Bak Rita verseiben a hangulat nemcsak lelki, hanem létállapot is. Az érzékletek, megfigyelések, reflexiók egységet alkotnak, ahogyan az objektivitás és szubjektivitás összefonódik. Az észlelések rendkívül pontosak és kifejezőek, de mégis van bennük valami elvontság. Ez a szemlélet akár a távol-keleti látásmódra is emlékeztethet, mégis teljesen európai módon. Bak Rita “Csillaganya” című verseskötete, ezért kultúraközi közegben is megszólalhat úgy, hogy az olvasó saját létére is árnyalt és kifinomult értelmet tud adni általa. Mivel a költőt elsősorban a létbevetettség foglalkoztatja, az emberi együttlét kérdései a szorosan vett társas kapcsolatokra helyeződnek. A felnövekvés, a család emlékezete jelenik meg a versekben ugyanolyan érzékenységgel és árnyaltsággal, mint a természeti képek.

Bak Rita költő - fotó a szerző saját albumából

Bak Rita költő – fotó a szerző saját albumából

BAK RITA (1974, Budapest) költő

A Holdkatlan, a Hetedik és az Art’húr Irodalmi Kávéház szerkesztője, a Nekünk Nyolc folyóirat főszerkesztője és a hochroth Budapest magyar-német Kiadó kiadóvezetője.
A Szegedi Tudományegyetem magyar-német- színháztudomány szakán végzett.

PUBLIKÁCIÓI EDDIG:
Műfordítás:
Christoph Ransmayr: A jég és a sötétség rettenetei- műfordítói szeminárium, műhelymunka, Tiszatáj, 1999.
Christoph Hein: Az idegen barát/Sárkányvér, 1. fejezet- Polísz, 2013.
Christian Falb: Fázisátmenet, Tiszatáj, 2014
Dezső Boldogh: Die Geschichte, Hochroth Kiadó (ISBN 978-963- 89999-7- 9)- műfordítás
József Bíró: Minamosogno (ISBN 978-963-89999-1- 7, hchroth Kiadó-, 2014- műfordítás

KÖTET:
Bomló perpektíva, versek, Kráter Kiadó, 2014

Három kortárs magyar költő verseit fordította németre: Bíró József egy mini operáját, Boldogh Dezső és Kántás Balázs verseit.
Uljana Wolf kortárs költőnő verseit magyarra fordította, a kötet a hochroth Budapest Kiadónál jelent meg.

VERSEI:
Polísz, 1999, 2012.
Magyar Napló, 2012.
Tiszatáj, 2012. 2015. 2016.
Nekünk Nyolc, 2011-2013
tiszatájonline.hu
Folyó – internetes magazin
Parnasszus, 2016.

Művészetterápiás csoportokat vezet, a Magyar Pszichológiai Társaság klinikai pszichológia szekciójának tagja.

PUBLIKÁCIÓ:
Kultúrák közötti kommunikáció, Szocioterápiás csoportok a Soteria alapítványnál, Edge Kiadó, 2012.