OROSZORSZÁGI BELBIZTONSÁGI FEJLEMÉNYEK

Az orosz belbiztonsági szolgálatok éves konferenciáján a nagymúltú és hagyományőrző Ljubjanka Palotában 2019. március 6-án Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin nyitotta meg a belügyi szervek és biztonsági szolgálatok évi zárszámadó értekezletét. A meghívott jelenlevőket különösen nyíltságával és lényegre-törő egyenességével lepte meg. Az általa előadott adatok is beszédesek. 

2018-ban az SzFB/GRU-nak sikerült 20 terrorista merénylettervet meghiúsítania, 465 idegen hatalom szolgálatában álló ügynököt és 129 kémet sikerült ártalmatlanná tenni. 
A szakszolgálatok figyelmének középpontjában pillanatnyilag a cyber-támadások, a NATO aktivitás a határokon, a külföldi kémtevékenység és a közel-keleti terrorista fenyegetettség állnak.

A megnyitó beszédben kiemelten szó esett az ФСБ egyre bővülő hatásköréről. A figyelem középpontjában a rendszer-kritikusok (disszidensek), az újságírók, a polgárjogi szervezetek munkatársai és a művészek állnak.
A politikai jellegű gyülekezés és tüntetés Oroszországban bejelentés- és engedélyköteles, de ilyen engedélyeket csak kivételes esetekben adnak meg.
2015 óta törvényileg az ФСБ hatáskörébe helyezték a tűzparancsok alkalmazásának helyességét, ennek eldöntését, amely akkor is alkalmazható, ha a tömegben nők vagy gyerekek vannak.

2018 december óta tilos kiskorúakat illetve fiatalokat politikai tüntetésekre meghívni.
A szónok kiemelte: „Oroszország városai francia példa nyomán sosem válhatnak az un. ’sárgamellényesek’ felvonulási területévé!”
Az új anti-extrémizmus-törvényt mindenekelőtt rebellis fiatalokra, vallási csoportosulásokra (például a Jehova tanúi), külföldi központú és/vagy külföldről pénzelt segélyszervezetek vezetőire és munkatársaira írták.
Az így nyilvántartott ellenséges elemeket „külföldi kémek” gyűjtőfogalom alatt tartják számon.
Jelenleg mintegy 80 segélyszervezet áll állandó ellenőrzés alatt.

Szvetlána Prokopjeva

Szvetlána Prokopjeva rádióriporter egy archangelszki fiatalkorúról tudósított, aki 2018 októberében a városa oda kihelyezett belbiztonsági központjában fölrobbantotta magát. A rádióműsor sugárzása után az FSzB elkobozta az újságírónő laptopját, mobiltelefonját, és ha az új anti-terrorista törvény egyik paragrafus alapján emeltek vádat ellene. Akár hét évi fegyházban eltöltendő szabadságvesztés is kiszabható rá.
2016-ban az állami duma a terrorellenes törvényeket tovább súlyosbította. Ma már akár a 14-éves életkort betöltött elkövető ellen is büntetőeljárás indulhat Oroszországban.
A telekommunikáció cégeknek a rendelkezésükre álló felhasználói adatokat hosszabb ideig kell tárolniuk, mint korábban és ezeket hivatalos kérésre a hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk.
„A belügyi szervek és szolgálatok nyilvánvaló célja azok megsemmisítése kell, hogy legyen, akik a kormány céljaival nem értenek egyet.” – nyilatkozta Dmitrij Gennagyijevics Gudkov ellenzéki politikus.

Dmitry Gudkov

Amit a szolgálatok a vázolt kollégiumi határozatok alapján fokozott figyelemmel kísérnek: az álhírek terjesztése az internet közösségi portáljain, valamint a „tiszteletlen megnyilvánulásokat a kormánnyal és annak reprezentánsaival szemben.”
A tiszteletsértő gesztusok és akciók komolyabb pénzbírsággal sújthatók, mint a kamuhírek közléseinek bűncselekményei.
(Fordította: L.Gy.)

Author: Seyla Hamminbad

seyla.hamminbad@prherald.hu