STRATÉGIAI COACHING

A stratégiai coaching Közép-Kelet-Európában és hazánkban is több figyelmet igényelve újabbnál-újabb feladatokat eredményezett az Európai Unióhoz való csatlakozás és a létrejövő piaci átrendeződés következtében. Ráadásul a legutóbbi gazdasági válság utána bekövetkezett nagymértékű piaci, környezetbeli változás nagyon sok cégnél át- vagy újraírta a stratégiát. Ez nemcsak a stratégák számára, hanem a coachok számára is plusz feladatot, új kihívást jelentett, hiszen például az úgynevezett kikényszerített stratégiák sebezhetőbbek és sokkal több, kiszámíthatatlanabb kellemetlen változást hordoznak magukban.

Többnyire előnytelen és változékony a megvalósítási környezet, nagyobb mértékű a vállalati szervezet feszültsége, erőteljes a költségcsökkentésre való törekvés és a racionalizálás. Nem újdonság, hogy a vezetők mindennapi munkájuk során olyan stratégiai feladatokkal kerülnek szembe, amelyek a stratégia tervezésén kívül a megvalósítás előkészítését, lebonyolítását és irányítását is megkövetelik. A szerepkör eredményes „megélése” egy egész vállalat és sok száz ember életének alapja. Komolyan vesszük?

 
A stratégiák megvalósításához pedig, kiemelten többszörös figyelem és hozzáértés szükséges egy vezető részéről. Bár a válságból kilábaló iparágak egyre többször követelik meg a stratégiai coaching jelentőségének és segítő szerepének felismerését egy hr-vezetőtől, egyelőre sok hazai coacholt stratéga számol be arról, hogy stratégiai coaching címén nem azt a szolgáltatást kapták, amiről külföldi kollégáik áradoztak. Ennek egyik oka, hogy a szolgáltatást adó coach nem mozog otthonosan, megfelelő háttértudással a stratégiai vezetés területén. Ráadásul a hazai haladási irány, a megvalósítás eszközei, hogyanjai önmagukban is kihívást jelentenek. Azzal mindenki tisztában van, hogy a stratégiai vezetők, mint a hierarchia legtetején dolgozók – hatalmi és pozícióharcok kíséretében – jelentősen befolyásolják egy vállalat sorsát, sikerét. Azzal viszont kevesebben, hogy az ilyen pozícióban lévők közül sokan már kinőtték vagy igen gyorsan kinövik a vezetői coaching kereteit. Huszonkettes csapdája, hogy a stratégiai területen kiemelkedő szakemberek egy része tanácsadó és nem coach, a coachok nem igazán otthonosak a területen és a stratégiai vezető mellé megfelelő coachot kereső érintett képzési szakemberek sem igazán tudják mi a különbség az executive és stratégiai coaching között. Sőt néha az is igaz, hogy kockázatkerülés miatt nem keresnek új coach-ot a feladatra, hanem a régi „jól beváltat” (aki nem biztos, hogy jó stratégiai coach) alkalmazzák újra.

HONNAN, HOVÁ, HOGYAN?
Azoknak a cégeknek, akik képesek elébe menni a változásoknak és nemcsak reaktívan követik a piac diktálta ütemet olyan vezetőkre van szüksége, akik hatékonyan mozognak a stratégia területén. Főleg, mert ezek azok a vezetők, akik munkájukkal nagy hatást gyakorolnak a szervezetre és a munkatársakra is. A siker egyik kulcsa, hogy a vezető tud-e bizalmat kialakítani az általa képviselt ügyek és stratégiai feladatok iránt a szervezetben. A coach ezt is képes visszatükrözni és ügyfelével közösen fejlesztheti a szükséges készségeket. Ugyanez a helyzet a stratégiai tudástár mennyiségével és minőségével, hiszen a visszajelzés mellett sokszor kell szélesíteni a horizontot is. Ám, sem a vállalat, sem a vezető nem engedhetik meg maguknak a rövid idő alatti szakmai és emberi kiégést. Pont ezért van a stratégáknak leginkább szüksége egy hozzáértő coach-ra, speciális coachingra. Ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy a piac stratégiai harcmezején hogyan gondolkozik, reagál vagy akár küzd egy-egy cég és stratégája.
A stratégiai coaching célcsoportját elsősorban a multinacionális cégek, a külföldi tulajdonú néhány fős képviseletek vezetői, a magyar nagyvállalatok stratégiai vezetői, illetve a magyar kis- és középvállalkozások stratégiai vezetői alkotják. Mivel azonban a célcsoportok jelentősen különböznek egymástól, így a nekik nyújtott szolgáltatásokban is komoly szegmentális eltérések mutatkoznak. Az eltérésekhez igazítottan nem mindegy, hogy egy cég milyen életszakaszban, milyen célkitűzések mellett, milyen környezetben (komplex, stabil, dinamikus, turbulens) és milyen típusú (szándékolt, kikényszerített, kiformálódó, kialakuló) aktuális stratégiáját mond magáénak és hogyan kommunikálja azt. De a stratégiai coaching nem csak azért stratégiai, mert elsődleges célcsoportja a stratégiai vezetés, hanem azért is, mert sokkal nagyobb mértékben igényli a gazdasági és stratégiai háttértudást, mint a többi coaching típus. Ráadásul pszichológiai ismeretekből is egy speciális részterületet aktivizál, mert például a hatalom és annak megszerzéséért, megtartásáért folytatott nyílt vagy burkolt harc különleges viselkedésmintákat eredményez. Ezek hatékony kezeléséhez a coach számára is elengedhetetlen a megfelelő elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat. Az ilyen szituációkat nem könnyíti meg, hogy az érintett felsővezetők már nagyon sok vezetői és készségeket fejlesztő képzésen vettek részt, így sokak számára nehéz vagy éppen nem is szükséges újat mondani. Esetükben a coaching során arra helyeződik a hangsúly, hogy a stratégiai célok és a vezető stratégiai szemlélete érdekében az eddig megszerzett ismereteket, kifejlesztett készségeket a megfelelő csatasorba állítsák, a látókört szélesítsék és fejlesszék, illetve az ehhez kapcsolódó tapasztalati tudást előhívják, aktivizálják. Tehát, a stratégiai coach elméleti és gyakorlati többlettudását mind a cég, mind a coacholt vezető joggal várja el a sokszor hat számjegyű óradíjért. „A stratégiai coachinggal foglalkozó szakembernek otthon kell lennie a stratégiai menedzsment témaköreiben, de nem elég ismerni a stratégiai tervezés és vezetés folyamatát, buktatóit, a probléma megközelítéseit, a stratégiai változás és válságmenedzsment vagy a kikényszerített stratégiák kezelését, képesnek kell lennie a stratégiai szemlélet fejlesztésére is. Tisztában kell lennie a stratégiák fajtáival, mibenlétével, veszélyforrásaival, kulcs sikertényezőivel és a paradigmákkal is. Ezek hiányában aligha létezhet egy professzionális stratégiai coach. Mindezek mellett nagyon hasznosak a makrogazdasági ismeretek, illetve a hatékony munkához ilyen szinten már elkerülhetetlen a coacholt iparágának az alapnál magasabb szintű ismerete. Mivel a stratégiaalkotás központja sok cégnél a külföldi anyacég és az ügyfelek, a piac egy része is nemzetközi, ezért a mikro- és makrokörnyezeti valamint az interkulturális ismeretek is erősen befolyásolják a stratégiai coaching folyamatát.” – mondja Kiss Andrea a BLC tréning Kft. cégvezetője. Tapasztalata szerint a stratégiai coaching sikerének a tétje is nagyobb a vállalat sikere szempontjából, mivel a coach ismeret és módszertani hiányosságai rendkívül alacsony hatékonyságú coachingot eredményezhetnek. Így alapvető elvárás, hogy tisztában legyünk azzal mi a különbség egy stratéga és egy felsővezető között. A stratégák döntéseik során vagy annak eredményeképpen sokszor szembesülnek kiélezett vitákkal, valós hatalmi harcokkal, amik miatt magányossá válhatnak, tevékenységük során sokkal több a játszma, a kezelendő negatív viselkedésforma, illetve munkavégzésük és teljesítményük is sok kritikának, mérésnek van kitéve. Ráadásul fokozott elvárásoknak kell megfelelniük a piac, a vevők, az anyavállalat vagy a tulajdonosok részéről. Mindezek extra stressz és teljesítménykényszerrel járnak/járhatnak.

HATALMI HARCOK, ÉRDEKHÁBORÚK
A stratégiai vezetőknél lévő hatalom a stratégiai coaching egyik bűvös szava. Sok pozitív dolog és rengeteg probléma (hatalmi harcok, kritika, elvárások) is együtt jár vele, ezért a coach, mint szakember és külső szemlélő valóban sokat tehet ügyfeléért. A másik bűvös szó az érdek. Azaz, fontos a hatalom-érdek mátrix hatékony kezelése, a beavatkozási pontok, döntési helyzetek magabiztos meghatározása, kezelése. Természetesen mivel alapvetően coachingról van szó továbbra is elengedhetetlenek a vezetői, szervezeti kultúra és HR-ismeretek, a coaching módszertan és technikák, a sokoldalú megközelítés, a készségek fejlesztése, az emberi problémák kezelése és egy bizonyos szintű pszichológiai tudás. Az előzetes ismeret, az azonos szakmai tudásbázis nagymértékben megkönnyíti a közös hullámhossz megtalálását és az együttműködést azokkal a vezetőkkel is, akik nemzetközi vizeken eveznek. A tudatos fejlődés igénye pedig nemcsak a coaching sikeréhez járul hozzá. Csodaországban már Alice számára is világossá tették: a valahová tartáshoz is muszáj a legjobb utat választani. Szerencsére a stratégiai coaching útjai – bár rögösek kissé – gyors ütemben épülnek.

Forrás: Prove

Author: Szoboszlai Krisztina

provebt@tvn.hu (30/483-74-91) Pove Bt.

Vélemény, hozzászólás?