Hetvenmilliárd forint bevételt vár a magyar kormány a Budapesti Corvinus Egyetem 7,5 hektáros budai campusának eladásából. Meg nem erősített információk szerint ezzel együtt értékesítenék az intézményhez tartozó Budai Arborétumot, amely tavaly volt 125 éves. A természetvédelmi területen több mint 2000 növényfaj található. Egyes sajtóértesülések szerint a vételárat a budai Vár rekonstrukciójára költenék.

A cikk szerzőjének dokumentumfelvételei

A cikk szerzőjének dokumentumfelvételei

A budai campus értékesítésének célja a jelentős összegű bevétel mellett a Budapesti Corvinus Egyetem régóta tervezett szétdarabolása. Egyes sajtóértesülések szerint a budai karokat három részre szakítanák.
A Kertészettudományi Kar Gödöllőre költözne a Szent István Egyetemre. A tájépítészeti kar a BME-hez vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alá tartozna a jövőben, míg az Élelmiszer-tudományi Kar Hódmezővásárhelyre vagy a BME-hez kerülne.
Ennek megakadályozására vonulásos tüntetésen tiltakoztak hallgatók és oktatók a fővárosban hétfőn, kedden és szerdán is. (2015. szeptember 7., 8., 9.)
A tiltakozók – akiknek létszáma a szervezők becslése szerint meghaladta az ezerötszáz főt – a budai campus Villányi úti épületegyüttesénél gyülekeztek hétfőn délelőtt, ahol Fodor Marietta, a Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi Karának tanára azt mondta: nem látnak szakmai érveket és indokokat a tervezett változtatások mögött.
Gulyás Balázs, akit a BCE hallgatójaként mutattak be – az internetadó elleni tüntetés budapesti szervezője, valamint a rendszerbontó népszavazás egyik kezdeményezője volt –, arról beszélt, hogy a kormány jobb felsőoktatást ígért, de elvonták a források egyharmadát.
Hozzátette: azt ígérték, hogy a budai campus sértetlen marad, erre a felsőoktatásért felelős államtitkár garanciát is vállalt, de az elmúlt harminc hónapban már a harmadik államtitkárnál tartanak. Kitért arra is, hogy a BCE szenátusa nyáron egyhangúan ellenezte a tervezett átalakításokat, és azt mondta: az elképzelés az egyetemi autonómia sárba tiprása.
A tüntetésen többen aggodalmuknak adtak hangot a budai campuson található arborétum sorsa miatt is.
A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusi Ülésén fölényes többséggel szavazták meg, hogy nem egyeznek bele a budai karok elvételébe. Ugyanakkor ez már nem másítja meg Balog Zoltán Emberi Erőforrások Miniszterének döntését, aki mindenképpen integrálni fogja a budai campust a gödöllői Szent István Egyetembe.
Az egyetem hallgatói még nem döntöttek, hogy folytatják-e a tüntetéseket.

Dr. Deák Dániel jogász, egyetemi oktató portréfelvételét a cikk szerzője készítette

Dr. Deák Dániel jogász, egyetemi oktató portréfelvételét a cikk szerzője készítette

Dr. Deák Dániel jogász, egyetemi oktató (Oktatói Hálózat) szerint „– Veszélyben az egyetem, veszélyben a jövő!       Helyzet van, tüntetnünk kell az egyetemeink jövőjéért. Az évek óta tartó pénzkivonás mellett a minisztérium az egész országban lábbal tiporja az egyetemi autonómiát. A forráskivonás és az átgondolatlan átalakítások gyengítik a felsőoktatást, ami miatt sok fiatal már az érettségi után kivándorol. Ez az egész ország jövőjét veszélyezteti.
Az átgondolatlanság tanpéldája, hogy Corvinus Egyetem hat karából hármat, a teljes Budai Campust, a gödöllői egyetem alá rendelnék. De a felsőoktatási átalakítások módszere az egész országban elfogadhatatlan. Az egyetemi szenátusoknak még abba sincs beleszólásuk, hogy a minisztérium teljes karokat helyez át más egyetemekre. Ráadásul a minisztérium sokszor semmilyen szakmai érvet nem hallgatott meg és az elkészített koncepciókat figyelmen kívül hagyta. A döntéseket megalapozó dokumentumok jelentős része nem nyilvános, így homályos azok oka.
Martin Luther King tiszteletes mondta 1963-ban: Birminghamben vagyok, mert itt van igazságtalanság, az igazságosság pedig egy és oszthatatlan!  Most itt állunk, becsapva és kisemmizve.
A 2012 és 2013 fordulóján az utcán megfogalmazódott követelésünkből azonban ma sem engedhetünk:  Szabad ország, szabad egyetem!
Ideálunk: felelős alkotómunka, együttműködésben.
2012- 2013 telén volt egy jelszó, amely különös hangsúlyt kapott azokban a nyugtalan napokban: „az egyetem az egyetemé!”  Nekünk az egyetemen olyan értékrendre van szükségünk, amelyet nem kívülről és felülről határoznak meg, hanem amely egy belső tanulási folyamatban alakul. Az egyetemek partnerei a fenntartó és szabályozó államnak, az egyetemi polgárok pedig partnerei egymásnak.
A Parlement előtti tüntetés
MI A GYÁSZOS VALÓSÁG?
A felsőoktatási államtitkár figyelmen kívül hagyta a Corvinus Egyetem szenátusának július 13-án meghozott egyhangú döntését, amely a budai és pesti karok egysége mellett foglalt állást.  Önkényes és méltánytalan módon jártak el, amikor az államtitkári döntést az érintett karok vezetőinek kizárásával hozták meg.  A tervezett átalakítások egy 160 éves intézmény szerkezetét, hírnevét és nemzetközi kapcsolatrendszerét rombolnák szét.  Hol itt az alkotmányban garantált akadémiai autonómia?
KISZÁMÍTHATATLAN JÖVŐ
Hallgatók és oktatók nagy számban emelik fel szavukat a nyilvánosság előtt ezekben a napokban, ragaszkodva az anyaintézményhez, mert úgy érzik, életükből vesznek el.  Mi a biztosíték arra, hogy a képzések és kutatások az új szervezeti viszonyok között változatlan kapacitással és minőségben folytatódhassanak?  Ki biztosítja azt, hogy a beiratkozott hallgatók ugyanolyan értékű diplomát kapnak, mint amilyenre számítottak akkor, amikor megpályázták egyetemi helyüket, anyagi áldozatot is vállalva?  Ki biztosítja azt, hogy az egyetemi dolgozók az új körülmények között is megtarthatják munkahelyüket?
LÁTSZATEGYEZTETÉSEK
Amikor május 20-án az egyetem budai campusán tiltakozó fórumot hívtak össze, az államtitkár nem ment el az egyetemre, azt üzenve, nincs mi ellen tiltakozni, nincs döntés az egyetem sorsáról.  Az egyetemi vezetést egész nyáron át dolgoztatták, miközben utólag úgy tűnik: már régen el volt döntve a szervezeti átalakítás.  Kész koncepció mellett látszategyeztetés folyt, félrevezetve a nyilvánosságot, és becsapva az egyetemi vezetést. Illik ezt tenni velünk, veletek, államtitkár úr?
ÁTLÁTHATATLAN DÖNTÉSEK
Máig nem tudja sem az érintett, sem a szélesebb nyilvánosság, milyen tárgyalások folytak, milyen előkészítő dokumentumok alapján hozta meg az államtitkár döntését.  A demokrácia nevében kívánjuk a tárgyalási jegyzőkönyvek és munkaanyagok nyilvánosságra hozatalát.  A jövőre nézve pedig elvárjuk azt, hogy a nagy állami egyetemeket érintő átalakítások a demokratikus nyilvánosság számára követhető és átlátható módon menjenek végbe. Beleszólást kívánunk a saját sorsunkba.
„SEMMIT RÓLUNK NÉLKÜLÜNK!”
Mit is akarunk? Tanulni és tanítani!  Nem többet, mint élni!  Felszólítjuk a kormányt: ne játssza el hallgatóink jövőjét futballstadionokban!  Szükséges lenne a 2012-ben bekövetkezett súlyos forráskivonás visszapótlása, az oktatók nyomorbérezésének felszámolása.
SZOLIDARITÁST KÉRÜNK ÉS ADUNK
Ami ma a Corvinus Egyetemmel, az ország egyik vezető egyetemével történik, az nem a Corvinus magánügye. Ezért a tüntetés, a kiállás mindannyiunk felelőssége, mindenki ügye, akinek fontos a magyar felsőoktatás jövője és az egyetemi autonómia.
EGYETEMI SZOLIDARITÁS?
Megkérdezhetik, kedves barátaim: hol vannak az egyetem másik felének, pesti oldalának a képviselői. Személyemben egy ember kevés ahhoz, hogy az egyetemi belső szolidaritás elégséges bizonyítékaként szolgáljon. Egyetemi polgártársainkat biztatjuk, sőt elvárjuk tőlük: hagyjanak fel a közömbösséggel és érdektelenséggel, vessék el a fölfelé alkalmazkodás hamis kényszerét, hogy az egyetemet valóban egyetemnek lehessen tekinteni.
SZERVEZŐDJÜNK!
Tegyünk azért, hogy megtaláljuk a polgári ellenállás alkalmas formáit!  Fenntartjuk magunknak a jogot a békés és demokratikus tiltakozás bármely formájának igénybe vételére!
Nyilatkozat
NEM AZ ÁLLAMI JOG, HANEM A LELKIISMERET AZ ALAP
Valljuk a feltétlen erőszakmentességet, de nem állunk a „nemzeti nyomor“ rendszere által teremtett törvényesség alapján.
Itt állunk kisemmizve, megfosztva jelenünktől és jövőnktől.  Annyi erőnk azonban még maradt, hogy megidézzük Babits Mihály szellemét:
„Kelj, magyar ifjúság”! „Nem drótos füzérbe görbítve – légy szabad virág szabad földön!” – fejezte be az Oktatói Hálózat nevében a tüntetők előtt mondott beszédét Dr. Deák Dániel jogász, egyetemi oktató.
Úgy legyen!