Levelek a Pokolból 4.

A szerző ismeretlen


Igen tisztelt Mr. Hyde,
semmi sem jogosítana fel erre a cselekedetre, ha nem számítanám őszinte segítőkészségemet. Remélem, megbocsátja magatartásomat, amennyiben kézhez kapja levelem. Édesapám, néhai Alexander Brown, tekintélyes táblabíróként működött a Londoni Királyi Bíróságon. Ez év áprilisában a legnagyobb bánatunkra hirtelen halálozott el. Nem szeretném családi ügyekkel fárasztani becses elméjét, ám apám gazdag hagyatékában Édes jó anyámmal találtunk három felbontatlan és rejtélyesnek tűnő levelet az Ön nevére címezve, egy bizonyos doktor J.-től. A név elmosódott ugyan, de talán két el betűre végződik. Jószerével nyomoznunk kellett az Ön valódiságát illetően, kérem ne sértődjék meg e szó hallatán, nem volt oly egyszerű, midőn Édesanyámmal előszörre elgondoltuk.

Kénytelenek voltunk e hányatott sorsú levelek tartalmát megismerni az események kiderítésének okából, és felfedeztük, hogy a levelek valószínűleg egy 15 évvel ezelőtti hajótörés során vesztek a tengerbe, de hála a Teremtőnek az enyészet nem fogott rajtuk, és ez talán egy kedvező jel Uram. Mint Ön is talán értesült róla, Ausztrália nyugati partjainál Őfelsége több hajóból álló flottája sérült meg egy szokatlanul hosszú viharos időszakban. Nem részletezem hogyan találtunk el Önhöz, mennyi segítő kéz által jutottunk hasznos tudáshoz. Mivel Édesapám az utóbbi években igen zárkózott életmódot folytatott, nem tudtunk kihez fordulni közvetlen környezetünkben. Londonban rengeteg doktor található, kinek becses neve Hyde, ezért a levelekben említett Kiadóvállalathoz és különböző Társaságokhoz fordultunk segítségért. Édesanyám a City legmagasabb köreihez is eljutott, néhai Édesapám rangját és tisztségét tekintve e művelet nem okozott különösebb gondot. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a Cityben ezt a bizonyos Dr. J-ét, ki által a levelek Önnek íródtak, senki sem ismeri, mi több, hallani sem hallott róla senki. Ezt nemigen tudjuk magyarázni Édesanyámmal ezért kíváncsian várjuk éppen Öntől e titokzatos idegen személyazonosságának felfedését.

Tudja az élet vidéken nem olyan izgalmas, és úgy érzetük mind a kettőnkre igen jó hatással van a kutakodás. Nem szeretném túl személyes észrevételekkel terhelni Önt, mégis el kell mondanom, úgy érezzük, mind a ketten megifjodtunk e nyomozás során. Bevallom, túljutottam már életem delén, ennek ellenére nem minden bájt nélkülöző hölgynek ismer a magasabb vidéki társaság.

Visszatérve eredeti mondandómhoz, Édes jóanyámmal úgy találtuk, a levelek valamelyik hajóról kerülhettek a tengerbe, azonban végzetes sérüléseket nem okozott nekik, mert a kiszámíthatatlan időjárás hamar felszáríthatta a melegítő nap sugaraival a finom és tartós papirosokat. Rejtély számunkra az is, miként kerültek néhai édesapám hagyatékába. Erre semmilyen magyarázatot nem találtunk Édesanyámmal. Bárcsak Ön lenne a válasz kérdéseinkre!

Arra kérem, ha a közeli jövőben Londonban járna, legyen oly jó, keressen fel bennünket, hogy a leveleket a kezéhez adhassam. Édesanyámmal annyira beleszerettünk a City hangulatába, a pezsgő életbe, hogy látja, nehezen vesszük magunkat a hazamenetelre. Óh, a vidéki élet… Isten őrizzen, hogy megkívánjam, leutazzék hozzánk vidékre! Mi már egy ideje a Cityben élünk Édesanyámmal, és szívesen vendégelnénk meg egy csésze különleges teára, melyből küldenék levelem kísérőjeként parányi adagot, hiszen Édesapám lelkes és érdeklődő barátja volt a Kelet- Indiai Fűszertársaságnak, mely a mai napig tiszteletből, rendszeresen küldi számára különlegességeit, fűszert és teafüvet egyaránt, és ez napjainkban igazán, oly egyedi dolog! Talán Nottingham, ahová Ön való, még nem ismeri a Melissa Officinalis áldásos hatását. Londoni szállásunk is bizonyára tetszeni fog Önnek, hisz előkelőségben párját ritkítja az épület. Címünket természetesen feltüntettem e boríték küllemén, nem tudná elvéteni akkor sem, ha szeretné…

Kérem, látogasson el mielőbb hozzánk, érdeklődve várjuk társaságát, mely sokat látott ember ígéretét nyújtja nékünk.

London City, 1840. május havának 22. napján, pénteken

Üdvözlettel: Miss Mary Anne Brown

 

 

 

 

 

 

Author: Nagy Mari Anna

Elbeszélései, könyv-recenziói és filmkritikái 2017 óta jelennek meg rendszeresen.

Vélemény, hozzászólás?