STIHL-STOHL

„Buci” kálváriájának krónikája

Stohl András a.k.a. „Buci” öt hónapot töltött szeretetben, békességben meggyötörten, elveszetten a Kozma utcai börtön ódon falai közt. A bírói gyakorlatnak megfelelő ítéletet többé-kevésbé elégedetten fogadták a fóti autóbaleset áldozatai és a közvélemény. Közszereplőként ügye rendkívül nagy nyilvánosságot kapott, ezzel a társadalomra gyakorolt hatása korántsem elhanyagolható. Buci börtön utáni utóélete ugyancsak jelentős szereppel bírhat, amit egy most megjelent könyv is alátámasztani látszik.

BŰN ÉS BŰNHŐDÉS

Idén márciusban a Való(di)Világ hőse szabaddá vált, letelt ama kiszabott idő, mialatt lerótta vezeklését tetteiért. Habár vezetni még (!) (azaz öt évig) nem vezethet újra – bár megígérte, többet nem is ül a volán mögé – és priuszának jogkövetkezményei bizonyos szinten akadályozzák a polgári társadalomba történő visszailleszkedését (pl. munkavállalás viszonylatában), mostantól „azt tehet, amit akar”. Természetesen szabadsága többet el nem vitatható tőle, ám az ismét szabad Buci bizonyos megnyilvánulásai szúrhatják az eseményeket követők szemét.

KÖNNYFAKASZTÓ KÖNYV(EK)

 Magyar börtönpokol címmel jelent meg minap az egyébiránt kivételes kvalitásokkal rendelkező fóti színész-műsorvezető – Szalai Vivien  által írt – könyve a korántsem szívesen tett látogatásáról a kozma utcai Budapesti Fegyház és Börtönben. A szerző által megírt élmények a mai magyarországi börtönviszonyokról tesznek elsősorban tanúbizonyságot, melyek nyilván kegyetelnek, embertelenek és még ki tudja, milyenek. Élek a gyanúperrel: eme államilag támogatott „szolgáltatás” minősége valóban jogosan kritizálható, bár – büntetlen előéletűként – nem tisztem állást foglalni a kérdéskörben. Ugyanakkor felmerülhet az olvasóban a kérdés: aki vétett a törvény ellen, mennyi joga van felszólalni a büntetés alatt tapasztalható körülmények ellen?

Szerencsére nekünk, „folyamatosan” kint élőknek ismeretlen ez a világ – csak különböző rémtörténetekből, teszem azt Zalatnay Cini valóságshowjából  és az Oroszország legkeményebb börtönei című sorozatból lehet képünk arról, mi is folyhat odabent. Ebből a szempontból Andrásék műve akár hiánypótló is lehet.

KÉTSÉGEK ÉS VÉTSÉGEK

Az ember – talán természetéből adódóan is – azonban bizalmatlan. Stohl ítélete előtt drogprevenciós előadásokat tartott középiskolás diákoknak: hivatalosan nevelési célzatból, nem hivatalosan azonban mindenki tudta, hogy az elsődleges cél a várható büntetés enyhítése. Bár sokan néztek rá ezért ferde szemmel, azt azért valljuk be: melyikünk tett volna másként büntető eljárás alatt állva…?

A Buci tapasztalatairól szóló könyv valódi célja azonban nem teljesen egyértelmű mindenki számára. Vajon tényleg csak tudatni szeretné a világgal felhalmozódott, túlcsordult érzelmeit? Magának próbál elszámolni vele? Esetleg szeretné helyzeti előnybe hozni magát, visszaállítani a közvélemény bizalmát vele szemben?

Mennyire rosszmájúak avagy realisták azon nézetek, mi szerint puszta marketingfogás az egész? Csak a(z egyelőre remélt) profitra hajt? Ha igen, nemes célja családja megromlott anyagi helyzetének javítása,vagy valami egészen más?

Kérdések hada, amire talán maga Buci sem tudja a választ, pedig csak ő tisztázhatná magát e vádak alól. Átgondolandó (lett volna), mennyire jó taktika megtépázott megbecsültséggel ismét kiállni a nagyérdemű elé, anélkül, hogy tudjuk, milyen reakciók érkezhetnének erre. Kockázatos vállalkozás ez egy olyan ember számára, aki világéletében a népszerűségre, az elismertségre hajtott és félő, olyannyira görcsösen akarja, hogy fegyvere akár visszafelé is elsülhet.

TANMESE A VALÓ VILÁGRÓL

Szeretnék biztos lenni abban, hogy aggodalmaim alaptalanok.
Szeretnék biztos lenni abban, hogy a megbánás valóban őszinte, és András visszaesőként most tényleg tanult az esetből.
Szeretnék biztos lenni abban, hogy 2016-ban nem, vagy csak nagyon megfontoltan látjuk majd ismét autókázni Pest megye útjain, teszem azt, éppen megünnepelve a mellékbüntetésként kirótt járművezetéstől eltiltás időtartamának leteltét.

Bízva abban, hogy a könyvbemutatón bevetett marketingfogások valóban valami emberi célt szolgáltak, nem kizárólag azt, hogy minél több fogyjon a könyvből, ajánlom a könyv elolvasását. Tanulságul annak, hogy saját és embertársaink védelmének elhanyagolása, ezáltal veszélyeztetése nem ér meg egyetlen átbulizott éjszakát. Tanulságul kiváltképp Bucinak, akinek ezúton is sok sikert kíván a szerző egy jobb út megtalálásához.

[Friss hír: a könyv megjelentetése további jogkövetkezményekkel is járhat, akár börtönbüntetés is lehet a vége!]

Debrecen/Isaszeg
2012. évi október hó 21-én

Author: Weisz Dávid

Tájékoztatás, értelmezés, tanítás - ez a három tevékenység a tudomány által elért eredményeknek a megszokottól kissé eltérő módon történő kommunikálására vonatkozik. Az aktuális tudományos hírek hátterének ismertetésére törekszem. Kapcsolat a szerzővel: weisz.david@prherald.hu