Szerző cikkei:

JUHÁSZ GYULA „DÓZSA-CIKLUSA”

Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy az cím kissé megtévesztő. Dózsa György alakja, szomorú és hősies története bár időről-időre visszatért Juhász költészetében és prózájában, de a Forradalmi naptárhoz hasonló együttes ciklussá már nem tudta megírni. „Magyar titok. De még beszélni fog!”   A Dózsa-féle parasztlázadás 500. évfordulóján – amely a tavalyi évfordulók között a leghalványabban volt és […]

Tovább »

 
 

A KÖZÖS JÖVŐ IGÉZETE?

Budapest kevésbé frekventált részén, a körúton túl, de a Blahához közel a KluBBéla anarchista rom(os)kocsmahivatalban tartották vitájukat a rendszerkritikus erők. Az LMP-t Schiffer András, a 4K!-t Bassa Zoltán, míg a Balpártot Kalmár Szilárd képviselte. A három eltérő alakulatban a közös pont egy jobb világ akarásának igézete volt.   Az este fél nyolcra hirdetett vita az […]

Tovább »

 
 

SZOLID MOTOROSOK

„Ím, itt vagyunk, gyanakvón s együtt, / az anyag gyermekei. / Emeljétek föl szivünket! Azé, / aki fölemeli. / Ilyen erős csak az lehet, / ki velünk van teli.” – József Attila: „A város peremén”. Konok Péter: „Az eszmék országútján – A nyugati szociáldemokrata kánon dilemmái 1945-től napjainkig” című könyvét olvasva az jutott eszembe: mennyire […]

Tovább »

 
 

A SORJÁZÓ ESZTENDŐK ELÉ

Az idő hátrébb jár, mint gondolnánk, „ötven évvel ezelőtt ez volt a jelszó: liberalizmus, demokrácia, felvilágosodás, polgári jogegyenlőség, nemzeti függetlenség, népszabadság, szabad gondolat, szabad sajtó, szabad lelkiismeret, szabad verseny, haladás. Ma: tekintélyi állam, totális állam, korporatív állam, munkaállam, népiség, fajiság, új rendiség, új világnézet, új szellemi front, keresztény nemzeti országlás, nemzeti öncélúság, nemzetpolitika, nemzetvédelem, nemzetszervezés, […]

Tovább »

 
 

JÁSZI OSZKÁR HÁROM ÁRNYALATA

Jászi kétségtelenül tragikus személyiség volt egy tragikus korban. Jászi és Bibó István nélkül nem lehet a XXI. században sem magyar külpolitikát, sem szomszédság- és kisebbségpolitikát kialakítani, az újbóli tragédia az lenne, ha pont ezt hagynánk figyelmen kívül. A Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság és a Politikatörténeti Intézet szervezésében emlékkonferenciát tartottak Jászi Oszkár születésének 140. évfordulója alkalmából. […]

Tovább »

 
 

TÖRTÉNETÍRÁSUNK KÉRDŐJELEI

„Az ember kötődik. Tájakhoz, ősökhöz, anyanyelvhez. Tárgyakhoz, emlékekhez, hagyományokhoz. Ez a kötődés át- meg átszövi érzelmi életünket, s meghatározza értelmi fejlődésünket is. Csakhogy az ember szabadulni is akar. Gonosz és terhes emlékektől, elvásott és megkopott tárgyaktól, nyűgös hagyományoktól. Elszakadni az ősök követelőző árnyaitól, menekülni unt tájak szűk börtönéből.” E sorokkal kezdi Száraz György történelmi esszéjét(1), […]

Tovább »