Archive for: Anthony Giddens

A SZOCIOLÓGIA TANÍTÁSA

Van négy lány. Én is úgy emlegetem őket: a „Fészekalja”. Okosak, bátrak, vonzóak és tettre-készek. Négy égtáj felől jöttek, négy sors, négy habitus, négy történet. Közös bennük a frissen szerzett művelődésszervező diploma, s nekem az, hogy riadt kezdő hallgatókból szívélyes barátaim, tanácsadóim lettek, s e vonatkozásban nevezik magukat fészekaljának. A diplomát megharcolták, megkoplalták, a vizsgákat […]

Tovább »

 
 

SZOLID MOTOROSOK

„Ím, itt vagyunk, gyanakvón s együtt, / az anyag gyermekei. / Emeljétek föl szivünket! Azé, / aki fölemeli. / Ilyen erős csak az lehet, / ki velünk van teli.” – József Attila: „A város peremén”. Konok Péter: „Az eszmék országútján – A nyugati szociáldemokrata kánon dilemmái 1945-től napjainkig” című könyvét olvasva az jutott eszembe: mennyire […]

Tovább »