Az Emberi Erőforrások Minisztériumának, Egyházi, Nemzetiségi és Civil kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 2014. szeptember 11-én, 11.30-kor az Országos Sajtószolgálaton (OS) keresztül közleményt adott ki a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága jogerős döntéséről. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) örömmel üdvözli a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának áprilisban hozott, és 2014. szeptember 8-án jogerőre emelkedett döntését, mellyel kötelezi a Magyar Kormányt a jogaiktól megfosztott egyházak státuszának helyreállítására, és az elmúlt évek során elszenvedett hátrányaik megszüntetése érdekében kártérítést ír elő. Amennyiben ez 6 hónapon belül nem valósulna meg, az érintett egyházak újra a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának döntését kérhetik. A MET ezt fogja tenni.

010

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nem ismeri a többi érintett egyház (vélhetőleg szintén megalapozott) konkrét anyagi követelését, de a magunk nevében a leghatározottabban visszautasítjuk az EMMI szóban forgó közleményének sértő kijelentését: „Figyelemmel a strasbourgi bírósághoz benyújtott kártérítési kérelmekre, azok jellegéből és mértékéből is megállapítható, hogy az érintetteket itt elsődlegesen üzleti célú haszonszerzés motiválja.”
Sajnálatos, hogy az EMMI megismétli a sokszorosan hamisnak bizonyult vádaskodást, hogy az új egyházi törvény megalkotását „az adófizető magyar emberek megkárosítását célzó tevékenység” megakadályozása tette volna szükségessé.
A MET kizárólag az egyházi státusz elvesztéséből származó, igazolható és bizonyítható kárának megtérítésére tart igényt.
Az EMMI arról is megfeledkezni látszik, hogy a MET-et más egyházakkal együtt hónapokig tartó, több irányú vizsgálatnak vetették alá, melynek végén Balog Zoltán miniszter aláírásával olyan értékelés érkezett a Parlament Igazságügyi Bizottságához, miszerint egyházunk esetében az elismerés törvényi feltételei minden tekintetben fennállnak.
Az EMMI nyilatkozat azon további állítása, miszerint „Magyarországon a vallási tevékenységet végző szervezetek jogosultak a személyi jövedelemadó 1%-ának fogadására” azt a hivatalosan megválaszolandó kérdést veti fel, hogy ebben az esetben miért nem kaptuk meg még a 2012-ben felajánlott 1%-okat sem, sőt, az azt követő évek állampolgári felajánlásait sem? Miért küldött a NAV olyan tartalmú leveleket az adózóknak, hogy a MET számára az SZJA 1%-a nem ajánlható fel?

Az EMMI nyilatkozata azt is állítja, hogy a leminősített egyházak folytathatnak felsőoktatási képzést. Ezzel szemben kénytelenek vagyunk közölni, hogy éppen a mostani tanévben tesz meg mindent a Minisztérium, hogy Wesley János Lelkészképző Főiskolán minden szak ellehetetlenüljön.
Az EMMI nyilatkozat utolsó bekezdése is megtévesztő, mivel az csak az un. „bevett egyházakról” szól, és az „egyházi személyek” kedvezményeiről. Ezek a juttatások a diszkriminált felekezetek esetében nem érvényesülnek.

Kellemetlen, de mégis utalnunk kell arra, hogy a Strasbourg-i Bíróság azért nem vette figyelembe a magyarországi jogszabályváltozásokat, mert azok már a Velencei Bizottság és a Magyar Alkotmánybíróság szakmai szűrőjén is fennakadtak.
Ezen a helyzeten az sem javít, hogy az inkriminált jogi tételek (visszamenőleges törvénykezés, egyház és egyház megkülönböztetése stb.) időközben az Alkotmánybíróság által nem érinthető Alaptörvénybe kerültek. Nyilvánvaló, hogy nem a Strasbourgi Bíróság által figyelembe vett európai alapnormákat kell a változó magyar szabályozáshoz igazítani. A Magyar Alaptörvényt és a sarkalatos törvényeket az Európában elfogadott jogi értékekkel kell megfeleltetni.
Bízom benne, hogy az Egyházi, Nemzetiségi és Civil kapcsolatokért Felelős Államtitkárság nem a teljes Magyar Kormány (talán nem is a Minisztérium), hanem csupán a saját nevében tette ezt az ellentmondásos nyilatkozatot. A MET várja a minisztérium felelős helyreigazítását, és azt, hogy erkölcsi elégtételt is szolgáltat a megbántott közösségeknek, köztük egyházunknak, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek is. A Strasbourg-i Bíróság jogerős döntéséből eredő tárgyalási kötelezettség tudomásunk szerint az Igazságügyi Minisztériumot terheli, mellyel meggyőződésünk szerint korrekt és eredményes megállapodásra fogunk jutni.