A Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezetének elnöke dr. Donáth Ferenc vezetésével megemlékezik a Tábornokok peréről,  (használatos a Sólyom-per elnevezés is) amely alatt az 1950 augusztusában Magyarországon lefolytatott koncepciós pereket értjük.
Ennek során 66 katonai, rendőri, illetve polgári személyt vettek őrizetbe és ítéltek el: 12 halálra (ebből 7-et hajtottak végre), 6 esetben pedig kényszermunkára (10, 15 év, illetve életfogytiglan).
Megemlékezés: 2018. augusztus 19-én, vasárnap, 10 órakor, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum előtt. (Budapest, I. ker. Tóth Árpád sétány)

Tábornokok pere

Tábornokok pere

Donáth Ferenc, a Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezetének elnöke:
A per célja az volt, hogy a két világháború között katonai végzettséget szerzett, antifasiszta ellenállásban részt vállalt, (többnyire ludovikás) katonákat eltávolítsák a Magyar Honvédség vezetéséből. A megüresedett helyekre párthű, kritikátlan, katonákat helyeztek.

A Sólyom-ügyben tíz személyt végeztek ki, kényszermunkára 26-ot, fegyházra 14-et ítéltek. Sólyom altábornagy, vezérkari főnök; Révay Kálmán vezérőrnagy, a páncélos csapatok parancsnoka; Beleznay István vezérőrnagy, a hadtápszolgálat főnöke; Pórffy György vezérőrnagy, a tüzérség parancsnoka; dr. Merényi Gusztáv orvos-vezérőrnagy, az egészségügyi csoportfőnök; Lőrincz Sándor ezredes, az anyagtervezési csoportfőnök; Illy Gusztáv nyugállományú altábornagy bitófára juttatása a honvédség történetének egyedülállóan tragikus eseménye.

*

1950. augusztus 19-én kivégezték a Sólyom- perben ártatlanul meghurcolt Sólyom László altábornagyot és társait. Rajk-per, Szocdem-per, Tábornokok pere, majd Kádár János és a Márciusi Front résztvevőinek pere; diktatúra volt, visszatért 4 évvel a nyilas vészkorszak után. Ahogy a 60 éve Nagy Imre miniszterelnök perében is úgy az 50-es évek koncepciós pereiben is ( és a maiakban is ) 10 millió magyar állampolgár, függetlenül a pártállástól, tudta, hogy az áldozatok sorsa egy jól érthető üzenet: “VELED IS MEGTÖRTÉNHET”. Még Angliában is előfordult politikai kirakat-per. Még demokráciában is volt koncepciós perre precedens. A “guilfordi négyek” perében ártatlanul életfogytiglani börtönre ítélték őket. De demokráciában eljön a kijózanodás, míg a diktatúra erre nem ad lehetőséget sem a hatalmat gyakorlóknak, sem az elnyomottaknak. Magyarországon e perek jelzik a bírói hatalom befolyásolásához, a diktatúrához való visszarendeződést.

Koszorúzik: NAGY IMRE TÁRSASÁG BUDAPESTI SZERVEZETE
Hadtörténeti Intézet és Múzeum előtt, Budapest, I. ker. Tóth Árpád sétány

*

Az esemény facebook-oldala a linkre kattintva megtekinthető