AMRITA UTAZIK

Amrita utazik. Bent és kint. Folyton-folyvást. Valódi és képzelt utakon ténfereg. Megy az unott magyar Alföldről kamaszkorának romániai tengerpartjára. Később meg a tajtékos hullámokból a magas hegyek közé. Kicsiny gyermekkorának kavicsait rugdossa. Sétálgat korhadó léckerítések között. Megyeget folyton, kóricál erre-arra. Vasárnapi buta ügyeket intéz. Kóborol, mint egy öntörvényű macska.  Örökös mosoly-vámszedő.

A szerző felvétele

Amrita összebogáncsolódott ember-kölyköket terelget a patak partjai felé. Esőért rimánkodik, és megdicséri a hetet tojó tyúkocskát. Barackos lepényt majszol, zakuszkát rejteget. Ünneplőruhájába tekeri a nekem szánt ajándékait. Csiki sert hörpint, kézfejével törli szájáról a habot. Tekinget ég felé, fürkészi az éjféli időt. A fogyó holdban fürdik, széllel törülközik. Belefekszik minden kócos éjszakai szénaboglyába. Töpreng, studéroz, morfondíroz. Pontokba szedi a jövőjét. Szavakkal guzsajaz. Ráncos arcokból olvassa ki elárvult országának gubancos múltját.
A tehéncsorda vonulását nézi kerekre tágított szemekkel. Rá-rápillant a viháncoló kicsiny csodákra.
Aztán meg a kutyakölyköket dédelgeti, barátkozik a gondolattal, hogy egyet magával visz a határ nélküli határtalanságba. Máskor meg vicces emberekkel tréfás szópárbajt folytat.
Szómágus a Csend Birodalmában. Éjszakánként nem alszik, nappal meg pislog nagyokat. Számolatlanul issza hajnali kávéit. Középkori cukrászdába téved, dióolajban érlelt juhararomás likőrre vágyik.
Az igazmondás hűséges asszonya. Játszik is persze: kacéran flörtöl, csábosan somolyog, kérdő tekintettel hoz zavarba dús szemöldökű olasz férfit, londoni masszőrt, bakancsos sárréti földmívest.
Örök játékra született, hagyni kell szabadon játszani!
Nyerni is szeret – ő, aki mások játszmáinak vesztese volt sokáig.
Verejtékezik a homloka, de csak megrázza magát, mint egy nyári záporban elázott mutuj bocika.
Transzilvánia züllésre készülő démoni angyala.
Körtefácskák emlékét viszi magával, a veretes költő mondatával.
Szédíti a falu ugra-bugra kölykeit. Hagyja, hogy egy bánatvirág kicsiny lányka forgassa kezén a gyűrűjét. Visszanéz a kerítésen túlra. Szomorúan integet, mint Merlin, a szépség magányos koldusa. Szellemes mondatokban őrzi egy jobb kornak a korhadó világot.
Nem bír a csokipuffancsosokkal –, frecskeli őket ágytól az ajtóig.
Hét lakattal zárja le szívét, és messzire hajigálja a kulcsokat.
Hirdeti, hogy a rendetlenség a rend egy sajátos formája. Így is él: lázad az ostoba szabályok ellen.
Kacskaringózva jár, megy jobbra, balra. Konokul rázza kócos fejét, és kíváncsian fürkészi a girbegurba utcácskákat.

A szerző felvétele

Naponta kihasít magának egy-egy békeszigetet. Rezeg a hőség a levegőtlen éjszakai szálláson, ennek álmatlan nyomát cipeli magával egész nap.
Kába kómában is érzi idejét az időtlenségnek. Csendességből épít szeretteinek házat, nagy fehér firkálós falakkal.
A laskanyújtót szótlanul forgatja a kezében a szelídek szerelmese… Vadidegen emberek ünnepi tányérjából eszik, a gondosan óvott stafírungból a vendégházban, ahol minden varrottas körben és a terítő is szőttes.
A kiskertből hozzák az csoszogó öregek a feszes paradicsomot, új krumplit varázsolnak, rohannak miccsért, karaj kenyérszeletért.
Ő csak ül, áll, nézelődik, mosolyog, töpreng, ásít. Megy tovább, utazik. Amrita gyerekkorának kincseit rendezi harmóniába. Önmagával él.
A szépség és az alkotás tudósa.

Author: Varga Mihály

Stratégiai kommunikációs tanácsadó, a PR Herald – az első magyar public relations szakfolyóirat – alapító-főszerkesztője. 1983-ban kezdi pályafutását a Magyar Televízió Szegedi Stúdiójában, mint szerkesztő-rendező, majd ’85-től filmgyártásvezetőként dolgozik Budapesten. 1987-től a Magyar Tudományos Akadémia Kutatófilm-stúdiójánál produkciós menedzser. A rendszerváltás idején (illegális körülmények között) külpolitikai tudósításokat szervez, külföldi televíziós társaságoknak szállít dokumentumfilmeket és híranyagokat, a „Keleti Tömb” utolsó szocialista országainak végnapjairól. Több száz publicisztika, rádió- és lapinterjú szerzője és szerkesztője. Olyan szervezetek és vállalatok pr-tevékenységét segítette/segíti, mint az ORTT, a Magyar Államkincstár, a Szerencsejáték Zrt., a Nemzeti Szakképzési Intézet, a Magyar Villamos Művek Rt., a Levegő Munkacsoport, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségi Közalapítványa és a Workania. A pályájuk elején álló tehetséges emberek megszállott támogatója. Kapcsolat: varga.mihaly@prherald.hu

Vélemény, hozzászólás?