AZ INTERPOL ÁLDOZATAZONOSÍTÁSI KÉPZÉSE

Immár Magyarországon is megalakult a Disaster Victim Identification (DVI) elnevezésű munkacsoport, amely tömegszerencsétlenségek, természeti katasztrófák, terrorcselekmények bekövetkezésekor vagy külföldön hasonló esemény megtörténtekor – az Interpol irányelvei és iránymutatás szerinti – kellő szakmai felkészültséggel készen áll a magyar áldozatok beazonosítására.

Az Interpol égisze alatt már 1980 óta működik ilyen munkacsoport, mely sorai közt magyar szakemberek is találhatók. Dr. Farid Ajang, igazságügyi fogorvos szakértő, egyike azon önkénteseknek, akik részt vettek június végén azon a tréningen, amely kiemelkedő fejlődést hozott az áldozatazonosításra való felkészítés magyarországi történetében. Ennek eredményeként megalakult Magyarország első önálló DVI-csoportja. A különböző szakterületeket képviselő, lelkes, és sokoldalú képzést kapott szakemberek száma jelenleg 24.
Ezen a mostani képzésen a nemzetközi DVI-szakma prominens képviselő is részt vettek. Az volt a céljuk, hogy elmélyítsék a munkacsoportba jelentkező hazai szakemberek elméleti és gyakorlati tudását az intenzív továbbképzés során.

Az Interpol protokoll szerint az ismeretlen áldozatok azonosítása valós helyszíneken, tömeges áldozatokat követelő buszbaleset szimulálásával történt.
Dr. Farid a beszélgetésünk során arra is felhívta a figyelmet, hogy a különféle azonosítási módszerek (ujjlenyomat, DNS, fogászati azonosítás) szakterületeit képviselő és az ezeket támogató technológiák alkalmazását biztosító szakértőknek jól szervezett csapatmunkában, rövid időn belül úgy kell együttműködnie, hogy kövessék a magas szintű szakmai kritériumokat, és nemzetközi protokollokat, a pontos azonosítás érdekében.
Az azonosítás folyamata attól a pillanattól kezdődik, amikor a nemzetközi protokoll szerint megkezdik a maradványok összegyűjtését, rendszerezését, majd az adott helyzet követelményeinek megfelelő szakszerű módon gondoskodnak a sértetlen maradványoknak a boncterembe történő eljuttatásáról.
Olyan körülmények is előfordulhatnak azonban, amikor az azonosításra váró áldozatok maradványai köré szervezik a bonctermi azonosítás technikai eszközeit. Ilyen esetekben a szakembereknek az azonosítás lefolytatása során az emberi méltóság megőrzésére és a kegyeleti jogok gyakorlására is tekintettel kell lenniük.
Mindez rendkívül sokrétű, precíz munkát igényel, nem beszélve arról a követelményről, hogy a munkacsoport tagjai megfelelő módon kezeljék a tömegszerencsétlenség, tömeges áldozatokat követelő természeti katasztrófa vagy terrorcselekmény okozta pszichés terhet.
Magyarországon az önként jelentkezett, elhivatott szakemberekből megalakult 24 fős DVI-munkacsoport tagjai további, rendszeres képzésekben részesülnek majd, ezáltal egyre intenzívebben kapcsolódhatnak be a nemzetközi szakmai fórumok és szervezetek munkájába.
A szakemberek egyre bővülő tudása és tapasztalata így állhat a társadalom szolgálatába.

Author: Gáspár Éva

Vélemény, hozzászólás?