LÁNG JUDIT író, újságíró, szociális munkás, aktivista. A sorrend tulajdonképpen tetszőleges, hiszen a sokoldalú embernél ezek összefüggnek egymással, egymást feltételezik, erősítik, hangsúlyozzák. Nem elkülönült szerepek, hanem egy ember különböző aspektusai.

Judit saját bevallása szerint „dühből” kezdett írni, és ez a düh, az igazságtalanságok, a hazugságok, az emberhez méltatlan viszonyok fölött érzett felháborodás, a tenni akarás mindmáig írásainak, munkájának a lényege. A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) által alapított Radnóti Miklós Antirasszista-díj idei egyik kitüntetettje Láng Judit, aki 2018. március 21-én, a Rasszizmus Elleni Világnapon, a faji megkülönböztetés elleni nemzetközi küzdelem napján a budapesti Radnóti Miklós Művelődési Központban vette át a rangos kitüntetését.

LÁNG JUDIT nem könnyű író. Nem könnyű dolgokról ír, és szövegeit olvasva katarzisunk fájó, de mégis felszabadító, mint egy rekedt, a mellkasunkat régóta feszítő köhögés, ami után – bár a szemünk még könnyes a tüdő, a rekeszizom, a garat szokatlanul heves munkájától, mégis jobban, könnyebben kapunk levegőt, mert valamiképpen megtisztultunk. Judit mélységes empátiával ír azokról, akiknek egyébként alig van szavuk, ha van is, halk, tagolatlan, vagy éppen nem a kánon szerint tagolt, senki sem figyel rá. Judit hangot ad nekik, a társadalmilag némáknak, a saját hangjukat, ami az ő hangja is.

Tulajdonképpen nem is empátia ez, még kevésbé valamiféle távolságtartó együttérzés. Nincs benne semmi kívülállás, a narrátor elidegenedettsége. Láng Judit benne él azokban a világokban, amiket leír, megteremt – abban a világban, amit magunk köré teremtettünk.
Belülről megélve, dühösen, felháborodva, mégis humorral, mélyen emberi hangon szólnak novellái, tudósításai, cikkei – egész munkássága. Nem volt könnyű élete, és ma sincs könnyű élete. Diplomás munkanélküli cigány nő: pusztán ebben a rövid, lexikonszócikk-szerű felsorolásban is elképesztő mennyiségű társadalmi és egyéni feszültség, szocializáció, kitörés, elutasítás, trauma és identitás érződik. Vér szerinti szülők és nevelőszülők, intézet – és állandó átlépés a különféle társadalmi halmazok, miliők, közösségek között. Folytonos határállapot, az egyik láb még itt, a másik már amott – állandó Senki-földje. Nem könnyű beilleszkedni támasz nélkül, mert a hátrahagyott közeg már nem fogad el és a célzott pedig még nem – írta magáról.

Diplomás munkanélküli cigány nőként Judit okkal dühös. Lehetne sértődött a világra, úgy bújhatna bele saját sérelmeibe, mint egy nagykabátba. Meglenne rá minden oka, ki vethetné a szemére? De Judit dühe, felháborodása mégsem a saját helyzetéről szól, vagy nem elsősorban arról. Szociális munkás és szociális aktivista, kulturális szervező, szerkesztő, publicista – dacol egy félelmetes, egyre félelmetesebb világgal, egy országgal, ahol a kirekesztés és a gyűlölet, a gyanakvás és az önzés egyre jobban átitat mindent: politikát, kultúrát, emberi kapcsolatokat, hétköznapokat és ünnepeket. Dacol egy olyan világgal, ahol a rasszizmus, az idegengyűlölet, a szegények megvetése lassan természetessé válik, sokszor szinte fel sem figyelünk rá. Judit megvizsgálja ezeket a jelenségeket, és kimondja róluk, hogy micsodák is valójában. Mi pedig rácsodálkozunk: valóban!

Diplomás munkanélküli dühös cigány nőként Judit választhatná a prófétai hevületet is, az élő lelkiismeret, a dölyfös kategorikus imperatívuszok tetszetős pózába merevedhetne. Ez is egy út, vannak, akik ezt választják. Neki is meglenne rá minden oka, és ki vethetné a szemére? De ő ehhez túlságosan magáénak érzi az elnyomottak világát – képtelen felülről látni a dolgokat. Közhelyesen hangzik, de Judit hisz az emberben. Abban, hogy semmi sem determinált, nem gének, rasszok határozzák meg, hogy kik leszünk. Hogy nincs „egyszerű ember”, mert mindannyian végtelenül bonyolultak vagyunk. A szociográfiákkal ismeretet terjesztek – írja magáról. „– Az írásaimban ezért a kirekesztést, a kiszolgáltatottságot, a másságot próbálom megvilágítani különböző nációjú emberek közt arra helyezve a hangsúlyt, hogy nem az számít, hogy ki mit mond, hanem az, hogy mit csinál.”

Judit nem világító fárosz, nem morális vértbe öltözött kereszteslovag. Hiányzik belőle a hübrisz. Olyan régi képmutogató inkább, mint akik a középkori vásárokat járták, hogy híreket, történeteket, erkölcsi tanulságokat, gondolatokat osszanak meg az emberekkel.
Képeket mutat nekünk Láng Judit, az író, a publicista, a szociográfus. És ha megnézzük ezeket a képeket, akár magunkra is ismerhetünk bennük. Onnan pedig már csak egy lépés, hogy kimondjuk: ez a világ, változtassuk meg!

Rászorul.