EMBERI RÉSECSKE

Reggel hatkor nyitom az iroda ablakát, hogy tóduljon be a friss levegő, míg a kávém lefő, s előtte még… – Jó regvelt, tonár néni! – szól valaki egy szekérről, félbeszakítva gondolataimat.

Az illusztráció a szerző felvétele
Az illusztráció a szerző felvétele

 

Sötét van még, nem látom ki az, de visszaszólok.
Fél kilenckor a lányommal megyünk óvodába, mikor találkozunk.
– Jó regvelt, nem üsmert meg a regvel, setét vót! – köszön, egy nagy zsák búzát tol épp a malom fele.
Nem, de azóta es mind ezen járt az eszem, hogy ki köszönt olyan korán! – mosolygok rá.
Délelőtt épp iskolába megyek, most egy nagy szekér fát hoz, két lovat hajt.
Ma még lássuk egymást! – int, s intek én is.
Este hattól lesz óránk együtt az iskolában. Már sötét lesz kint.
Felelnie kéne.
Tudom, megértette az utolsó óra leckéjét, annyit jelentkezett, bátran olvasott hangosan.
Most kell elcsípni, hogy sikerélménye legyen.
Minden gyerek egyforma, de ez az egy ma tizenkét órája ébren van már, láttam, hogy egész délelőtt dolgozott, majd iskolába jött, s akkor jövök én, és feleltetem épp a tizenharmadik órában.
Csak egy emberi résecske, annyi kell, hogy még megértőbb, még kedves és ismételten türelmes legyek hozzá ma is.
Ő, kérem szépen, csak tizenhárom esztendős.

Author: Máthé Kriszta

Tanulmányai: Ady Endre Sajtókollégium, Nagyvárad, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, pedagógia-magyar szak, Kolozsvár. Három évi erdélyi tanári munka után 2006-ban Csángóföldre költözik, Frumósza faluban, magyartanár lesz a helyi román tannyelvű iskolában. Az első tanév magában egy harc, nincs a magyarórák számára szabad osztályterem, nincs órarend. Megfogalmazódik a lényeg: presztízskérdéssé kell varázsolni a magyarórákat, csak így lesz maradása. Megálmodja, megalkotja. Megszületik a kislánya. Új szelek fogadják visszatértekor. Kifogásolja a moldvai magyar nyelvű oktatás szakmai szintjét, ennek hangot is ad. Úgy véli, sokkal többet kellene kihozni a magyar nyelvű oktatásból, nehezményezi, hogy a magyar vezetők nem látják, nem értik, nem érzik presztízsnek a magyarórákat Csángóföldön. Úgy alakul, hogy a román tanügyi rendszernek köszönhetően marad Moldvában, az iskola igényt tart munkájára. Önálló nonprofit kft-t hoz létre párjával a frumószai magyar oktatásért. Önállósodnak. A 10. tanévet kezdi szeptemberben szakképzett magyartanári minősítésben magyar anyanyelvükre tanítja a frumószai csángó gyerekeket. Évente párjával együtt átlagban 100 gyereket tanít.

Vélemény, hozzászólás?