2011-ben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és Felsődobsza, valamint három közeli település önkormányzatai közoktatási megállapodást kötöttek, amelyben a közoktatási (köznevelési) feladatokat a MET átvállalta az érintett önkormányzatoktól. A MET vállalta, hogy óvodától érettségiig, illetve a szakképzések befejezéséig folyamatosan megszervezi a közoktatást.

Luterán András felsődobszai polgármester, 2014 év elején felmondta a közoktatási megállapodást a MET-tel. Az indok: „Együttműködés hiánya”.
2013 januárjában minden Alapítványi és nem egyházi oktatási intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK) került. Ez azonban a korábban már az egyház fenntartásába került oktatási intézményekre – a törvény szerint – nem vonatkozott. Így sem a polgármester sem az önkormányzat nem volt jogosult a Közoktatási Megállapodás felbontására. Ugyanez vonatkozik – értelemszerűen – a KLIK-re is.
Mégis, 2014 közepén a KLIK-től megérkezett a közoktatási megállapodásra vonatkozó felmondó levél. A fenntartói joggal bíró MET a felmondást nem tartotta jogszerűnek és pert indított. A per, jelenleg a Szikszói Városi Bíróságon van. A tárgyalás még ki sincs tűzve, a magukat önkényesen fenntartói pozícióban képzelők azonban máris végrehajtanák az általuk vélelmezett jogerősnek remélt ítéletet.
A KLIK és a Felsődobsza-i Önkormányzat tárgyalásra hívta meg a MET képviselőit, melyet az egyház, jószándékát bizonyítandó elfogadott. A három tárgyalás során igazolódott, hogy a MET által biztosított szakmai program támadhatatlan.
2014. augusztus 13-án a MET által megbízott jogászt behívták a KLIK-be, ahol közölték vele, hogy abban az esetben, ha nem állapodik meg a MET az Önkormányzattal, 2014. augusztus 21-én hatósági „birtokvédelmet” kérve átveszik az iskolát.
Független jogászok szakvéleménye szerint a fenntartói jog és a birtokon belüliség a MET-et illeti.
Fenyegetésképpen szóban (az emlékeztetőből kifelejtve) a KLIK főosztályvezetőjétől elhangzott, hogy „amennyiben a kitűzött időpontban a MET nem adja át önként az iskolát, a MET által fenntartott összes többi iskola elvételét is fontolóra veszik.” (SIC!)

Paprikajancsi előadás

A Fidesz (Luterán András polgármester pártja) 2010-es egyik ígérete az volt, hogy nem szünteti meg a vidéki, kis oktatási intézményeket, melyek a hátrányos helyzetű gyermekek számára az egyedüli reményt jelentik a lehetséges felemelkedésre. A MET, (melynek közoktatási intézményeiben országszerte mintegy 3200 súlyosan hátrányos helyzetű gyermek tanul és kap – gyakran családjával együtt – szociális segítséget is) alig néhányad-magával védelmezi és próbálja a gyakorlatban megvalósítani ezt az ígérvényt.
Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy (az Alkotmánybíróság pozitív döntéséhez hasonlóan) a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága is úgy döntött, hogy a MET (és más meghurcolt egyházak) törvénytelenül elvett jogait vissza kell adni, s a Magyar államnak meg kell egyeznie a kártérítésben az érintettekkel. Ez a döntés a közeljövőben emelkedik jogerőre. Az ominózus – álláspontunk szerint törvénysértő – akció erővel akar a gyerekek érdekeit tökéletesen figyelmen kívül hagyva, a kezdődő tanév küszöbén, visszafordíthatatlan helyzetet teremteni, elértéktelenítve a reménnyel várt rehabilitálásunkat is.
A MET úgy döntött, hogy folytatja a megállapodásban vállalt oktatási tevékenységét, valamint a jogi eljárás lefolytatása alatt is kiáll kiszolgáltatott kisdiákjai és családjaik érdekei mellett. 2014. augusztus 21-én 10 órától úgynevezett „Családi Napot” rendezünk Felsődobsza, Petőfi utca 39. szám alatti oktatási intézményben közös főzéssel, játékkal és – az elmúlt években folyamatosan gyakorolt – (tanszer, ruha, tartós élelmiszer) támogatással. Készségesen közvetítünk minden jószándékú felajánlást. Bátorítjuk tanulóinkat és családjaikat, valamint híveinket, támogatóinkat és a sajtó képviselőit és minden érdeklődőt, hogy részvételükkel tegyék emlékezetesebbé ezt a következő tanévre felkészítő jeles napot.