A tudásvágy nem ismer határokat: ezt bizonyítja az iráni Bahá’í Felsőoktatási Intézet immár 30 éve tartó elszánt küzdelme az életben maradásért. Az intézmény harc és viták helyett a bahá’í vallás békés, építő alapelvei mentén éri el egyik sikert a másik után.

A Bahá’í Felsőoktatási Intézet végzős diákjai (A fotóért köszönet „Az oktatás nem bűncselekmény” kampány munkatársainak)

A Bahá’í Felsőoktatási Intézet végzős diákjai (A fotóért köszönet „Az oktatás nem bűncselekmény” kampány munkatársainak)

BIC GENEVA — Harminc évvel ezelőtt az iráni bahá’í közösség figyelemre méltó dolgot vitt véghez. Miután az ország hivatalos szervei többszöri kérvényezést követően is megtagadták a bahá’í-ok állami oktatáshoz való jogát, a hívők kidolgozták saját, nem hivatalos felsőoktatási programjukat. Alagsorokban és nappali szobákban oktattak bahá’í egyetemi oktatók és tudományos munkatársak segítségével, akiket szintén vallási hovatartozásuk miatt bocsátottak el eredeti munkahelyükről. A program Bahá’í Felsőoktatási Intézet (Baha’i Institute for Higher Education, azaz BIHE) néven vált ismertté.

A BIHE kezdettől fogva több ezer diák iskoláztatását segítette elő. A diákok jó része később felvételt nyert közel 100 külföldi egyetem valamelyikére. Tanulmányai befejezése után pedig sok hallgató visszatért Iránba, hogy a helyi közösségek javára fordítsa tudását.

Tudjon meg többet: Hogyan reagál a bahá’í közösség az igazságtalanságra?

Az iráni bahá’í-ok évtizedeken át békésen és kitartóan igyekeztek megoldást találni az őket sújtó kíméletlen üldözésre és jogtalanságokra. Hallgassa meg interjúnkat, amelyet a Bahá’í Nemzetközi Közösséget képviselő Diane Ala’í-val, illetve az „Az oktatás nem bűncselekmény” című kampány koordinátorával, Saleem Vaillancourt-ral készítettünk. A beszélgetés a konstruktív ellenállás lényegéről és annak a Bahá’í Felsőoktatási Intézet tevékenységében való gyakorlati alkalmazásáról szól.

Még több audio tartalomért iratkozzon föl a BWNS podcastra:

RSS, iTunes

A technológia fejlődésének köszönhetően a BIHE hallgatói ma már a világ számos távoli pontján élő tanároktól tanulhatnak. Azok pedig, akik tapasztalatukkal és tudásukkal segítik az iráni  bahá’í fiatalok előmenetelét, első kézből tapasztalhatják meg a diákok ambiciózus céljait, elkötelezettségét és tudásvágyát.

„A jogtalanságra adott bahá’í válasz sem nem beletörődés, sem pedig az elnyomók módszereinek átvétele” – magyarázza Diane Ala’í, a Bahá’í Nemzetközi Közösség genovai ENSZ képviselője, aki az Igazságosság Egyetemes Háza egyik leveléből idézve így folytatta:

„Ez” – ahogyan fogalmazott – „a konstruktív ellenállás alapvető definíciója.”

„Természetesen nem a bahá’í-ok sajátja az erőszakmentes és pozitív ellenállás az elnyomással szemben. A hívők mégis másképp teszik ezt, mint a többiek: nagyobb hangsúlyt fektetnek az őket körülvevő közösség szolgálatára” – mondta Ala’í.

A BIHE az elmúlt 30 évben rengeteget fejlődött – annak ellenére, hogy az intézmény az iráni hatóságok állandó zaklatásának kereszttüzében áll. Bahá’í otthonok és irodák százaiban razziáznak, tananyagokat koboznak el, oktatók tucatjait tartóztatják le és börtönözik be. Az oktatási központ azonban nagy tudású, elismert emberekre támaszkodik, Iránban és a határokon túl is, így egyre több és több tudományterületen képezhetik magukat a diákok a természet- és társadalomtudományoktól a művészetekig. A BIHE tehát nem egyszerűen túlélte az elmúlt harminc évet, de egyenesen virágzik.

Nem könnyű azonban a BIHE  hallgatóinak élete. Mivel az intézmény nem akkreditált, ezért támogatásban sem részesül, így sok diáknak teljes munkaidőben kell dolgoznia. Gyakran az ország másik feléről érkeznek a hallgatók Teheránba, hogy részt vehessenek a havi konzultációkon. Az is előfordul, hogy a diákoknak a nap kellős közepén kell a városon átutazniuk, hogy olyan helyen találkozhassanak, amit éppen rendelkezésükre bocsátanak a kurzusok megtartásához. A logisztikai kihívások ellenére azonban az oktatás magas, akadémiai színvonalon folyik.

Irán az 1980-as években fiatal állampolgárai egy részétől megtagadta az állami felsőoktatást. Ezzel arra késztette a bahá’í közösséget, hogy az 1987-ben létrehozza a BIHE-t, amelynek kurzusai magánszemélyek otthonaiban, illetve levelező formában és online tanfolyamokon zajlanak.

Irán az 1980-as években fiatal állampolgárai egy részétől megtagadta az állami felsőoktatást. Ezzel arra késztette a bahá’í közösséget, hogy az 1987-ben létrehozza a BIHE-t, amelynek kurzusai magánszemélyek otthonaiban, illetve levelező formában és online tanfolyamokon zajlanak.

„Beszélgettem olyan BIHE hallgatókkal, aki elmesélték, hogy annak ellenére, hogy a tanárukat letartóztatták és bebörtönözték, illetve valamennyi tananyagukat elkobozták, mégis összegyűltek az óra megtartására” – számolt be Saleem Vaillancourt, „Az oktatás nem bűncselekmény” kampány koordinátora. A kezdeményezés arra a tényre igyekszik felhívni a közvélemény figyelmét, hogy Iránban a bahá’í fiataloktól megtagadják a felsőoktatás lehetőségét. „Az elszánt diákok folytatták tanulmányaikat annak ellenére is, hogy nem volt tanáruk. Ez jellemezte hozzáállásukat, ami számunkra csodálatra méltó, számukra mégis természetes. Azt mondták, hogy ők egyszerűen csak tették a dolgukat, hiszen elkötelezték magukat az ügy mellett.”

Az egyetemes oktatás fontossága a bahá’í hit egyik legfontosabb tanítása. Amikor az iráni hatóságok meg akarták fosztani a diákokat alapvető jogaikól, a bahá’í közösség egy békés megoldáshoz folyamodott. Bár egy pillanatra sem alkudtak meg és soha nem adták meg magukat az elnyomásnak, mégsem szegültek a kormány ellen. Ehelyett évtizedeken át keresték az ellenállás konstruktív útját.

Iránban a bahá’íok üldözése hivatalos állami irányelv. Az 1991-es iráni memorandum– amelyet Irán akkori legfőbb vezetője, Ali Khamenei ajatollah hagyott jóvá – kijelenti, hogy a bahá’í-okat „ki kell zárni az egyetemi képzésből, akár adminisztratív pozícióban vannak, akár hallgatók, mihelyt kiderül, hogy bahá’í vallásúak.”

A fentiek mellett azonban egyéb megkülönböztetést és üldözést is el kell szenvedniük az iráni bahá’íoknak. Egy 2016. szeptember 6-ai keltezésű, az iráni elnökhöz intézett nyílt levélben a BIC figyelmetet arra, mekkora gazdasági elnyomással kell szembenéznie a bahá’íoknak saját hazájukban. A levél rámutat arra az éles kontrasztra, hogy miközben az iráni kormány a gazdasági igazságosság, egyenlőség és a munkanélküliség csökkentése mellett foglal állást, aközben saját állampolgárai egy részét igyekszik ellehetetleníteni.

„Az iráni bahá’í közösség nem hagyja magát eltűnni az éjszaka sötétjében. Nem engedi magát ilyen módon megsemmisíteni” – mondta Mr. Vaillancourt.

A bahá’í-ok társadalmi változásokhoz való viszonyulását jellemzi az elnyomással szembeni szelíd, erőszakmentes ellenállásuk, amely az emberiség egységének eszméjére támaszkodik, és amely elismeri az élet szellemi és anyagi vetületei közötti szerves összefüggést. Ez a megközelítés a hitre, türelemre és kitartásra alapozott hosszú távú perspektíván alapszik. Egyszerre szólít a törvények betartására és az elkötelezettségre amellett, hogy a gyűlöletet és az üldöztetést szeretettel és kedvességgel igyekezzen feloldani. Ennek a magatartásnak a középpontjában pedig az embertársaink jóllétét elősegítő szolgálat áll.

„Úgy gondolom, hogy manapság világszerte jellemző a közösségek szétesése, amiről az emberek korábban el sem tudták volna képzelni, hogy ilyen könnyen megtörténhet. Ebből arra a következtetésre jutottunk, hogy egyszerűen egymás mellett élni ma már nem elég. Az együttélés mellett ismernünk is kell egymást. A megismerés legjobb módja pedig az, ha elkezdünk együtt tevékenykedni a társadalmi viszonyok javításán” – fejti ki Ala’i.

„Az iráni bahá’í-ok elkezdtek tudatosan a fentiek szerint cselekedni,  így egyre több helyi lakos ismerkedett meg bahá’í szomszédaival. Ennek köszönhetően megértették, hogy hazugság mindaz, amit a kormánytól és a papoktól hallottak a bahá’í-okról. Ahogy a bahá’í-ok egyre inkább bekapcsolódtak lakóhelyük közösségi életébe, hatalmas változást tapasztaltak az irániak velük szembeni hozzáállása terén.”

Az elnyomásra adott bahá’í válasz sosem ellenséges: végső soron arra törekszik, hogy egy magasabb szintű egység valósuljon meg. A közös cselekvésen túl hangsúlyozza az egyénben lezajló belső átalakulást is.

Ez egy tudatos stratégia, amelyet a bahá’í közösség következetesen alkalmaz. A társadalom az elnyomásra, háborúra vagy természeti csapásokra sokszor közönnyel vagy haraggal reagál. A bahá’í-ok azonban az embertelenségettürelemmel, a megtévesztést őszinteséggel, a kegyetlenséget pedig jó szándékkal igyekeznek orvosolni, miközben figyelmüket hosszú távú, hasznos és építő cselekedetekre fordítják.

A Bahá’í Felsőoktatási Intézet pedig a felsorolt elemeket ötvözi.

„A BIHE egy egyedülállóvívmány” – teszi hozzá Vaillancourt. – „Talán a legkevésbé ismert, leghosszabb ideje működő és legsikeresebb megjelenése az elnyomással szemben tanúsított békés ellenállásnak, amit a történelem valaha látott. Az általam ismert legjobb példa arra a tipikus bahá’í hozzáállásra, amit az üldöztetések vagy  napjaink kihívásai közepette gyakorolni lehet. Cselekedeteiben olyan hozzáállást, magatartást és válaszokat igyekszik képviselni, amelyek a konstruktív ellenállás megtestesítői.”

Ha még többet szeretne megtudni a bahá’í-ok békés és következetes attitűdjéről, és általában a bahá’í világvallásról, látogasson el a www.bahai.hu weboldalra.