DUBLIN — Írország államfője, Michael D. Higginsa a bahá’í közösség közel 50 fős, gyermekekből, fiatalokból és felnőttekből álló delegációját fogadta február 12-én rezidenciáján. A fogadáson, amelyet a bahá’í vallás bicentenáriumának megünneplése alkalmából tartottak, az államfő elismerő és barátságos hangnemben méltatta a bahá’í közösséghez fűződő viszonyát és kiemelte a bahá’í hit számos tanítását és alapelvét.

Az ír államfő, Michael Higgins köszönti a bahá’í közösség delegációját a hit bicentenáriuma alkalmából

Az emberiség egységét hirdető bahá’í alapelv kapcsán Higgins államfő úgy nyilatkozott, hogy „ez az egyetemesség, az emberi faj egységének eszméje, olyan alapelve a bahá’íhitnek, ami mindannyiunk számára lelkesítő”.

– Kedvességük és nagylelkűségük rátalál az elesettekre, elér minden vallás követőjéhez, és a nem hívő lelkekhez egyaránt, egyszerre lelkesítő és figyelemfelkeltő.

Ezek a szívvel-lélekkel és kitartóan véghezvitt tettek nagyvonalú lelkiséget feltételeznek, hiszen megnyitják szívüket és otthonaikat olyan emberek előtt, akik különböznek önöktől nyelvükben, történelmükben, vallásukban, politikai nézeteik terén, világnézetükben, kultúrájukban, vagy egyéniségükben – folytatta köszöntőjében.

Higgins államfő rezidenciáján köszönti a bahá’í közösség néhány tagját a bahá’ívallás bicentenáriumi évfordulója alkalmából tartott fogadáson

A fogadáson az írországi bahá’íok Országos Szellemi Tanácsa átnyújtott Higgins államfőnek egy bahá’í írásokból összeállított ír, vagy közismertebb néven kelta nyelvre fordított kézi kötésű válogatást. A fordítás a bicentenárium évében jelent meg, ami éppen egybeesett az ír nyelv népszerűsítésének országos kampányával.

Higgins államfő köszönetet mondott a bahá’í közösségnek az ajándékért, és hozzáfűzte, hogy „igazán praktikus és pozitív hozzájárulás” az ír nyelv terjesztésének nemzeti kampányához.

Brendan McNamara, az Országos Szellemi Tanács egyik tagja ugyancsak felszólalt az ünnepségen és ismertette a bahá’í közösség szándékát és erőfeszítéseit, amelyekkel tevékenyen hozzá kíván járulni a társadalom jobbá tételéhez és egy egységesebb és igazságosabb világ megteremtéséhez.

– Az államfő nyilatkozatai egyszerre szolgálnak bátorításként a bahá’í közösség számára, és jelentenek kihívást is, hogy ne torpanjunk meg erőfeszítéseinkben, amelyekkel nemes szándékunkat igyekszünk megvalósítani – fűzte hozzá Dr. McNamara.

Zárszavában Higgins államfő az alábbi gondolattal köszönt el az írországi bahá’í közösség jelenlévő tagjaitól:

– Mindaz a munka, melyet közösségeikben végeznek, a munka, amelyet a civil társadalomban visznek véghez és világossá teszik ezeknek a közösségeknek a mibenlétét és szükségleteit; a munka, melyet a civil társadalom erősítése és változatossága érdekében végeznek – kivétel nélkül döntő jelentőséggel bíró befektetést testesítenek meg azoknak a falaknak a lebontása terén, amelyek egy egészséges, virágzó, közösségként működő társadalom útjában állnak. Bizonyos vagyok abban, hogy folytatják az ifjúság lelkesítését és motiválását, és a bahá’í hit egyre erősebbé válik és folytatja az emberek egységbe kovácsolását itt és az egész világon.