KÉT FÉNYKÉP TÖRTÉNETE

– Csiálhatok egy fotográfiát? – kérdem kedvesen. Két szomszéd, régi barátok. Sokadszorra találom őket így az úton.

A szerző utcai felvétele
A szerző utcai felvétele

Tanácsolnak.
Mozgásba lendülnek. A barát hátrál, ő nem kell a képbe, de ló és csikó, ők igen.
– Így hogy vannak! – szólok.
Adja a leányecskát, vele legyen a póza!
– Így hogy vannak! – magyarázom, s nyomom is a gombot.
Hívja a lányomat, ő meg szalad, óvatosan teszi fel a lóra, a nagyra.
A barátja a csitkóra ügyel, nem csak a fotó kedvéért.
Lóháton
– Készen van! – mondom, s emeli is le a leányecskát, aki boldogan indul felém.
A sáncon átvezető pallócskáig végig fogja valaki a kezét. Munkához szokott érdes férfikezek tartják lepkeszárnnyi lágysággal.
Nyújtanak, folyton nyújtanak valamit. Figyelmet, türelmet, szép szavakat, egy kalapnyi tojást, egy marék málnát, puha csibét, félénk macskakölyket, fürge nyulacskát. Jószívvel adják.
– Isten fizejse a pózát! Egészséget! – búszúzom.
Egiszsíget! – köszön.
– Egíszsiget! – int.
– A lelkecskéknek vigyázniuk kell egymásra, de előbbször meg kell ismerniük egyik a másikat! – magyarázta néne Anna, mikor a miértekről faggattam sokadjára.

Author: Máthé Kriszta

Tanulmányai: Ady Endre Sajtókollégium, Nagyvárad, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, pedagógia-magyar szak, Kolozsvár. Három évi erdélyi tanári munka után 2006-ban Csángóföldre költözik, Frumósza faluban, magyartanár lesz a helyi román tannyelvű iskolában. Az első tanév magában egy harc, nincs a magyarórák számára szabad osztályterem, nincs órarend. Megfogalmazódik a lényeg: presztízskérdéssé kell varázsolni a magyarórákat, csak így lesz maradása. Megálmodja, megalkotja. Megszületik a kislánya. Új szelek fogadják visszatértekor. Kifogásolja a moldvai magyar nyelvű oktatás szakmai szintjét, ennek hangot is ad. Úgy véli, sokkal többet kellene kihozni a magyar nyelvű oktatásból, nehezményezi, hogy a magyar vezetők nem látják, nem értik, nem érzik presztízsnek a magyarórákat Csángóföldön. Úgy alakul, hogy a román tanügyi rendszernek köszönhetően marad Moldvában, az iskola igényt tart munkájára. Önálló nonprofit kft-t hoz létre párjával a frumószai magyar oktatásért. Önállósodnak. A 10. tanévet kezdi szeptemberben szakképzett magyartanári minősítésben magyar anyanyelvükre tanítja a frumószai csángó gyerekeket. Évente párjával együtt átlagban 100 gyereket tanít.

Vélemény, hozzászólás?