Az Iráni Forradalmi Gárda újra dolgozik a történelmi bahá’í temető feldúlásán Sirázban több hónapos szünet után, melyet nemzetközi nyomásra és az iráni lakosság felháborodása miatt tartottak. Jelentések szerint a 950 bahá’í sír közül a Gárda 30-50-ből távolította el az emberi maradványokat és helyezte egy nyitott csatornába, hogy helyet adjon az új kulturális- és sportlétesítménynek.

Siraz

Júniusban megünnepelték a munkák előrehaladását, melyre a sajtót is meghívták. Előtte nehéz úthengerlővel egyengették a talajt és szőnyeget terítettek számos sír fölé, ahol a Iráni Forradalmi Gárda parancsnoka szónokolt a bahá’í-okat támadva. „Ahogyan a Forradalmi Gárda eljárt a megszentelt föld feldúlásával, és ahogy most ezt a rombolást ünnepelte, az az emberi viselkedés határait feszegeti.” – mondta Diana Ala’i, a Bahá’í Nemzetközi Közösség képviselője az ENSZ-nél, Genfben. „Ez utóbbi akcióval – ártatlan emberek sírja feletti nyilvános ünnepléssel – a Gárda nyilvánvalóan igazolni igyekszik a háborgó iráni lakosság felé a temető meggyalázását, és általában a bahá’í-okkal szembeni bánásmódot. Felszólítjuk az iráni kormányt, hogy azonnal állítsa le ezt a rombolást, és kérjük a nemzetközi közösséget, hogy emelje fel hangját az erőszakos fejlemények ellen.” – mondta Ms. Ala’í.

Ms. Alá’í szerint a sirázi bahá’í-ok kérvényezték a helyi hatóságoknál az építkezés végleges leállítását, felkínálva, hogy a sport-létesítményt olyan részen építsék fel, ahol nincsenek sírok, és a temetkezési területen alakítsanak ki zöld övezetet. Azt a választ kapták, hogy a Forradalmi Gárdára nem terjed ki a fennhatóságuk. A Gárda 3 éve szerezte meg az 1920-as években alapított temető területét. A rombolás április végén kezdődött. Amikor a nemzetközi sajtó beszámolt a gyalázatról, és kormányok aggodalmukat fejezték ki, akkor egy időre leállították. Nemrég azonban betont öntöttek az alapozáshoz, és táblák hirdették, hogy a Gárda egy kulturális és sport központot szándékozik építeni könyvtárral, mecsettel, étteremmel, színházzal és tornateremmel. Megjegyzendő, hogy a június 14-i ünnepségen a Fars tartományi Forradalmi Gárda parancsnoka beszédében a bahá’í-okat támadta, hitüket pedig „romlott és eltévelyedett szektának” nevezte. IranWire szerint ugyanez a parancsnok és a Gárda egy másik magas rangú tisztje később kijelentette: „Energikusan fogunk eljárni azokkal, akik e tartományban erről az eretnek szektáról tanítanak… A vallásuk vagy szektájuk nem igazhitű.” (SIC!)
Ugyanakkor a tartományi bahá’í-ok hangot adtak nagy aggodalmuknak a temető feldúlásával kapcsolatban. Májusban a helyi hatóságokhoz írt nyílt levélben például egy 50 éves bahá’í asszony beszélt a több évtizedes elnyomásról, melynek tetőzése a mostani támadás egy olyan hely ellen, ahol a szülei és testvérei nyugodtak, akiket mind a kormány ölt meg az 1980-as években. „Tegnap a temetőt, ahol szeretett családom maradványai voltak elhantolva, felásták, és a földet teherautókra rakodva elvitték, hogy nyoma se maradjon a bűntettek és kegyetlenségek bizonyítékának, melyeket az elmúlt 30 évben elkövettetek.” – írta. „Fejezzétek be ezt a hosszan tartó gyűlölködést és ellenségeskedést” – mondta – „mi a ti honfitársaitok, polgártársaitok, szomszédotok, családotok és rokonaitok vagyunk. A szeretet terjesztésén dolgozunk, az együttérzést és a kedvességet kedveljük, és hisszük, hogy mindnyájunknak joga van az élethez, melyet Isten ajándékozott nekünk.”
További infók és képek: http://news.bahai.org/story/1013 és http://news.bahai.org/
(Fordította: Manno Judit)