EGYIK A MÁSIK MELLETT

A piacra tartunk a lánykámmal éppen, mikor fiatalos lendületével megelőz minket, román nyelven köszön, majd visszafordul, hogy ideje lenne magyar nyelven is üdvözölnie, mert tud egy keveset.

 

A szerző pillanatfelvétele
A szerző pillanatfelvétele

Egy szuszra mondja is mosolyogva, immán magyarul:
Jó napot, egészséget Kendnek!
Adjon a jó Mária! – válaszolok, s csak remélni merem, hogy nem szaladtak könnyek a szemembe a váratlan tisztelettől.
Hiszen egy kolléga köszönt magyarul, bátran és hangosan, mosolyogva, mi több büszkén.
Buna ziua! – szólal meg hirtelen a lánykám mellettem.
Köszön román nyelven.
Ilyen egyszerűen élnek egymás mellett a népek.

Frumósza (2015. március 06.)

Author: Máthé Kriszta

Tanulmányai: Ady Endre Sajtókollégium, Nagyvárad, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, pedagógia-magyar szak, Kolozsvár. Három évi erdélyi tanári munka után 2006-ban Csángóföldre költözik, Frumósza faluban, magyartanár lesz a helyi román tannyelvű iskolában. Az első tanév magában egy harc, nincs a magyarórák számára szabad osztályterem, nincs órarend. Megfogalmazódik a lényeg: presztízskérdéssé kell varázsolni a magyarórákat, csak így lesz maradása. Megálmodja, megalkotja. Megszületik a kislánya. Új szelek fogadják visszatértekor. Kifogásolja a moldvai magyar nyelvű oktatás szakmai szintjét, ennek hangot is ad. Úgy véli, sokkal többet kellene kihozni a magyar nyelvű oktatásból, nehezményezi, hogy a magyar vezetők nem látják, nem értik, nem érzik presztízsnek a magyarórákat Csángóföldön. Úgy alakul, hogy a román tanügyi rendszernek köszönhetően marad Moldvában, az iskola igényt tart munkájára. Önálló nonprofit kft-t hoz létre párjával a frumószai magyar oktatásért. Önállósodnak. A 10. tanévet kezdi szeptemberben szakképzett magyartanári minősítésben magyar anyanyelvükre tanítja a frumószai csángó gyerekeket. Évente párjával együtt átlagban 100 gyereket tanít.

Vélemény, hozzászólás?