NATÍV ORVOSLÁS

A hagyományos orvosok száma az elmúlt néhány évtizedben megszaporodott, akad köztük olyan, aki különféle betegségek kúrálására szakosodott, és olyan is, aki tanítványokat fogad és oktat. Gyógyító tevékenységük mellett és látnoki képességeik révén, ők azok, akik beazonosítják a boszorkányokat és varázslókat, ártó hatásukra ellenszert találnak. Ténykedésük általános népszerűségnek örvend, számuk évről évre növekedik.

Az elmúlt néhány év újdonsága a „távgyógyítás”: pácienseket fogadnak nem csupán Kamerunból, de más kontinens országaiból is. A beteg jelenléte opcionális, de nem kötelező; elegendő lehet, ha fényképet küld magáról. A gyógyítás ilyenkor telefonos közvetítéssel történik. A harmincas éveiben járó hagyományos orvos két kategóriába sorolja a betegségeket: vannak könnyen és vannak nehezen gyógyítható bajok. Ennek megfelelően két rendelője, „temploma” van. Míg a könnyen gyógyítható bajok rendelőjébe bemehetek, szétnézhetek, fotózhatok, kérdezhetek, addig a másikba nem. A kérdésre, hogy miért nem, nem kapok választ.

Kamerun_1
A szerző felvétele

A fiatalember hellyel kínál, a könnyű bajok rendelőjében ülünk le. Ő, bár minden kórt gyógyít, főképp a pszichés bajok kúrálására szakosodott, magyarázza. Ezek a rángógörccsel járó betegségeket jelentik, legyen az epilepsziás, vagy lázas konvulzió. Az udvaron ténykedő fiatalemberre mutat, őt már néhány éve próbálja megszabadítani a rossz, ártó szellemtől, ami a rángógörcsöt okozza, de nem sok sikerrel és eredménnyel: az ártás, ami lehet varázslat is, erősebb. A fiatalembert a fővárosban kezelte egy ideggyógyász, ő sem túl sok eredménnyel, és amikor a beteg anyagi tartalékai kimerültek, Esuba jött további kezelésre.

Az udvaron levő kis vályogházban lakik, a szállásért, napi élelemért és a kezelésekért munkával fizet. Egy tollas, szarvas, kiszáradt állatkoponyát vesz elő; ez a szellemmel való kommunikáció eszköze. Az áldozat itt is bambuszbor, ami a gyógyszer szerepét is betölti néha. Tudását és gyógyításra való hajlamát ő is az őseitől örökölte. A hajlam az adottság, magyarázza, azzal születni kell, megtanulni nem lehet. Neki arra is van tehetsége, tehát hajlama, magyarázza, hogy a másban rejlő adottságokat felfedezze. Hat tanítványt tudhat maga mellett, a tanítás, mint a Bibliában, abból áll, hogy a tanítványok részt vehetnek a gyógyító üléseken.

Kamerun_2
A szerző felvétele

A hely, ahol ülünk három szentélyből áll. A háta mögötti, függönnyel leválasztott rész a távgyógyítás helye. A páciens felhívja őt telefonon, elmondja a tüneteit, majd elküldi a fotóját és 30 000 kameruni frankot. A kezelés ideje alatt a fotó a távgyógyításos rekeszben marad. A gyógyítás természetesen a szellemek által történik (akik, ha jól értettem, a fotó alapján ismerik fel a beteget). A betegnek nem kell kameruninak lennie, ha a pénzátutalást meg tudja oldani, akkor akár Európában is élhet. Amerikában élő kliensei is vannak, állítja, és a személyes találkozás hasznos volna, persze, de nem kötelező.

A másik, bal oldalunkon levő rekeszt egy kőből rakott küszöb választja el a helytől, ahol üldögélünk. A küszöb mögött tüskés gallyakból font koszorú. Aki visszatérő rossz álomtól szenved, vagy álmatlanságban gyötrődik, az átlépi a küszöböt és a koszorút, és megszűnik a baja. A fordított irány nem ajánlott, tehát erről a helyről nem szabad ugyanitt kijönni, mert akkor visszatér a baj, és gyógyíthatatlanná válik. Ahol mi ülünk, az a könnyű bajok kezelésének a helye. Ide tartoznak az emésztőszervi bajok, a légzési gondok, némely lázas betegség, és egyebek.

A gyógyító porokat három vödör tartalmazza: az első az emésztési bajok ellenszerét, a második a légzési bajokét, a harmadikban levő pedig minden más kórra jó. A különféle porokat szárított és darált gyógyfüvekből állítja össze. A növények, füvek nevét, mellékhatásait nem ismeri, használatukat családja gyógyítóitól tanulta. Azt is megemlíti, hogy a gyógyító szellemnek fontos az áldozat. Ő elfeledkezett erről, és tíz éves együttműködés után a szellem figyelmeztette, hogy amennyiben nem áldoz neki, ő sem fog segíteni a továbbiakban. Ekkor vásárolt egy disznót, egy kecskét és sok csirkét, bambuszbort és kukoricasört, meghívta a környék összes hagyományos doktorát, és egy nagy közös áldozatot tartottak. Innen indultak motorbiciklikkel és gyalog, meginvitálták a szellemeket is, átvonultak a falun, és a király áldását kérték a ténykedésükre. Így történt, és erről videofelvétel is készült. Ha meg tudom nézni, kölcsönadja (a videofelvételt lemásoltuk, megtartottam).

Author: Turóczi Ildikó

Egyetemi tanulmányait 1985-ben végezte a temesvári Orvosi Egyetemen. 1990-ben általános orvoslásból szakvizsgázik Marosvásárhelyt, utána általános orvosként, majd családorvosként dolgozik; ezen a területen szerez főorvosi minősítést. Akupunktúrát Bukarestben, addiktológiát Budapesten tanul. Pszichoterápiás képzését (pszichodráma) Romániában kezdi, majd Budapesten egészíti ki. 2011-től szabadúszó orvos, 2011-ben önkéntesként dolgozik Kamerunban, ahova visszatér két évvel később, ugyancsak önkéntesként. Betegellátó intézményt alapít. Megjelent kötetei: 2010: Buen Camino – Jó utat! - a Spanyolországban tett spirituális zarándoklat élménykönyve, magánkiadásban, majd a pécsi Publikon Kiadó által megjelentetve 2013-ban; 2011: Álomcsapda - esszék, elmélkedések, naplótöredékek (magánkiadás); 2012: Változó idők Kamerunban (Fehér gyógyítóként a hegyi királyságban), Publikon Kiadó, Pécs; 2015: Boszorkányok, sámánok, varázslók (Esuföld, Kamerun), Publikon Kiadó; 2019: Varázslatok, járványok, missziók (IDR Publikon Kiadó). Elérhetősége: ituroczi@gmail.com