HÉTKÖZNAPI BÚCSÚ

Tud-e oláhul már a Lányecskája, magyar né’ ?
– Ejsze tudogat…
S bánja-e?
– Dehogy bánom, megtanyíttatnám cigányul es, ha lehetne!

A szerző pillanatfelvétele
A szerző pillanatfelvétele

Hangos kacagásba kezd, még a kezét is elfelejti a szája elé tenni, így elővillan az egyetlen megmaradt foga.
Tekintetünk találkozik.
Bal kezével sebtiben letörli a nevetéstől kicsordult könnyét, majd eltakarja a száját, jobbjával megfogja a kezem.
Úgy fog hiányozni nekem, lelkem.
– Hát hová készül, néne Rózsa?
Mennybe vagy pokolba, de ki tudja azt?
S már nem nevetünk…

Author: Máthé Kriszta

Tanulmányai: Ady Endre Sajtókollégium, Nagyvárad, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, pedagógia-magyar szak, Kolozsvár. Három évi erdélyi tanári munka után 2006-ban Csángóföldre költözik, Frumósza faluban, magyartanár lesz a helyi román tannyelvű iskolában. Az első tanév magában egy harc, nincs a magyarórák számára szabad osztályterem, nincs órarend. Megfogalmazódik a lényeg: presztízskérdéssé kell varázsolni a magyarórákat, csak így lesz maradása. Megálmodja, megalkotja. Megszületik a kislánya. Új szelek fogadják visszatértekor. Kifogásolja a moldvai magyar nyelvű oktatás szakmai szintjét, ennek hangot is ad. Úgy véli, sokkal többet kellene kihozni a magyar nyelvű oktatásból, nehezményezi, hogy a magyar vezetők nem látják, nem értik, nem érzik presztízsnek a magyarórákat Csángóföldön. Úgy alakul, hogy a román tanügyi rendszernek köszönhetően marad Moldvában, az iskola igényt tart munkájára. Önálló nonprofit kft-t hoz létre párjával a frumószai magyar oktatásért. Önállósodnak. A 10. tanévet kezdi szeptemberben szakképzett magyartanári minősítésben magyar anyanyelvükre tanítja a frumószai csángó gyerekeket. Évente párjával együtt átlagban 100 gyereket tanít.

Vélemény, hozzászólás?