KOZMIKUS ZENE: A SZERETET ELMÉLETE

A modernizáció által az emberiség nagy előrelépéseket tett. Képesek voltak elutazni a tudomány és technológia álomszigeteire, azonban még mindig ragaszkodnak a megszokott elméleteikhez és látásmódjaikhoz. A világ erejét az elme és a matéria alkotja, egy ismeretlen és véget nem érő terület mindenkinek megadja a lehetőségét a spirituális csatlakozás lehetőségét a valódi alkotás során.

Stephen Hawking – Brian Randle felvétele


Az isteni kapcsolat elérhetetlennek tűnik, pedig közelebb van, mint gondolnánk. Kutatók számos elvet alkottak meg az univerzum működésére, beleértve a jelenlegi legfontosabbat, a „Big Bang” hipotézist. A végtelenség még ez a modell sem korlátozza le, mert nem lehet kiszámolni az empirikus valóság mögötti harmóniahullámot, amit mi szeretetnek hívunk, vagy kalkulálni azzal. Hol és hogyan tudjuk felfedezni azt a nagyon magas minőséggel rendelkező eszközt, amely megengedi, hogy megközelítsük a végtelen birodalmát a belső fizikális bizonytalanságunkon keresztül? Valójában már létezik, ráadásul a lehető legjobb formájában, az örök lélekben; ami hiányzik, az a mély hallgatás metódusa a kozmikus zene által létrehozott harmonikus szeretethullám.
Néhány évvel ezelőtt szerettem volna írni a legjobban átformálni képes és egyben a legnagyobb inspirációs minőségét birtokolja az életemnek, a szeretetről. Ahogyan a zenét átírtam a lelkem nyelvére, azt éreztem, hogy az nagyon messze jár a normál hallást elérő frekvenciáktól. Eldöntöttem, hogy egy képzeletbeli történettel kezdem, ami egy kicsit eltér Stephen Hawking az Univerzumról való eredeti magyarázatától. A mesék gyakran kezdődnek „az egyszer volt, hol nem volt„-al, de az enyém másképpen indult: „Egyszer csak nem volt hely az időben”. Isten egyedül van az örökkévalóság óta, kezdet nélkül. Senki nem tudja megmondani, hogy mikor és hol volt a start. Ez túllép a leegyszerűsített Ősrobbanás modelljén. A végtelenség területéhez tartozik az a birodalom, amely az idő és hely határain kívül áll kiinduló és végpont nélkül. A kontraszt remekül látható a két elmélet, a végtelen és a „Big Bang” között.
A „Nagy Bumm” modell az uralkodó kozmológiai elmélet, ami leírja az univerzum korai fejlődését. Körülbelül 13.798 ± 0.037 billió évvel ezelőtt történt meg, a világűr rendkívül sűrű és forró állapotban elkezdett bővülni és mai napig folytatja méretének növelését. A közös analógia szerint maga a tér tágul, így a galaxisok is vele együtt, mint a léggömbön lévő foltok (3-8). A klasszikus kérdés: melyik volt előbb, a csirke vagy a tojás, ennél az elméletnél is feltehetjük ugyanezt. Melyik volt előbb, a kontextus, amelyben a nagy esemény történt, vagy a megvalósulás? Ha a „Big Bang” volt hamarabb, akkor nem volt összefüggésben azzal, ami bekövetkezett. De ha kontextus, akkor a történés nem a kozmosz eredete. Be tudjuk rakni a végtelenséget egy kis lufiba, ami később kilyukad és felrobban a hatalmas erőtől? A NASA tudósai rájöttek arra, hogy a ma vezető teória nem teljes, mert nem magyarázza el pontosan, hogy a leghosszabb skálán miért olyan egységes az univerzum, vagy éppen miért nem egységes az idő kis skáláján. Például nem tesz kísérletet, struktúrákat a csillagok és galaxisok létrejöttére a világegyetemben (9).

AZ ŐSROBBANÁSON TÚL
A végtelen jelentésének megértésére tett kísérlet és elmélkedés hiábavaló, azonban végtelen lelkünkkel képesek vagyunk erre, mert testünk a lelkünk kivetített térhatású képe. A kozmosz lakóinak spirituális identitása alkotja a világűrt. A holografikus modell szerint a részek adják össze az egész látványt, vagy ha úgy tetszik, teljesség van minden részletben (10).
Baba Tahir – a 11. század remek, írástudatlan költője – azt mondta: „Az összegyűlt könnycseppek tengere vagyok. Az világűr közepe vagyok, itt és most.” (11). Kifejezte, hogy megérti a létezést a teljesség minden elemében. Látta, hogy a komplettség a szeretet attribútuma. Ezt már évszázadokkal ezelőtt teológusok és közemberek is tudatosították magukban. Például, Hatef Esfehani, egy 18. századi költő a következőt írta: „Nyisd ki szíved szemeit, íme, az élő mag. Bármi is van elrejtve, az lesz a célod. Gyengéd szíved minden atomja, amely kialakult. Látni fogja a magba zárt nap mosolyát.” (12)
Az első sor mutatja meg azt, hogy ő felfogta: minden egyes darab egy épp egész kifejezés jelentését. Amikor az emberek a „Nagy Bumm”-ra gondolnak, általában apró fényes pöttyök útján létrejött új „galaxisok”-ra asszociálnak. Az erős teleszkópok által vetített kép alapján tudják, hogy a csillagrendszerek nagyon messze vannak, a Földön túl egy végtelen kozmosz részei. Lehet, arra gondolnak, hogy a „Big Bang” fizikai energiákat hoz létre, ahogyan a hidrogén és a hélium együtt egy másfajta anyagot képes teremteni vagy például a sötét anyag. Ezek a koncepciók eseményekkel és energiákkal kezdődtek, amelyeket elménk és a minket körülvevő materiális világ korlátoz. A népesség olyan energiaformákba transzferálja őket, amelyeket ismernek- napfény, levegő, víz, piszok. Bár mi megértjük, hogy a megértéshez való átalakítás rendkívül hosszan tartott, a végtelenben az idő egy teljesen más formában is létezik. Különböző fizikai elméletek próbálták meg elmagyarázni a Világegyetemet időben, térben, anyagban és elmében. Akárhogy is, de a végtelent vagy a lélek perspektíváját a témában nem tudják érthetővé tenni, ugyanis mindkettő túlmutat a négy elemen. Igen, az emberi szellem nem magyarázható elme és anyag segítségével, mert hologramként magába foglalja ezeket a szegmenseket.
Ahhoz, hogy értsük a végtelent és az Ősrobbanás elvét, az igazi kihívás nem Isten elméjének megismerése, hanem sajátunké, mert a tér és idő számít a valóságunkban. Ahelyett, hogy a fizikai elméletek és a „Big Bang” teóriát figyelembe véve próbáljuk megértetni a végtelen hiteles tartalmát, kezdjük annak nyelvével, a lélekkel, az erővel, ami lehagy mindent, beleértve a négy elemet. Valójában a kozmosznak nincs eleje, sem vége, mialatt időt és teret használ fel, hogy elmét és anyagot hozzon létre. Ezen a ponton visszaértünk a saját sztorinkhoz; ebben a kitalált történetben, a kozmosz minden részecskéjébe harmonikus hullámként Istenből árad a szeretet energiája. Milyen típusú hullámot indít el? Elektromágneseset, ami átjut a légüres téren és sötét anyagon, hogy elérje a Földet? Ez mechanikus hullámokat vagy kvantumokat is konvertál? Nem, a „harmonikus hullám”, amely összhangot szül metafizikai és fizikai rendszerekben, eltér a mechanikus hullámoktól vagy a kvantumoktól. Egységes hullám saját tulajdonságaival. Semmilyen médium nem szükséges a továbbításához, semmilyen anyag vagy sötét anyag. Ez szüli multi-spektrális hullámok többdimenziós létezését, a nulla-dimenziós elektronok létezésében a kvarkokat és fotonokat. Idő és tér dimenzión kívüli létet teremt egy végtelen kozmoszban. Azért teszi, mert egyaránt folyik az összes lehetséges léten kívül, és holografikus valóságként minden életen belül is.

Krishnamurti és David Bohm a Brockwood-parki találkozón

A SZERETET UTAZÁSA
A harmonikus hullámnak nem kell semmilyen vezetés. Ez a koncepció eltér David Bohm ideájától a nem lokális minőségű kvantumpotenciákról (13). Tehát ennek segítségével, nem lehet olyan fizikai teóriákat teremteni, mint a távoli pszichokinézis, szinkronizáció és a szerelembe esés. Az álmok is hologramok. Amikor belépsz egy álomképbe, holografikus képként jelensz meg univerzális tudatosságban. A karakterek a valóság leképeződései. Az igazság az, hogy minden egységben lakozik kozmosz. Az ilyen természetű jelenés lehetővé teszi, hogy előzetes ismeret és tudás nélkül, átalakuljunk az álmon belül. Minden karakter megmutatja a veleszületett, mögöttes, valóságot, amit nagy tisztelettel és figyelemmel kell kísérni. Sőt, egy személy megjelenése valaki víziójában az egyetemes tudat megnyilvánulásának bizonyos formája. Úgy viselkednek, mint a kulcsok, amelyek felnyitják csukott, vak szemünket, csapdába rejtett gátakkal aktivizálják a jól megszokott rutint, hogy felfrissítsék és átalakítsák a perspektívákat. Amellett, hogy a harmonikus hullám nem igényel helyet, mint egy karmester, időt sem. Szerelem és szépség mintái egyidejűleg a világ bármely részéről származnak. Olyan képességgel rendelkeznek, hogy meg tudják haladni az időt, ellentmondva Albert Einstein speciális relativitáselméletének, amely szerint nincs gyorsabb a fénysebességnél (14). Ez jelenik meg több vitában is a neutrínó sebességét illetően.
2011 szeptemberében a CERN egyik tudósa létrehozott egy olyan, nulla nyugalmi tömegű, töltés nélküli elemi részecskét, amely gyorsabb, mint a fénysebesség (15).
Megtámadott a boldog vírus tegnap este, Amikor kint énekeltem a csillagok alatt. Ez már vitathatatlan – Csókolj meg!” „Az ajándék”Daniel Ladinsky (16)
Hívhatjuk szeretetnek, vagy belső zenének a harmonikus hullám mozgásait, valójában az elme és a lélek inspirációinak isteni nyilvántartásában. Hafez, a 14. századi költő szintén így definiálta az ösztönzést: „Tegnap éjszaka, hajnal felé, engem a szomorúság szabadsága szállt meg, ők (sors és végzet) adták nekem. És az éjszaka sötétségében, nekem az élet vize adott, a ragyogáson túl A sugárból, az ő lényege és én, az érzéketlen (bár megtelve szeretettel Isten felé), csináltak bort: (a világon) a ragyogás poharából, Isten minőségéből, nekem adták.” (17)
Ekkor lépett fel a nagy esemény, a nyugodtság és összhang megnyilvánulása térben és időben. A harmóniát talán úgy írják le, mint egy utat, ami a gyönyörűség idilli berendezésében tapasztalható meg. A szépség Isten művészete. Ez a gyönyörűség a lényege mindennek és mindenkinek a végtelen kozmoszban. Amikor eltűnik ez a harmónia, akkor diszharmóniát tapasztalunk. A béke a kulcsa a jólétnek, ahogy Rumi, a 13. századi költő mondta: „Meghaltam, újra éltem, sírtam, nevettem, mert amikor a szeretet megérkezett, az időbeli véges létem öröklétté változott (18).”
Rumi úgy fogalmazta meg a kiegyensúlyozottságot, hogy azzal új életet adott egy halott emberi testnek. Megértette a végtelen jelentését és a harmonikus hullámok csodáját, ahogy leírja ezt a versében:
A végtelenen túl
A szépség bemutatta az ő tökéletességét
A semmiség magányában
Tükröt tart arca elé
Ő a tudó és a megismert
A látó és a látott
Nem szem, hanem ő maga
Felnézett-e valaha is az univerzumra.
Minden minősége talál kifejezést:
Végtelen zöldellő földje lesz időnek és térnek
Szeretet, az életadó kertje a világnak
Minden ág és levél és gyümölcs
Megjelenik az ő tökéletességének aspektusában
Ciprusfa ad neki csipetnyi felséget
Rózsa ad neki hírt a szépségről
Ahol szépség van,
Ott szeretet van;
Amikor a szépség arca pirospozsgás lesz
Szeretet tüzet ad neki lángjából
Amikor a szépség az éjszaka sötét redőiben lakik
Szeretet érte jön és megtalálja szívét
Összekuszálja.
Szépség és Szeretet olyan, mint, a test és lélek
Szépség az enyém, Szeretet a drágakő.
Együtt vannak
Az idők kezdete óta,
Egymás mellett, lépésről lépésre.”
(19)
Bárhol formálták meg a teljes összhangot, szépség volt ott, annak ellenére, hogy a két dolog között nincs szükség szimmetriára. Például, szépséget találhatunk egy kubista festményében, de nem szükséges, hogy a szimmetriát is felfedezzünk, mert a harmónia érintett az elvárt vagy nem remélt motívumaiban. Nyugodtság van az elszórt motívumokban, a hullámokban és színfoltokban; ezért szeretik sokan nézegetni az ilyen képeket. A harmónia lehet egy kubista festményben talán az érintett motívumokban, az elme egy kiszabott munkájában, esetleg mindegyikben.
Tart-e valamerre a szeretet harmonikus hulláma vagy akadnak olyanok, akik teljesen el is veszítik azt? Habár, az nem megy sehova, de megváltoznak a saját kinetikus energiái érző lényekben, diszharmóniává alakulnak, amelyek a harag, gyűlölet, szorongás, félelem, depresszió, kapzsiság és arrogancia. Nyilvánvaló, hogy a természetben is vannak destruktív jelenségek úgy, mint a cunamik és hurrikánok. A Kozmoszban nincs olyan energia, ami elmúlik; csupán átalakul. Ahogy összhang összhangot szül, disszonancia disszonanciát növel, akárcsak egy ördögi kör. Ősidők óta kísérjük figyelemmel ezt az emberi kommunákban. Minden közösségi sejt, család, területi egység, ország és világ, amelyben előfordult diszharmónia, ott destrukció volt. Ez a történelem leckéje. Mert mi ismerjük az egész kozmosz lelkét, beleértve minden egyes szellemet, a”tisztelet minden léleknek” garantálja az emberi kapcsolatok harmóniájának egészségét. Minden darabnak megvan a saját karaktere a világegyetemben, mint egy holografikus kép, ahol látod az egész fotó minden egyes részletét. Akár egy puzzle, az összes részlet lehet a kis saját univerzumának és az egész egységes univerzumnak a közepe. Isten egyszerre hatolta át az egész űrt és annak összes apró darabját.
A Korán szerint: „Közelebb vagyunk hozzá, mint a saját vénája.”(20). Közelebb van hozzánk, mint saját organizmusunk, Isten minősége hatolja át létezésünk minden pillanatát. Ez a vers a Szent Koránból tisztán bizonyítja, az egész jelenlétét minden egyes kis részletben. Rumi is hitt a Korán rejtett csodáiban, tehát, ez a csodás valóság lehető legjobb megfogalmazása, a fizikai jelenlét valójában árnyék. Tisztelet az univerzum összes tagjának, nem számítva versenyt, kort, vallást, nyelvet, vagyont, vagy spiritualitást, alázat jár a világmindenség központjának, Istennek. Ez a harmónia belső és külső összekapcsolódást is hoz a rendszernek, az emberi lét egy kis cellájának vagy csak a Tejút egy részének; a különböző gondolatok között az emberi agy belső kommunikációinak vagy különböző ötleteknek és elméknek eltérő emberek között. Ahhoz, hogy ezt megtörje, el kell veszítenie a harmóniát és a szépséget. Néhány személy és közösség jobban szereti bezárni saját magát az elzárt szigetére, saját hittel, rituáléval és jogszabályokkal élni. Így elvesztik az összhangot és az esztétikumot.
Saadi, a 13. századi költő szólt arról, mekkora megpróbáltatás a belső és külső összekapcsolódás megtartása: „Emberi lények részei az egésznek, Az esszencia és a lélek alkotásai. Ha az egyik tag lényegi fájdalommal sújtott, a többiek is nyugtalanok. Ha nem tetszik az emberi fájdalom, az emberiség nevét nem vagy méltó megtartani.” (22)
Ezt a verset, ami kegyelmes és drága perzsaszőnyegként díszíti az ENSZ székházát New Yorkban, olyan felhívásnak tekintik, ami minden akadály letör? Gyanítom, de ilyen érzékelésre nincs annál jobb hely a Földön.
ÚJRATERVEZÉS
Einstein
relativitásegyenlete vitatott néhány tudós körében, mert ők nem tudják egészként szemlélni. Ha egyenlővé tesszük az egyenletet, E = mc², szeretettel, fizika területén túli fogalomalkotás szükségessége áll fent. Milyen szeretet az igaz szeretet? Vihetünk magunkkal minden függőséget, szokást, nyereséget, kontrollálást és manipulációt a szeretet zászlaja alatt? Természetesen nem. Van egy nagyon érdekes definíciója a szeretetnek, az Új Testamentum Szeretet fejezetében: „A Szeretet hosszan szenved és kedves; nem irigy, nem kérkedik magával, nem fuvalkodó; nem viselkedik rosszindulatúan, nem önző, nem provokál, nem hisz az ördög létezésében, nem örvend a bűnnek, de örül az igazságnak, bizonyít mindent, kiáll az igazság mellett, hisz mindenben, remél mindent, elvisel mindent. Soha nem hibázik. De ha jövendölés van, akkor elbotlik; ha szóbeszéd van, akkor megáll; ahol tudás van, ott eltűnik.”
Amikor valaki a modern, szekularizált és tanult világ szemével szemléli ezeket a verseket a szerelemről, a fejlett országokban és a fejlődő országokban, mindenki magában hordozza az immaterialitást vagy egy rutinkapcsolat naivitását. Ez a fajta anyagelvű nézőpont a fő oka a háborúknak, rossz bánásmódnak, bűntényeknek, diktatorizmusnak, és a világ negatív spirituális gesztusainak.
Az időszak, amelynek angol neve ’Prelest’ orosz kifejezés, amelyet átvett az angol, az egyenlőség hiányát fejezi ki, annak ellenére, hogy gyakran „spirituális megtévesztés”-nek, „spirituális becsapás”-nak vagy „illúzió”-nak fordítják elfogadva a valóság megtévesztését szemben a spirituális józansággal.” (24) Az emberek, akik felnőttnek hívják magukat, befeketítik a szeretet fogalmát, fontos, hogy úgy nézzünk rájuk, mint ártatlan csecsemőkre, előítélet, büszkeség, leereszkedés, bíráskodás vagy elítélés nélkül. Ehhez érzelmileg kell érettnek lennünk. El kell döntenünk, hogy mi is ugyanolyan „tömeg” akarunk lenni, vagy ellenállunk, mielőtt bármilyen változás a defektív formulában, a valóság kreációjában bekövetkezne az egyik oldalon, vagy harmóniában szeretnénk élni a szeretet harmonikus hullámain. Választanunk kell, hogy maradunk-e bezárva az egyedüli Nagy Bumm véges területén egy kezdő és egy végponttal, vagy máshová tartozunk, amit úgy hívnak „Végtelen”. Éreznünk kell, megéljük-e ezeket a mennyei szavakat, ahol Isten és közöttünk lévő össze dolog számít: The paradoxical commandment by Dr. Kent Keith (25).
„Az emberek logikátlanok, oknélküliek, és önzőek. Mindenesetre szeretjük őket. Ha jót teszel, az emberek önzőséggel fognak vádolni későbbi tetteidnél. Mindenesetre tégy jót! Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenségeket fogsz szerezni. Mindenesetre légy sikeres. Az a jó, amit ma teszel, holnapra elfelejtik. Mindenesetre tégy jót. Őszinteség és becsületesség sebezhetővé tesz. Mindenesetre légy őszinte és becsületes. A legnagyobb férfi és nő a legnagyobb ötlettel a legkisebb férfi és nő a legegyszerűbb elmével lelőheti. Mindenesetre gondolkodj nagyban. Az emberek szívességet tesznek a hátrányos helyzetűeknek, de a legjobbakat követik. Mindenesetre harcolj néhány hátrányos helyzetűért. Amit évekig felépítesz, azt egy éjszaka alatt lerombolhatják. Mindenesetre építs! Az embereknek valóban szükségük van segítségre, de talán megütnek, amikor segítesz nekik. Mindenesetre segíts! Add a világnak a legjobbat, amit adhatsz és szájon rúgnak. Mindenesetre add a világnak a legjobbat. Mert az univerzum nem korlátozza a teret és az időt, mi, holografikus szellemei a kozmikus lelkeknek, nem kell magunkat és másokat lejjebb rakni, mint a kozmikus spiritusz célja. Bennünk van az isteni ragyogás az egész kozmoszon keresztül. Ugyanolyan húrok vagyunk, amelyek más húrokhoz kapcsolódnak belülről, a végtelenbe. Ez a perspektíva segít elutasítani a geológiai, ésszerű, kulturális hitrendszert, különbségeit és határait majd csatlakozik az egységes, közös lényegi végtelenhez. Mélyen hallgatva a kozmikus zenét, szeretettel képesek vagyunk integrálni a kialakuló potenciáinkat, hogy olyanok lehessünk, mint amilyenek valójában vagyunk. Megtalálni, és követni a belső iránytűnket, az istenség szent része, beleértve, hogy felébresztjük a helyes utat a végső hazánkhoz, a végtelenséghez.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A szerző köszönetet mond Dr. Joseph Dillard; PhD, Integral Deep Listening (IDL) fejlesztője, Berlin, Németország, www.integraldeeplistening.com, www.dreamyoga.com angol verziója a cikknek és Dr. Mehrdad Jalalian, MD, Mashhad, Irán, www.MehrdadJalalian.com , a tudományos iratért. Továbbá megköszöni Mehr Publishing group (http://www.MehrPublishing.com) a szerkesztési és másolati kéziratért.
FELHASZNÁLT IRODALOM
Hawking S.W, Ellis G.F.R. (1973).The Large Scale Structure of Space-Time. Cambridge (UK): Cambridge University Press. ISBN 0-521-09906-4.
Wollack E J. Cosmology: The Study of the Universe. NASA. Universe 101: Big Bang Theory.  2010 Dec 10.Retrieved 2011 April 27. Available from http://map.gsfc.nasa.gov/universe/
Planck. ESA.Planck reveals an almost perfect universe. 2013 Mar 21. Retrieved 2013 Mar 21. Available from: http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Planck/Planck_reveals_an_almost_perfect_Universe
CERN COURIER. Planck Reveals an Almost Perfect Universe. 2013 Apr 26. . Available from http://cerncourier.com/cws/article/cern/53082
Clavin W,Harrington J.D.Planck Mission Brings Universe Into Sharp Focus NASA. PASADENA.Calif. 2013 March 21 Retrieved 2013 March 21.Available from http://www.nasa.gov/mission_pages/planck/news/planck20130321.html
Overbye D.An Infant Universe, Born Before We Knew. New York Times. 2013 March 21.Retrieved 2013 March 21. Available from http://www.nytimes.com/2013/03/22/science/space/planck-satellite-shows-image-of-infant-universe.html?pagewanted=all
Boyle A. Planck probe’s cosmic ‘baby picture’ revises universe’s vital statistics.NBC News.Retrieved 21 March 2013. Available from http://news.ca.msn.com/top-stories/planck-probes-cosmic-baby-picture-revises-universes-vital-statistics
WMAP- Age of the Universe.The National Aeronautics and Space Administration (NASA).How Old is the Universe?.2012 Dec 21. Retrieved 2013 Jan 01. Available from http://map.gsfc.nasa.gov/universe/uni_age.html
WMAP-Age of the universe. The national Aeronautics and Space Administration(NASA), Beyond Big Bang cosmology.2010 May16 Available from http://map.gsfc.nasa.gov/universe/bb_cosmo.html
New realities page. The Universe as a Hologram by Michael Talbot, author of The Holographic Universe. C 2011. Available from http://www.newrealities.com/index.php/articles-on-new-sciences/item/2776-the-universe-as-a-hologram-by-michael-talbot-author-of-the-holographic-universe
Persian poetry and poetic artspage. The Quatrains of Baba TahirOryan of Hamadani..c 1995-2013. Available from http://www.farsinet.com/poetry/babatahir1.html
Alexandrian M. Iranian poet, Hatef-Caroum.Retrieved 2013 Jul 24. Available from www.caroun.com/Literature/Iran/Poets/Hatef/Hatef.html
Bohm D,Hiley BJ. On the intuitive understanding of nonlocality as implied by quantum theory, Foundations of Physics, Volume 5, Number 1, pp. 93-109, 1975, doi:10.1007/BF01100319
Wesley C. Salmon . Four Decades of Scientific Explanation. University of Pittsburgh. 2006. p. 107. ISBN 0-8229-5926-7., Section 3.7 page 107
Grossman, Lisa.Dimension-hop may allow neutrinos to cheat light speed.Newscientist.com. 2011 Sep 23. Available from http://www.newscientist.com/article/dn20957-dimensionhop-may-allow-neutrinos-to-cheat-light-speed.html
Ladinsky D.”The gift”. The subject tonight is love. 60 wild and sweet poems of Hafiz.1999 Aug 1. All spirit poetry. Available from http://allspirit.co.uk/hafizhappy.html
Hafiz, Divan-i-Hafiz, translated by Henry Wiberforce-Clarke, Ibex Publishers, Inc., 2007. ISBN 0-936347-80-5
Khalili N, Rumi, Fountain of Fire, Cal-Earth( The California institute of Earth Art and Architecture), September 1994.  Available from http://www.poetseers.org/the-poetseers/rumi/i-was-dead/
Love poems of  Rumi. Rumi.org.uk. Retrieved 2004-04-09. Available from http://www.rumi.org.uk/love_poems.html
Sahih international Quran page, SuratQaf, 50:16. Available from http://quran.com/50/16
Lewis 2000, p. 408 Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Vahid Dastjerdi H, East of Sophia (Mashriq-e-Ma’rifat). Qom: Ansariyan. 2006
Bible versions, New King James Version. 1 Corinthians 13:4-8. Available from http://www.biblestudytools.com/nkjv/1-corinthians/passage.aspx?q=1-corinthians+13:4-8
Discerning thoughts  page. Discerning prelest? Retrieved 2012-07-01. Available from http://thoughtsintrusive.wordpress.com/2012/07/01/discerning-prelest/
Keith K.Anyway, the paradoxical commandment page, c1968, renewed 2001. Available from http://www.paradoxicalcommandments.com/
Jalalian M, Danial HA. Writing for academic journals: A general approach. Electronic Physician. 2012;4(2):474-6. Available from: http://www.ephysician.ir/2012/474-476.pdf

Author: Akbarzadeh Zahra

MD. in Cardiology, Post-Doctoral Fellowship in Echocardiography, Tehran, Iran E-mail: zakbar50@live.com

Vélemény, hozzászólás?