A JELKÉP EREJE

Szimbolikus és példátlan eseményként Ayatollah Abdol Hamid Masoumi-Tehrani, egy magas rangú vallási vezető Iránban, kijelentette, hogy egy, a Bahá’u’lláh írásaiból vett idézet díszes kalligráfiáját ajándékozta a világ bahá’í hívőinek. Bahá’u’lláh a bahá’í hit próféta alapítója. Ez az esemény kapcsolódik a muszlim világ néhány hittudósának nemrég tett nyilatkozatához, melyben az iszlám tanításainak lehetséges más értelmezéséről szóltak, miszerint a Korán szent szövegei valójában a minden vallás iránti toleranciát hirdetik.

Ayatollah Abdol Hamid Masoumi-Tehrani

„– Ezzel a példátlanul szép, szimbolikus gesztussal Irán egyik magas rangú vallási vezetője békés vallási együttélésre szólít fel, ami igen örvendetes és reményteli fejlemény a világ népeinek együttélésével kapcsolatban” – mondta Ms. Bani Dugal, a Bahá’í Nemzetközi Közösség fő képviselője az ENSZ-nél.

Ayatollah Tehrani a honlapján kijelenti, hogy azért készítette a képünkön is látható kalligráfiát, mert „szimbolikus emlékeztetőt akart készíteni az emberi lények megbecsülésének, a békés együttélés, az együttműködés és kölcsönös támogatás fontosságára, a gyűlölet, az ellenségesség és az elvakult vallási előítélet elkerülésére.”

Ezt a megtisztelő ajándékot Ayatollah Tehrani a világ bahá’í hívőinek ajánlja, különösen az iráni bahá’í-oknak, akik – mint mondja – „sokat szenvedtek az elvakult vallási előítélet következtében.” Kijelentette továbbá, hogy ez a gesztus „a szimpátia és szeretet kifejezése a magam részéről és minden elfogulatlan polgártársam nevében.”

Válaszában Ms. Dugal kijelentette: „a Bahá’í Nemzetközi Közösséget mélyen meghatja ez a nemes lelkű gesztus, és a vallási tolerancia érzése, az emberi méltóság tisztelete, ami erre indította.”

„Egy magas rangú muszlim vezetőnek ez a bátor tette a mai Iránban példátlan” – mondta Ms. Dugal. „Különösen figyelemre méltó, tekintve a bahá’í közösség jelenleg is folyó módszeres üldözését az országban az iszlám kormány által.”

A bonyolult mű elkészítése több hónapos aprólékos kézi munkát igényelt. Középpont­jában a bahá’í-ok számára a „Legnagyobb Név”-ként ismert szimbólum áll – Isten, a Prófétái és a teremtés világa közötti fogalmi kapcsolat kalligrafikus kifejezése. A mű 60 x 70 cm nagyságú, a díszítés klasszikus stílusú. Ayatollah Tehrani többi munkája a Korán, a Tóra, a Zsoltárok, az Új Testamentum és Ezsdrás könyvének illuminációját foglalja magába. A Zsoltárok illuminációja jelenleg az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtárában található.

Az idézet, amit Ayatollah Tehrani kiválasztott az ajándékához, Bahá’u’lláh „Legszentebb Könyvéből” való, a Kitáb-i-Aqdas-ból. Így szól: „Érintkezzetek minden vallással barátságban és egyetértésben, hogy belélegezhessék belőletek ők Isten édes illatát. Vigyázzatok, nehogy az emberek között úrrá legyen rajtatok az ostoba tudatlanság lángja. Minden dolog Istentől ered, s Hozzá tér vissza. Ő minden dolgok forrása, s Benne érnek véget minden dolgok.”

Előzőleg Ayatollah Tehrani – nagy bátorságról téve tanúbizonyosságot – nyilvánosan is kifejezte aggodalmát a vallási kisebbségek állandó és súlyos üldözése miatt, beleértve az iráni bahá’í-okat is. Az 1979-es iszlám forradalom óta bahá’í-ok százait ölték meg és ezreket börtönöztek be. Jelenleg 115 bahá’í-t tartanak fogva kizárólag a hitük miatt. Iránban a bahá’í-októl megtagadják a felsőoktatást, akadályozzák a megélhetésüket, nem temethetik halottaikat a saját előírásaik szerint, temetőiket meggyalázzák és lerombolják, mindezt csak a vallásuk miatt. Ayatollah Tehrani abban is bízik, hogy ez az ajándék, „melyet az Igazságosság Egyetemes Háza [a bahá’í hit nemzetközi kormányzó testülete] fog őrizni, emlékeztetőül fog szolgálni a barátság és békés együttélés kultúrájának gazdag és ősi iráni hagyományára.”

Author: Varga Mihály

Stratégiai kommunikációs tanácsadó, a PR Herald – az első magyar public relations szakfolyóirat – alapító-főszerkesztője. 1983-ban kezdi pályafutását a Magyar Televízió Szegedi Stúdiójában, mint szerkesztő-rendező, majd ’85-től filmgyártásvezetőként dolgozik Budapesten. 1987-től a Magyar Tudományos Akadémia Kutatófilm-stúdiójánál produkciós menedzser. A rendszerváltás idején (illegális körülmények között) külpolitikai tudósításokat szervez, külföldi televíziós társaságoknak szállít dokumentumfilmeket és híranyagokat, a „Keleti Tömb” utolsó szocialista országainak végnapjairól. Több száz publicisztika, rádió- és lapinterjú szerzője és szerkesztője. Olyan szervezetek és vállalatok pr-tevékenységét segítette/segíti, mint az ORTT, a Magyar Államkincstár, a Szerencsejáték Zrt., a Nemzeti Szakképzési Intézet, a Magyar Villamos Művek Rt., a Levegő Munkacsoport, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségi Közalapítványa és a Workania. A pályájuk elején álló tehetséges emberek megszállott támogatója. Kapcsolat: varga.mihaly@prherald.hu

Vélemény, hozzászólás?