:
megmutatja, hogy mekkora a száma azoknak a személyeknek, akik az „A” és „B” médiumot is olvassák.

Képreprodukció (raszter):
az árnyalatos képeket a nyomdai reprodukáláshoz rácspontokra (raszterekre) bontják föl. Minél világosabb a kép, annál kisebbek és ritkábbak a pontok

Kiállítási stand:
az a terület, amelyen a kiállítók bemutatják termékeiket.

Standformák:
Sor-stand csak egy oldalról, egy járat felé nyitott, és további standok mellett van.
(Ritkábban két oldalra nyitott, két párhuzamosan fekvő járat felé.)
Ez csak a járati zóna felé kínál bemutatási lehetőséget.
Sarokstand: egy sor végén van és két oldal felé nyitott, a járat és keresztjárat felé.
A hátsó front egy másik sarokstandhoz, az oldala egy sorstandhoz csatlakozik.
Egy sarokstand a több bemutató oldal által azonos területtel nagyobb hatást ér el, mint egy sorstand. Egy sarokstand bérleti díja magasabb, mint egy sorstandé. Mivel a sarokstand két járat mellett fekszik, magasabb látogatási frekvenciával lehet számolni.
Fej-stand: egy sor végén van, és három oldal felé nyitott. Az előzőleg nevezett standtípusokat ez a stand minőségileg túlszárnyalja, mivel megfelelő használat mellett reprezentatívnak és meginvitálónak hat.
Blokkstand (vagy szigetstand): a legdrágább standfajta, körbe van véve látogatói járatokkal, és különállása által nagy figyelmet kelt.
Összességében a blokkstandnak magas reklámozási minősége van, és jól alkalmazható reprezentálási célokra.
A blokkstand kialakításában igényesebb, ami a standépítés és a berendezés költségeiben is megmutatkozik.

Kiállítási forgatókönyv:
a kiállítás előkészületeinek és lebonyolításának valamennyi lényeges mozzanatát, azok határidejét rögzítő intézkedési terv, a felelős személyek megnevezésével.

Kifutó:
a lap széléig történő, keret nélküli nyomtatás, amelyet a nyomda számára mindig külön jelezni kell.

Korrektúra:
a szedésről nyomtatás előtt levonatott készítenek, amelyen a megrendelő a szedéshibákat kijavítja, illetve az utólagos javításait bejelöli. A megrendelő többszöri korrektúrafordulót is kérhet.
Fontos szabály, hogy minden levonaton rajta legyen a korrektúrázó személy neve, aláírása és a korrektúrázás dátuma.

Kreatív vagy design papír:
Grafikai célokra szánt papír vagy karton, amely tulajdonságait nemesíti a különleges alapanyag, vagy strukturált felület illetve színezés. Tartalmazhat, vízjelet, többféle rostot, vagy különleges bevonattal rendelkezhet.

Kromalin (proof):
próbanyomat vagy proof mutatja meg, hogy a nyomtatási végtermék milyen lesz, illetve részét képezi a nyomda és a megrendelő közötti szerződésnek. A színhelyesség az un. kromalin (proof) lenyomaton ellenőrizhető. A kromalin levonat a színhelyesség és nem végleges nyomat ellenőrzésére alkalmas.

Laminálás:
papír, karton, egyéb anyagok fóliázása. A laminálás hengerek között, általában magas hőmérsékleten, ráégetéssel nagy nyomás alatt történik. Lehetőség van egy, illetve kétoldalas laminálására.

Layout (előterv, tervvázlat):
a nyomtatott reklám elemeinek (szöveg, a nyomdai betűk mérete, típusa, amennyiben szükséges a nyomtatvány szokásos formától eltérő alakjának kivágására vonatkozó utasítás, a fotók mérete) elrendezési vázlata, rendszerint eredeti méretben, a layout a tördelés alapjául is szolgál.

Lead:
a látogatók által körkérdésekre, vagy nyereményjátékok alkalmával megadott elérési címek, illetve egyéb személyes adatok. Az egy személy által egy alkalommal megadott adatok összesen egy leadnek számítanak.

Leaflet:
szórólap, ismertető anyag

LED technika
Speciális méretű, színű LED diódák egyedi, csoportos használata a plakáton lévő grafika egyes részeinek extra hangsúlyozására.

Leválogatás:
adatbázis-kezelési folyamat, melynek során meghatározott szempontok szerint (lakóhely, életkor, termékhasználat) kiválasztunk csoportokat, hogy velünk külön kommunikáljunk.

Listaár (rate card cost):
a médium által hivatalosan publikált ár az egyes hirdetési felületekre, más néven tarifaár.

Lokális médium (local media):
tömegkommunikációs eszköz, melynek hatósugara illetve a terjesztési területe egy adott település.
Általában különböző hirdetési díjakat ajánlanak a helyi, illetve országos hirdetőknek.

Lufi:
nyomtatott médiumok készenlétbe helyezett hirdetése vagy szerkesztőségi anyaga arra az estre, ha a lapban lefoglalt hirdetést az utolsó pillanatban lemondják, vagy annak anyaga nem érkezik meg időben a nyomtatás megkezdése előtt. Vattának is hívják.

Másodlagos közönség (secondary audience):
azok az olvasok, akik nem veszik meg az adott kiadványt, hanem mástól kapják meg elolvasásra.
Ezen olvasók számát a teljes olvasószám meghatározásakor figyelembe kell venni.

Merchandising:
az eladás optimalizálására kifejlesztett technika, mely a termék polcra kihelyezésének tervezésén alapul abból a célból, hogy attraktív megjelenést és informatív prezentációt szolgáltasson.

Médium:
olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, de amelyet igénybe vehetünk saját információ közlésére.
A médium, “hordozó” tehát az a csatorna, ami alkalmas konkrét üzenetünk továbbítására (TV, rádió, mozi, sajtó). Többes számban média vagy médiumok és nem médiák!

Médiaadatok:
a médiatervezéshez, médiavásárláshoz szükséges, a médiatulajdonosoktól (vagy kutatószervektől) beszerezhető mennyiségi és minőségi adatok.

Médiaanalízis:
arra keres (ad választ, hogy az adott reklámhordozók mennyiben teljesítik (teljesítették) feladatukat. A médiaelemzés során vizsgálják a reklámhordozó kiválasztásának eredményességét, a szórás módját, idejét, sűrűségét, közönségelemzést.

Médiaaudit:
független piaci szakértő által végzett ellenőrzés, amely során az ügynökségi médiamunka folyamatainak, eredményének, hatékonyságának vizsgálata. A médiaaudit megbízója és finanszírozója a hirdető. A magyar médiapiac egyik legfiatalabb ága, ennek megfelelően a szabályai még kialakulóban vannak.

Médiajutalék:
a reklám és médiaügynökségnek az üzletszerzésért nyújtott visszatérítés. A médium szempontjából ez ügynökségi jutalék, tehát a számlán az általános feltételek között ezzel az elnevezéssel tüntetik fel. Mértéke általában a tarifa meghatározott százaléka. Ezt a jutalékot az ügynökségek-megállapodástól függően-általában visszaadják az ügyfélnek.

Médiafigyelő (monitoring):
megbízás alapján, meghatározott tárgykörben, témában (elektronikus és nyomtatott) sajtócikkeket gyűjt, amelyeket esetleg feldolgoz, elemez, és rendszeres időközönként átad a megbízójak. Ezzel megteremtik az azonnal reagálás lehetőségét.

Médiakutató:
gyakran egy-egy átfogó médiumra specializálódott kutatócég, amely a különböző módszerek segítségével szolgáltat adatokat olvasottságról, műsorok nézettségéről, hallgatottságról, egyes reklámeszközök hatékonyságáról, hatásáról.

Médiakoncepció:
a kampányterv része, a médiaterv kialakítás szempontjainak összessége. Ebben határozzák meg a célcsoportot, feladatot, eszközöket, médiaválasztási szempontokat.

Médiamix:
a médiaterv része, a reklámeszközök, reklámhordozók olyan kombinációja, amelyben a felhasznált eszközök, hordozók egymást a legnagyobb hatékonysággal egészítik ki.

Média Navigátor:
a Szonda Ipsos & Gfk Hungária közös kutatási adatait tartalmazó médiás szoftver, melyből rádióhallgatottsági lapolvasottsági, honlap-látogatottsági, közterület-használati, és tévénézettségi adatok tudhatók meg.
Elsősorban nem televíziós médiumok elemzésére és tervezésére használják.
Médiasúlyozás: a reklámkampányoknál használt fogalom, médiumok rangsorolása az alábbiak szerint: az alkalmazott médiumok mennyire alkalmasak a kitűzött reklámcélok elérésére az alkalmazott médiumok mennyire alkalmasak a kiválasztott célcsoport megközelítésére az alkalmazott médiumok mennyivel jobbak, mint más, azonos kategóriájú reklámhordozók

Médiaterv:
tartalmazza a médiamix összeállítását, a médiaválasztás indoklását, a pontos időzítést, az értékelés szempontjait, az eredményesség mérési területeinek, módjainak meghatározását, a kampány várható elérési adatait, a költségek alakulását, a médiavásárlással, a hirdetési anyagok elkészítésével kapcsolatos időzítést.

Médiatervező (média planner):
feladata a médiatervezés, a médiamix és az időterv összeállítása, tekintettel a stratégia feladatokra.

Médiatulajdonos:
olyan szervezet, személy, ami, vagy aki a reklámhordozó felett rendelkezik.

Médiaválasztás:
különböző médiumok közötti választás. Meghatározói: a célközönség reklámeszközzel kapcsolatos szokásai, a termék, az üzenet, a költségek.

Médiavásárlás:
a hirdetések árának és egyéb megjelenési feltételeinek kialkudása, a hirdetések megjelentetése, a megjelenés ellenőrzése és a kampány utóértékelése.

Médiaügynökség:
kapcsolatot tart az eszköztulajdonosokkal, kivitelezőkkel. Médiaadatokat szolgáltat a különféle reklámakciókhoz. Előkészíti a reklámakciókról való döntéseket az eszközök várható hatékonysága szempontjából. A reklámakciókról való döntéseket az eszközök várható hatékonysága, felhasználhatósága szempontjából. A reklámakciókról való döntések alapján foglal helyet és időt a szükséges médiumoknál. Legfontosabb feladatai: a médiatervezés, a médiamix összeállítása, médiavásárlás, a médiapiaci változások figyelemmel kísérése.

Médiazaj, médiatelítettség (media clutter):
a médiumok reklámokkal való telítettsége. Alacsony vagy magas volta befolyásolja a megvalósítandó médiajelenlét erősségét, azaz fontos szempont a médiatervezésnél.

Microsite:
mindössze néhány aloldalból álló Website, mely nem tartalmazza az összes információt, csak azokat, amik relevánsak. Általában piackutatásokhoz, promóciókhoz használják.
Elhelyezését tekintve lehet a vállalati, illetve termék, vagy egy nagyobb honlap speciális része.

Mobil:
kartonból vagy más könnyű anyagból készült display. Összekötve és a plafonra függesztve a különböző részek egymástól függetlenül mozognak a levegőben.

Modifikáció (modifikációs elem):
3 D-s táblák közvetlen geometriai környezetében elhelyezett sík vagy térben megépített reklámhordozók, elemek.

Molinó:
alkalmanként az üzlet, épület homlokzatán elhelyezett vagy a járda, az úttest felett kifeszített nem merev szerkezetű, speciális fóliából készült mobil hirdetési felület.

Montázs:
jelenetek, képsorok vágás útján történő összeállítása a rendező utasítása alapján.

Multimédia:
összefoglalja, hogy az információ kiváló minőségben, a szükséges formában jelenik meg, az állóképek, grafikák fotóminőségűek, a mozgóképek élesek (tévéminőségűek. A hang sztereóban (CD minőségben) szól. Az adatok könnyen elérhetők, rendezettek és áttekinthetők. CD-I (Compact Disk Interactive) interaktív kompaktlemez LDP (Laser Disk Player ( képlemezt lejátszó berendezés DVI (Digital Video Interactive) digitális interaktív video

Muszterkópia:
az előhívott negatív filmről készült pozitív kópia.
Rajta van a csapó, és a felvétel sorrendjében vannak a képek. (Első pozitív kópia) Másképpen munkakópia vagy snittkópia.

Mutatványszám:
a sajtótermék példánya, amelyet megtekintésre díjmentesen küldenek meg a potenciális hirdetőnek vagy előfizetőnek, vásárlónak, illetve szakembereknek.

Mutáció:
valamely kiadvány példányszámának egy részében szöveg-, esetleg képcsere.

Mutált hirdetés (split run):
valamely lap ugyanazon számában, ugyanazon formátumban, de az összpéldányszámon belül két vagy több szövegváltozatban megjelentetett hirdetés. Ha terjesztési körzetek szerint változik a szöveg: földrajzi splitről; ha a mutáció példányszám megosztás alapján történik, mechanikus splitről beszélünk.

Műnyomó-mázolt papír:
Mindkét oldalon mázolt papír.
Az egyik legigényesebb nyomópapírfajta.
Több színnyomású, finom raszterű célokra használják.
(Például: reprodukciós nyomtatáshoz.
A műnyomóra felvitt pigment-réteg általában 1/3-a a papír tömegének.
Az alappapírtól megkívánják a felületi egyenletességet, jól vegye fel mázréteg, ne porozzon, és felülete ne tépődjön fel. A mázréteg pigmentekből, kötőanyagokból, műanyag-diszperziókból áll.

Negatív nyomás (beforgatott szöveg):
sötét vagy színes mezőben fehér vagy világos tónusú betűkkel nyomtatott szöveg.

Negatív vágó:
a vágott pozitív filmkópia alapján megvágják a film negatívját, erről készül a film standard kópiája, amin nincs ragasztás.

Net-net ár (netto-netto ár):
kedvezményekkel és ügynökségi jutalékkal csökkentett tarifa. Az áfa nélkül fizetendő összeg.

Ofszet papír:
Enyhén simított, natúr és felületkezelt kivitelben 80-140 grammsúlyú tömeghatárok között, íves és tekercs kiszerelésben gyártott elsődleges ofszet nyomtatási technológiában felhasznált papírok általános elnevezése. Ofszet nyomtatásnál a festék egy nyomóformáról először egy gumilepedőre, majd onnan a nyomathordozóra kerül. Követelmény a mérettartósság és az illeszthetőség

Optimalizáló:
a médiaügynökség és a médiatulajdonos közötti piaci pozíciót elfoglaló, egy médiumtípusra szakosodott ügynökség, amely a klasszikus médiaügynökség médiatervezési és -vásárlási munkáját segíti.
Közterület és internet esetében jellemző.

Author: Varga Mihály

Stratégiai kommunikációs tanácsadó, a PR Herald – az első magyar public relations szakfolyóirat – alapító-főszerkesztője. 1983-ban kezdi pályafutását a Magyar Televízió Szegedi Stúdiójában, mint szerkesztő-rendező, majd ’85-től filmgyártásvezetőként dolgozik Budapesten. 1987-től a Magyar Tudományos Akadémia Kutatófilm-stúdiójánál produkciós menedzser. A rendszerváltás idején (illegális körülmények között) külpolitikai tudósításokat szervez, külföldi televíziós társaságoknak szállít dokumentumfilmeket és híranyagokat, a „Keleti Tömb” utolsó szocialista országainak végnapjairól. Több száz publicisztika, rádió- és lapinterjú szerzője és szerkesztője. Olyan szervezetek és vállalatok pr-tevékenységét segítette/segíti, mint az ORTT, a Magyar Államkincstár, a Szerencsejáték Zrt., a Nemzeti Szakképzési Intézet, a Magyar Villamos Művek Rt., a Levegő Munkacsoport, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségi Közalapítványa és a Workania. A pályájuk elején álló tehetséges emberek megszállott támogatója. Kapcsolat: varga.mihaly@prherald.hu

Vélemény, hozzászólás?